Catalan English French German Italian Portuguese Spanish

Informació i novetats del món empresarialBlog Can Muntanyola

Can Muntanyola

Can Muntanyola

Les Associacions d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials han establert un sistema de compra col·lectiva d’energia amb l’objectiu que els seus membres puguin abaratir costos  i han aconseguit rebaixar un 16% el preu de la llum per a 50 punts de consum de 34 empreses que s’han unit en una licitació de compra agregada d’energia amb l’objectiu de reduir la despesa en electricitat a les seves instal·lacions. 

Els requisits marcats per l’associació eren que l’energia fos 100% renovable (amb certificació d’origen), un preu fix a dos anys i que aquest fos igual o millor que l’indicat a les bases. Energestic es va encarregar de calcular aquest preu de partida, mitjançant un estudi previ sobre el potencial d’estalvi. D’aquesta manera, s’assegurava que les ofertes rebudes realment suposaven una rebaixa en el preu de l’electricitat per als membres participants en aquesta compra col·lectiva.

Es van convidar 34 comercialitzadores, de les quals finalment han presentat oferta 11, essent les ofertes d’ELECTRA CALDENSE, AUDAX i ESTABANELL ENERGIA (en funció de la tarifa d’accés) les més competitives.

El dijous 10 de desembre es va reunir la Taula d'Associacions amb els objectius de revisar les propostes de treball per 2021 de les associacions i del servei de promoció econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

A més es va compartir la proposta que està treballant amb l’ATM per la comarca en matèria de mobilitat sostenible a polígons. En aquest punt es van presentar les diferents actuacions que contempla el pla  algunes de les quals estan tancades, però sobre d’altres cabria concretar i/o proposar aspectes. En aquest sentit, la presentació a la Taula d’Associacions obre el camí a treballar conjuntament els aspectes que afecten més directament a a les empreses, com podria ser l’impuls a la redacció dels PDE, la definició de les rutes de transport col·lectiu compartit, la cessió de bicicletes elèctriques a les empreses, el car-sharing o la prova pilot d’incentiu al cotxe compartit.

Pel que fa als projectes per 2021, les propostes anaven en la línia de promoure uns polígons sostenibles, col·laboratius i de qualitat, treballant específicament en aspectes de qualitat, energia i aprofitament de recursos, amb la component transversal de la cooperació i la proximitat.

En aquest sentit, GRID Granollers és la plataforma que recull totes les iniciatives que encaixen en aquests objectius.

Per més informació podeu contactar amb empresagm@granollers.cat 

La policia local de Granollers ha adquirit un nou radar mòbil per controlar la velocitat als diferents punts del municipi. Es tracta d’un equip de darrera generació, que passarà a substituir l'actual amb què compta el cos, propietat del Servei Català de Trànsit, i compartit amb la resta de policies de la comarca.

Els controls es podran fer en qualsevol punt de la ciutat però es prioritzaran aquells vials on s'ha detectat velocitat més elevades, entre d'altres els vials principals dels polígons. La nova normativa que estableix la velocitat màxima permesa als carrers de Granollers en 30 quilòmetres no s'aplica als vials de connexió amb els polígons industrials (Conca del Besòs, Marconi o Avinguda Sant Julia), on queda en 50 quilòmetres per hora. El radar servirà per controlar la velocitat també a aquests vials. 

Es preveu que el nou radar entri en funcionament al llarg d'aquest mes de desembre.

L’Ajuntament de Granollers instal·larà provisionalment el mercat del dijousa la zona sud de la ciutat a partir dedijousvinent, en concret a la zona compresa entre el Parc de les Moreres i el Recinte Firal.

El nou emplaçament del mercat permet el control de l'accés i de l'aforament i la distància social per garantir la seguretat de ciutadania i paradistes, i es mantindrà mentre durin les mesures decretades per la Generalitat.

A la imatge podeu consultar el plànol d'ubicació. Consulteu la notícia a aquest enllaç.

Durant el 2020, s'han realitzat tres intervencions puntuals per reparar franges de vorera en mal estat, principalment degut a l'aixecament dels panots. 

En concret, s'ha actuat a l'Avinguda Europa (als voltants dels supermercats) durant la primera part de l'any, i darrerament s'ha finalitzat la segona intervenció, en aquest cas en el carrer Palautordera.

Les dues actuacions han sumat un valor proper als 20.000 euros. 

Dimecres, 18 Novembre 2020 09:58

S'ha renovat la imatge de GRID Granollers

GRID Granollers, la plataforma al servei de'empreses i entitats per a l'ús eficient dels recursos no aprofitats i per la cooperació entre les empreses de Granollers i el seu entorn, ha renovat la imatge.

La nova web, d'accés lliure, ha millorat les seves prestacions incorporant entre d'altres recursos d'altres municipis propers, a través de l'acord amb el web ResiduRecurs de les Cambres, i també facilitant que els recursos del GRID millorin les seves possibilitats de poder trobar un prenedor. També s'incorporen noves infografies explicatives, bibliografia sobre Simbiosi Industiral i la nova secció "Què Aconseguim", on es pot comprovar que la simbiosi industrial funciona.

