caenfrdeitptes

Servei d'assessorament, visites individuals, ajuts i subvencions

Granollers entra en simbiosi1200x160

Us oferim suport gratuït per a la detecció de les possibilitats de realitzar simbiosi dins de la vostra empresa i valoritzar els vostres recursos i us proposem un anàlisi personalitzat del voster fluxe de materials i alternatives de valorització. Només heu de contactar amb nosaltres a empresagm@granollers.cat

També facilitem informació i assessorament sobre convocatòries, ajuts i programes relacionats amb la simbiosi industrial i l’economia circular:

 

CONVOCATÒRIA PERTE (Fons Next Generation)

El PERTE és un pla estatal destinat a accelerar la transició cap a un sistema productiu més eficient i sostenible en l’ús de primeres matèries. S’estén a tots els sectors productius, així com al consum i la gestió dels residus. Les inversions previstes inclouen ajudes per valor de 492 milions d’euros fins al 2026. Estan previstes diverses convocatòries entre 2022 i 2026. Accediu.

Aquest projecte estratègic se centra en 18 instruments distribuïts en dues línies d’acció:

1. Actuacions transversals per impulsar l’economia circular a l’empresa, amb l’objectiu de millorar la competitivitat i la innovació del teixit industrial en quatre categories: reducció del consum de primeres matèries verges, ecodisseny, gestió de residus i digitalització (Pressupost: 192 milions)

2. Actuacions en sectors claus que aborden seriosos reptes de sostenibilitat (Pressupost: 300 milions d’€):

  • Tèxtil-moda: mesures per incorporar matèries primeres amb baix impacte, inversió en infraestructures i tecnologies de reutilització i reciclatge i millorar la traçabilitat de productes i materials.
  • Plàstic: mesures per fomentar l’ecodisseny per a l’ús de plàstic reciclat, promoure l’impuls d’envasos reutilitzables i potenciar el reciclatge mecànic i químic.
  • Béns d’equip per a renovables: mesures per impulsar aerogeneradors i panells fotovoltaics de nova generació, desenvolupament d’instal·lacions per incrementar la reutilització i el reciclatge d’aquests productes, i plantes de recuperació de materials valuosos com el liti o l’ió.

AJUTS oberts de propera convocatòria en el marc dels PERTE

1. Next Generation EU - Ajuts per a l’impuls de l’economia circular als sectors del tèxtil i la moda i del plàstic: de propera convocatòria. Accedir a més informació.

2. Next Generation EU - Ajuts d’actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera: en termini fins el 17/04/24. Accedir a més informació.

 

CONVOCATÒRIES ANUALS

 

1. Cupons Proacció GREEN (oberts al maig 2024

Les actuacions poden estar relacionades amb l’ús de tecnologies per a la preservació del medi natural; per millorar l’eficiència de l’ús de l’aigua i d’altres recursos; per una producció d’aliments i nous materials més sostenible; per avançar cap a la descarbonització de l’economia o per una gestió més eficient dels processos de fabricació, entre d’altres.

Ajut màxim: 8.000 euros.

TERMINI: fins al 15/11/24. Els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i que solen exhaurir-se en poc temps. Per aquest motiu és interessant preparar la documentacio per avançat.

Més informació


2. Ajuts Innocamaras (tancada)

El Programa InnoCámaras té per objecte contribuir a la millora de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, mitjançant l'adopció d'una cultura a favor de la innovació permanent per aconseguir un creixement econòmic sostingut. Incorporar com a eina competitiva clau la innovació en l'estratègia de les petites i mitjanes empreses.

El programa té entre les seves línies:

- Disseny i desenvolupament de prodcutes/serveis, estudi petjada hidràulica o de carboni

- Disseny i desenvolupament d'envasos i emabalatges nous o substancialment millorats

Per a més informació ACCEDIU.


3. Nuclis R+D Canvi Climàtic, a projectes R+D en l'àmbit de canvi climàtic (oberts a l'abril 2024)  

Els Nuclis d'R+D en canvi climàtic tenen per objectiu ajudar a les empreses a realitzar projectes d’R+D per solucionar i millorar els efectes de l’emergència climàtica.

La subvenció màxima d’aquesta línia serà de fins a 250.000 euros per a projectes relacionats amb la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle: el desenvolupament de materials sostenibles, millores del cicle de l’aigua, avançar en les energies renovables o implantar iniciatives en mobilitat sostenible, entre d’altres.

Els ajuts es dirigeixen a projectes amb un pressupost mínim de 120.000 euros

Per a més informació accediu a la CONVOCATÒRIA de 2024. Termini: 8/10/2024

4. Nuclis R+D Economia Circular, a projectes R+D en l'àmbit de residus (oberta a l'abril 2024)  

Els Nuclis d'R+D Empresarial a l’Economia circular són una oportunitat per desenvolupar nous projectes de recerca i desenvolupament relacionats amb els residus amb l’objectiu d’iniciar nous processos a l’empresa o millorar els existents a partir d’innovacions tecnològiques.

Aquests Nuclis d'R+D són subvencions de fins a 250.000 euros per desenvolupar projectes en el procés productiu de l’empresa sol·licitant o per implantar a un tercer.

Els ajuts es dirigeixen a empreses de forma individual o en cooperació amb altres empreses locals, socis internacionals o amb agents acreditats TECNIO. El pressupost mínim dels projectes ha de ser de 120.000 euros.

Per a més informació accediu a la CONVOCATÒRIA de 2024. Termini: 26/06/2024

5. Ajuts per a la Implantació Tecnològica. NOU (prevista convocatòria al 2024)

Nou ajut a PIMES per a solucions a prop de mercat, sense el requisit de que siguin disruptives, per fer front al canvi climàtic.

