Catalan English French German Italian Portuguese Spanish

Informació i novetats del món empresarialBlog Can Muntanyola

Can Muntanyola

Can Muntanyola

S'ha aprovat definitivament la modificació puntual de l'article 213 de les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, en relació a l'ús comercial i d'oficines en les claus urbanístique 4A1 i 4A2.

La modificació permetrà que siguin compatibles (dins d'aquestes claus) l'ús comercial i el d'oficines deslligats d'un ús predominant, en el cas de les naus-niu, sempre que l'activitat sigui possible i que la superfície construïda de la nau sigui de com a mínim 700m2 en la cla 4A1 i de 1.100m2 en la clau 4A2. 

Enllaç a la publicació al DOGC: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7794/1723103.pdf

 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va aprovar inicialment els projecte d'obra que afecten :

1 Als carrers Duran i Reynals, Alfred Nobel, Josep Trueta i av. Autovia de l'Ametlla, del Polígon Industrial de la Font del Ràdium (obra núm. 73/18)

2.Als carrers Severo Ochoa i part del camí de Can Ros dels Ocells, del Polígon Industrial de la Font del Ràdium (obra núm. 74/18)

Queda publicat al BOPB de data 14 de desembre de 2018 i al DOGC núm. 7770 de 18 de desembre de 201

S'adjunta enllaç a l'edicte: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=184094&idens=809610007

S’ha completat l’execució de la urbanització del primer àmbit del sector 112, fet que suposa l’ampliació del polígon Cal Gordi Cal Català en 4,8Ha. Al voltant del 84% d'aquest nou espai es destina a activitat econòmica, amb una única parcel·la privada on actualment ja s’ha instal·lat una nau logística.

La urbanització de l’àmbit també ha comportat la creació d’un aparcament públic, que dóna servei al polígon Cal Gordi Cal Català, amb capacitat per 62 vehicles.

Cal recordar que el sector 112 és un sector industrial que es compon de tres àmbits discontinus sobre els que s’haurà d’actuar:

· l'àmbit 1 és la continuació de l'actual polígon industrial de Cal Gordi-Cal Català
· l'àmbit 2 serà, amb el desmuntatge de les activitats existents, una zona verda i donarà continuïtat a l'espai natural de Can Cabanyes
· l'àmbit 3 es troba en continuïtat amb el municipi de Montmeló i preveu la consolidació de l'actual activitat industrial i l'obertura d'un nou vial.

La imatge adjunto mostra la localització de cada un dels àmbits

El dimarts 10 d'abril de 2018 es procedrià a fer la prova acústica de les sirenes d'avís d'accident químic a Granollers. La durada prevista és de 10 minuts, al principi dels quals es procedirà a l'inici d'emergència/confinament, i al final  fi d'emergència/tornada a la normalitat. 

En cas que s'escolti un altre dia, s'ha de fer la recomanació bàsica de CONFINAMENT de tots els treballadors i visites en l'interior dels edificis

Més informació accedint a:

Informació sobre la prova acústica

Consells en cas d'accident químic


Es pot aprofitar aquesta prova acústica per fer el simulacre de confinament dels plans d'emergència particulars de les empreses.

Qualsevol dubte es pot contactar amb l'Oficina de Protecció Civil de l'Ajuntament de Granollers, telèfon 93 842 672.

El dimecres  25 d'octubre de 2017 es procedrià a fer la prova acústica de les sirenes d'avís d'accident químic a Granollers. La durada prevista és de 10 minuts, al principi dels quals es procedirà a l'inici d'emergència/confinament, i al final  fi d'emergència/tornada a la normalitat. 

En cas que s'escolti un altre dia, s'ha de fer la recomanació bàsica de CONFINAMENT de tots els treballadors i visites en l'interior dels edificis

Més informació accedint a:

Informació sobre la prova acústica

Consells en cas d'accident químic


Es pot aprofitar aquesta prova acústica per fer el simulacre de confinament dels plans d'emergència particulars de les empreses.

Qualsevol dubte es pot contactar amb l'Oficina de Protecció Civil de l'Ajuntament de Granollers, telèfon 93 842 672.

El ple municipal ha aprovat per unanimitat un Document únic de Protecció Civil de Granollers, que porta per nom Duprocim, que recull tant riscos territorials com especials i que han estat determinats pels plans especials homologats per la Direcció General de Protecció Civil i la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

El Duprocim aplega 18 plans d’emergències i té en compte els riscos generals, inundacions, transport de mercaderies perilloses, accidents greus en indústries químiques, sísmic, radiològic, nevades, onada de calor, tempestes i ventades, i és completat pels 7 documents que requereix el D155/2014. El document detalla com s’activen les fases d’alerta i prealerta i com s’ha d’actuar”, explica Benza, qui assegura que també s’han tingut en compte episodis de contaminació atmosfèrica, d’acord amb les mesures proposades per la Taula de Municipis per la qualitat de l’aire.
L'Ajuntament de Granollers ha habilitat dos nous aparcaments al polígon industrial Coll de la Manya.
 
