caenfrdeitptes

Cadena d'aprovisionament, una aproximació col·laborativa

capçaleres aprovisionament conjunt

Poden les solucions d’aprovisionament conjuntes aportar eficiència a les empreses? Existeixen espais per a la col·laboració, basada en la proximitat, que generen guanys en competitivitat a partir de l’agregació de demanda en algun àmbit específic?

El projecte sobre la Millora de la Cadena d’Aprovisionament té com a repte poder identificar aquestes solucions, a partir de l’anàlisi de les necessitats de les empreses. Però com sense control intern, no hi ha possibilitat de cooperació, es plantejar una aproximació a la cadena de subministrament (de materials i de serveis) en tres fases:

Fase 1
Formació com a punt de partida, a través de dos tallers:

Taller orientat a definir quin és el moment de compra adequat i quins són els factors que provoquen que el nivell d’inventari creixi (i es torni insostenible). Es va definir quina és l’estratègia més adequada en cada cas i quina metodologia aplicar, tot revisant què estan fent altres empreses?

El taller ajudarà a reflexionar sobre les estratègies disponibles per abordar la compra de serveis clau, com són el transport o la gestió de magatzems, i quines són les claus d’èxit.

Fase 2
Assessorament individualitzat, a les empreses que desitgin revisar els seus processos de cadena d'aprovisionament i fer una avaluació bàsica de les necessitats operatives internes a l’empresa, amb la següent estructura:

OBJECTIU

  • Avaluació d’oportunitats de millora operativa basada en l’equilibri de les operacions (aportació de valor / competitivitat / sostenibilitat de recursos)
  • Identificació per part de l’empresa i el seu personal que quins són els factors diferencials d’allò que fan (en positiu i negatiu).
  • Identificació de potencials punts de millora basats en claredat de processos, visió de colls d’ampolla, fluxos de decisió d’inventari i prioritzacions.

ANÀLISI 

  • · Anàlisi dels processos diaris de les operacions de l'empresa i la coordinació dels departaments implicats (gestió de comandes/compres-producció/magatzem).
  • · Visualització de l’estat dels fluxos de material i dels fluxos d’informació de les operacions de l’empresa.
  • · Identificació de la càrrega de recursos (espai, persones, inventari) i la capacitat de gestió dels mateixos.

INDICACIÓ DE PROPOSTES 

  • · Objectiu perseguit per l’empresa
  • · Oportunitats de millora detectades
  • · Conclusions I full de ruta proposat

La participació als assessoraments, amb places limitades, no té cost per les empreses. S’oferiran fins a exhaurir el pressupost disponible.

Fase 3
Detecció i acompanyament de propostes conjuntes

En línia amb els objectius del projecte “Granollers entra en Simbiosi”, a partir dels tallers i assessoraments es cercarà la identificació de propostes que puguin ser més eficients i sostenibles amb una solució col·laborativa.

En aquesta fase, es donarà suport a les d'aprovisionament conjunt identificades per part de les empreses, i es farà l’acompanyament per a la seva posada en marxa. 

Programa adreçat a empreses interessades a participar en adquirir coneixements en compres, gestió d'estocs i logística, i que vulguin validar els seus processos.

 

 

En cas d'estar interessat en aquest servei, podeu contactar directament amb nosaltres a través del correu grid@granollers.cato adreçar-vos al espai Coopera del portal GRID Granollers.