L'ajut cobreix despeses de personal i col·laboracions externes. Ajut màxim de 25.000 euros.


6. Ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. (tancada)

Podeu consultar les bases reguladores de 2022, ja publicades: ACCEDIU. Termini de presentació 13/03/2023.

  • Objecte: el foment de l'execució de projectes en l'àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers.
  • Beneficiaris: empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu i centre productiu ubicats a Catalunya.

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus d'origen industrial. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles en instal·lacions de gestió de residus d'origen industrial generats per tercers 

Classe A1. Prevenció dels residus en el propi procés productiu.

Classe A2. La modificació o introducció de nous processos o tecnologies per millorar l'eficiència del procés de valorització dels residus que ja està tractant en el peticionari, millorant la quantitat de material que es recupera en el procés

Classe A3. Modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés. Actuacions objecte de la convocatòria

Classe B. Projectes de recerca i desenvolupament tecnològic aplicats en el camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus industrials

Classe B1. Projectes d’R+D per a la prevenció i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació. Actuacions objecte de la convocatòria

Classe B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.

Classe B3. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats o la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres dels procés.


7. Premis Ecodisseny  (propera convocatòria per 2025)

La finalitat del premi és reconèixer els productes en el mercat i en desenvolupament dissenyats, fabricats o executat a Catalunya que incorporin tàctiques per millorar el seu comportament ambiental al llarg del seu cicle de vida. 

el premi consta de 3 categories:

      - Producte (per a productes o serveis en el mercat), dotació 6.000€

      - Producte en Desenvolupament (per a productes o serveis no comercialitzats), dotació 6.000€

      - Disseny Jove (per a estudiants i titulats novells), dotació 3.000€

Més informació sobre la convocatòria anterior.


8. Ajuts per implantar o renovar sistemes de gestió EMAS (oberta)

EMAS (de l’anglès Eco-Management and Audit Scheme -Reglament Comunitari d’Ecogestió i Ecoauditoría-) és una eina de gestió ambiental que reconeix a aquelles organitzacions que han implantat un SGMA (Sistema de Gestió mediambiental) i han adquirit un compromís de millora contínua, verificat mitjançant auditories independents. 

S'adrecen a empreses, ens locals, associacions i fundacions. Oberta fins el 21 de maig de 2024.

Es poden rebre ajuts a fons perdut entre 1.500€ i 4.000€ segons el perfil d’activitat.

TERMINI:  Més informació.


9. ICF -Ecoverda (CONVOCATÒRIA oberta

Préstecs per persones físiques o jurídiques amb seu social o operativa a Catalunya per a la realització d’inversions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient o necessitats de circulant que impulsin projectes d’economia verda, economia circular i/o eficiència energètica, entre d’altres.

IMPORT: Per a inversió: amb caràcter general, per privats, entre 0,5 M€ i fins a 2,5 M€ per projecte; per públics, entre 2,5 M€ i 10 M€. Per projectes d’import superior, es podria cofinançar amb una altra entitat financera. Es pot finançar fins el 100% de la inversió. Per a circulant: a partir de 100.000€.

TERMINI: Per a inversió: per privats, màxim de 20 anys; per públics, fins a 30 anys amb possibilitat de fins a 2 anys de carència inclosa al termini. Per a circulant: fins a 5 anys, amb possibilitat de fins a 1 any de carència inclòs.

INTERÈS: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins el 2,80%. Comissió: d’obertura, màxima del 0,25%; per cancel·lació total o parcial, màxima del 0,25%. En cas de tipus fix, caldrà afegir els costos de ruptura associats.

Més informació ACCEDIU


10. Subvencions per a projectes de foment de l'economia circular. (tancada)

Si voleu conèixer les característiques de la convocatòria de 2022: ACCEDIU

Les bases assenyalen tres tipus de projectes a finançar:

1. Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis que accelerin l'economia circular i que promoguin una prevenció de residus.

2. Estudis per l'obtenció i testatge de prototips demostratius de nous productes o serveis

3. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals

Els projectes d’implementació i els estudis que podien optar a la sol·licitud són els centrats en l’ecodisseny de productes o serveis que promoguin una major eficiència dels recursos materials al llarg del cicle de vida; nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos; la reutilització i reparació de productes; els serveis de retorn de productes usats impulsats per l’empresa distribuïdora o fabricant, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los; la remanufactura; la simbiosi industrial; noves aplicacions de materials reciclats; nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s'estan valoritzant, o que n’augmentin el rendiment; i la mineria d'abocadors per a la recuperació de materials

L'import de l'ajut és d'un màxim del 75%de les despeses en el cas de les pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 50.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B.

 Termini de presentació:

FINANÇAMENT ALTERNATIU

A l'entorn en el que ens trobem, amb un sistema bancari que ha reduït els crèdits atorgats, s’han creat nous canals alternatius que inclouen nous instruments financers dirigits a PIMEs. Aquests nous canals esdevenen una opció a considerar per part de les empreses.
Cal tenir en compte que alguns dels canals s’han especialitzat en projectes temàtics com ara economia circular, energies renovables, digitalització...

Informació: Des d’ACCIÓ s’ofereix un catàleg on es detalla un bon nombre d’aquests canals de finançament.
També posa a disposició una eina on-line de recomanació de línies de finançament.

Contacte:
Des del Servei d’Empresa de Can Muntanyola et podem assessorar en aquest sentit. Contacta a través del correu empresagm@granollers.cat o al telèfon 938614783

MÉS INFORMACIÓ:
Catàleg de finançament alternatiu
Recomanador de finançament