caenfrdeitptes

Programa Pilot ATM 2021

ATM pilot 21

El 10 de juny 2021 es va presentar a empreses i entitats de polígons de Granollers el "Projecte pilot de mesures ambientals per a la mobilitat laboral: Corredor Besòs-Congost-Mogent (Vallès Oriental)", finançat a través del Fons Atmosfera de la Generalitat de Catalunya, desenvolupat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, juntament amb l'Autoritat del Transport Metropolità.

El projecte preveu, al llarg del 2021, implementar 26 actuacions agregades en 7 línies estratègiques, que compten amb un pressupost d’1,4 M€ per al conjunt de les actuacions. Per més detall: https://www.atm.cat/web/ca/mesures-ambientals-mobilitat-laboral.php

Les empreses dels polígons de Granollers podran sol·licitar la participació a qualsevol de les accions previstes al pla per Granollers. En concret:

Eix 2. Acció 1. Impuls per a la redacció de Plans

- Cursos de mobilitat laboral: cursos gratuïts de curta durada per facilitar l'anàlisi de la mobilitat dels treballadors/es.

- Aplicació Atmoos: eina que permet recollir dades econòmiques i ambientals de l'impacte de la mobilitat de la plantilla, amb la participació dels treballadors i treballadores, i per tant la identificació de propostes o solucions col·lectives.

Aquesta acció pot facilitar la posterior elaboració d’un pla de desplaçament a l’empresa, per a la redacció del qual també es preveu suport i existeixen ajuts públics.

Eix 2. Acció 2. Suport a la prova pilot de rutes de busos d’empresa

S’identificaran les rutes susceptibles de tenir demanda i s’articularà una subvenció per a la seva implementació, per la qual es preveu una durada mínima d’un any, per facilitar el canvi modal de les persones en el seu desplaçament a la feina.

Eix 2. Acció 3. Promoció de la bicicleta a les empreses

Contempla la cessió temporal de bicicletes a les empreses i s’inclou un petit mòdul formatiu per adequar la pràctica.

Eix 4. Acció 4. Prova pilot del cotxe compartit

Està prevista al Carrer Marconi, amb una reserva de places preferents.

Eix 4. Acció 6. Campanya promoció de distintiu de flotes

Es farà un acompanyament i diagnosi per a l’obtenció del distintiu i s’acompanyarà en la valoració de sol·licitud dels ajuts MOVES.

Totes les accions es començaran a implantar al llarg del darrer trimestre del 2021.

 

Per més detall, podeu accedir a PRESENTACIÓ realitzada el 10 de juny.

En cas de que tingueu interès a saber més, podeu contactar amb empresagm@granollers.cat.