Es tracta de dos nous solars per aparcament públic:
· L'Aparcament al carrer de Cal Ros dels Ocells compta amb un total de 40 places per turismes.
· L'Aparcament al carrer de Galileu Galilei, suposa una ampliació de 22 places per a turismes.
 
El cost total de l’obra ha estat de 38.725,52 Euros 
 

L'Estat concedeix els ajuts si es compleixen determinats requisits. Les instàncies s'han de registrar a l'Ajuntament fins al 21 de setembre. La Subdelegació del Govern a Barcelona i l'Ajuntament de Granollers han concretat de quina manera s'han de canalitzar les peticions de subvencions pels danys causats per la tempesta que va afectar Granollers divendres passat. L'OAC de Granollers recollirà totes les instàncies de particulars i establiments afectats, sempre que les seves respectives assegurances no hagin cobert la totalitat dels danys i també per a aquells particulars que no disposin d'assegurança.


La Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior gestiona unes subvencions a les unitats familiars i unes altres per a establiments per pal·liar danys materials als habitatges i béns de primera necessitat o subsistència derivats d'aquesta situació d'emergència.

CAS DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, MERCANTILS I DE SERVEIS:

Important: és requisit imprescindible que l’establiment tingui contractada una pòlissa d’assegurança en vigor en el moment de produir-se els fets i que el dany s’hagi produït per algun risc no inclòs en l’assegurança.

Circumstàncies:

Reconstrucció dels edificis i de les instal·lacions industrials, comercials i de serveis que hagin sofert danys, reposició d’utensilis i mobiliari i altres elements essencials, així com existències i altres productes de l’activitat empresarial

Beneficiaris:

Les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments industrials, comercials i de serveis, degudament registrades a efectes fiscals, en funcionament i amb un número d’empleats inferior a 50, que hagin sofert danys en les edificacions, instal·lacions o béns d’equipament afectes a l’activitat empresarial com a conseqüència de la situació de naturalesa catastròfica.

Quantitat:

Fins a 8.000 euros

Tota la informació, inclosos els formularis per emplenar, es pot consultar a www.granollers.cat i al telèfon de l'OAC 93 842 66 10 i 93 842 67 21 (Protecció civil de l'Ajuntament de Granollers).

Amb motiu de la Festa Major de Granollers, el diumenge 2 de setembre a les 22,30h es finalitzarà la Festa amb un castell de foc que es llençarà des del Recinte Firal (zona sud, a tocar del pont de Camí de Can Bassa).

S'aconsella que totes les empreses properes en un radi de 500m tinguin les finestres o portes o claraboies tancades. I no tinguin vehicles estacionats en el seu entorn.

En les dues zones d'estacionament per a vehicles pesats i turismes de l'avinguda Sant Julià amb camí de Can bassa, no es podrà estacionar durant el diumenge.

Per qualsevol dubte es poden posar en contacte amb Cinta Salvany de l'Oficina de protecció civil de Granollers

Durant la quarta setmana d'agost es procedirà a substituir els coixins berlinesos instal·lats al Carrer Marconi per reduir la velocitat a la via. Els actuals estan en mal estat. 

Per aquesta intervenció, des del dia 23 d'agost, a les 8,00 h, i fins al dia 27 d'agost, a les 8,00 h, l'accés al carrer Marconi des de la rotonda de la carretera interpolar, en sentit nord, fins al carrer Arquímedes estarà tallat al trànsit. Només podran accedir els vehicles que hi vagin a l'ITV. El carrer Arquímedes no quedarà tallat.

 

Notícies

Més aparcament i un nou espai verd al po…

29-12-2017 Hits:1738 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Ja es pot deixar el vehicle en l'aparcament que s'ha ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació l'aparcament ha passat de 212...

Llegir més

Més aparcament i un nou espai verd al po…

29-12-2017 Hits:1549 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Ja es pot deixar el vehicle en l'aparcament que s'ha ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació l'aparcament ha passat de 212...

Llegir més

Subvencions per a l'adquisició de vehicl…

20-12-2016 Hits:2174 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

S'ha obert la convocatòria de subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres...

Llegir més

Assessorament a emprenedors a través del…

02-11-2016 Hits:2567 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Dijous 26 d’octubre vam començar un nou programa d’emprenedoria al punttic Muntanyola. Amb el títol “El meu negoci a les xarxes socials” hem volgut encetar un nova acció d’acompanyament i formació...

Llegir més

Oberta la 2a convocatòria del projecte “…

27-01-2016 Hits:1671 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Les empreses del sector del metall que contractin els participants del programa POIL podran accedir a una subvenció de 1.000 euros.

Llegir més

Calendari comercial - especial Nadal '15

23-11-2015 Hits:1333 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Calendari d'obertura autoritzada en dies Festius

Llegir més

Subvencions Programa de Garantia Juvenil

17-11-2015 Hits:1187 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al Programa de Garantia Juvenil

Llegir més