caenfrdeitptes

Polígons Vallès Oriental

CAPCALERA pae

Granollers, a través de Can Muntanyola, participa activament en el grup de treball de polígons de la Taula Vallès Oriental Avança, coordinada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, a través del qual es plantegen actuacions i polítiques de suport i promoció dels polígons d’activitat econòmica (PAE) dels municipis de la comarca. Els objectius fonamentals d’aquestes polítiques són la millora d’aquests espais específics d’activitat econòmica i l’enfortiment del teixit industrial de la comarca per tal d’afavorir a la captació de noves activitats econòmiques. 

El grup impulsa, entre d'altres, els següents projectes:

 

Presenta informació detallada dels 127 PAE de la comarca i les prop de 4.000 empreses censades actualment: accessibilitat, activitat econòmica, ordenació urbanística, directori, oferta immobiliària, etc.

Observatori dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental

Des de l'observatori es fa difusió i publicació d'informació d’interès per als municipis del Vallès Oriental, empreses, organitzacions socials i econòmiques de la comarca, i població en general. En destaquen els Informes trimestrals d'evolució i els informes monogràfics.

Promoció Industrial
Es porta a terme un pla de màrqueting per tal de posar en valor el territori industrial de la comarca per a la captació d'empreses i inversió. Igualment, per facilitar la instal·lació es fa manteniment del portal immobiliari de naus i solars. 
 

Més informació a la web de:  Polígons d’Activitat Econòmica