Per formar part d'aquesta comunitat, només heu d'accedir a www.gridgranollers.com

 

L'Ajuntament de Granollers i l'Associació d'empreses dels polígons Congost i Jordi Camp han signat un nou conveni de col·laboració per continuar treballant conjuntament la millora de la gestió dels polígons i per la competitivitat de les empreses que hi són ubicades a Congost i Jordi Camp.

El conveni preveu reunions periòdiques entre les dues entitats, per tal de fer seguiment dels temes en curs.

Es tracta de la renovaicó del conveni, ja que el primer es va signar l'any 2016.

 

Els propers dies 21 i 22 d'octubre es faran les següents actuacions en el marc del projecte de manteniment de calçades:
- Millora de l'aparcament públic de camions al carrer Mataró amb el carrer Manuel de falla
Els treballs consistiran a treure asfalt existent i renovar el paviment. Aquesta actuació era una de les proposades dins de la PAC de Jordi Camp.
- Reparació del terreny a la rotonda de l'avinguda Sant Julià i el Pont de Can bassa (sup. 230 m2)

Es farà neteja i esbrossada terreny i excavació de terres, piconatge de l'explanada i capa d'aglomerat.

La Diputació de Barcelona ha iniciat obres de manteniment a la carretera BV-5003, coincidint amb el tram del polígon industrial de Cal Gordi (entre els punts quilimètrics 3,4 i 4) en el municipi de Granollers
L’obra consisteix en la construcció de diversos trams de cuneta amb l'objectiu de millorar l'evacuació de l'aigua, reforçants les laterals, i dotar de major seguretat a la carretera, minvant la sortida de la via.
El termini d'execució pel nostre municipi s'estima en 8 dies.

Durant les obres, es regularà el trànsit (pas alternatiu) en les fases que així ho requereixin.

El programa «Granollers entra en Simbiosi» ha resultat guanyador nacional del Premis Europeus a la Promoció Empresarial 2020 en la categoria de suport al desenvolupament dels mercats verds i l’eficiència en els recursos. Aquest premi ha valorat el treball per promocionar l’economia circular a la indústria, afavorint la sostenibilitat, la competitivitat i la col·laboració entre el teixit industrial granollerí.

«Granollers entra en Simbiosi» té per objectiu impulsar un ús i gestió més eficient i sostenible dels recursos i dels entorns industrials, especialment els residus i l’energia, aplicant els principis de la simbiosi industrial i incorporant la visió de l’economia circular en les pràctiques empresarials. El programa pretén posar en valor la proximitat i potenciar la col·laboració entre les empreses de Granollers per generar entorns simbiòtics que afavoreixin la sostenibilitat i la competitivitat simultàniament.

Es tracta de veure el conjunt d’indústries com si es tractés d’un ecosistema. En un ecosistema natural no hi ha residus, l’energia ve del Sol i flueix, i com més divers és l’ecosistema més ric i millor es desenvolupa. El programa considera les indústries com a part d’un ecosistema, en aquest cas industrial. Es pretén promoure i facilitar la col·laboració empresarial a diferents nivells, desenvolupant un entorn industrial on la simbiosi aporti un element diferencial al teixit productiu local, donant resposta als reptes concrets i treballant per maximitzar l’ús dels recursos, la transició energètica cap a energies renovables i la millora mediambiental del territori.

Des de Can Muntanyola, Centre de Serveis a les Empreses es fa assessorament en economia circular a les empreses i s’acompanya en l'anàlisi d'oportunitats de simbiosi per a la indústria.

"Granollers entra en simbiosi" compta amb la participació de les associacions de polígons de Granollers i entre les diferents línies d'actuació destaca l'impuls de projectes col·laboratius ja en marxa com el gestor energètic compartit, la deixalleria industrial o la generació solar compartida.

A més, s'ha creat la plataforma GRID Granollers, que pretén donar sortida a recursos no aprofitats i enfortir la relació entre les empreses locals (www.gridgranollers.com(link is external)).

Pàgina 1 de 19

Notícies

Més aparcament i un nou espai verd al po…

29-12-2017 Hits:1651 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Ja es pot deixar el vehicle en l'aparcament que s'ha ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació l'aparcament ha passat de 212...

Llegir més

Més aparcament i un nou espai verd al po…

29-12-2017 Hits:1469 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Ja es pot deixar el vehicle en l'aparcament que s'ha ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació l'aparcament ha passat de 212...

Llegir més

Subvencions per a l'adquisició de vehicl…

20-12-2016 Hits:2085 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

S'ha obert la convocatòria de subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres...

Llegir més

Assessorament a emprenedors a través del…

02-11-2016 Hits:2447 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Dijous 26 d’octubre vam començar un nou programa d’emprenedoria al punttic Muntanyola. Amb el títol “El meu negoci a les xarxes socials” hem volgut encetar un nova acció d’acompanyament i formació...

Llegir més

Oberta la 2a convocatòria del projecte “…

27-01-2016 Hits:1645 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Les empreses del sector del metall que contractin els participants del programa POIL podran accedir a una subvenció de 1.000 euros.

Llegir més

Calendari comercial - especial Nadal '15

23-11-2015 Hits:1297 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Calendari d'obertura autoritzada en dies Festius

Llegir més

Subvencions Programa de Garantia Juvenil

17-11-2015 Hits:1154 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al Programa de Garantia Juvenil

Llegir més