caenfrdeitptes

Gestió de l’aigua a la indústria

banner web aigua industria

L’1 de febrer es va decretar l’entrada en fase d’emergència al sistema Ter-Llobregat, del qual depenen 202 municipis, entre ells la ciutat de Granollers. Entre les mesures que entren en vigor amb la nova fase, hi ha la reducció de la dotació d’aigua per habitant i dia a 200 litres, la restricció d’un 80% als usos agrícoles, d’un 25% en els usos industrials i d’un 25% en els recreatius.

Davant la situació actual, es planteja treballar amb les empreses i els polígons industrials de Granollers i entorn per facilitar la implantació de mesures que permetin millorar la capacitat de resiliència a episodis de sequera, i protegir al màxim els processos productius de les indústries.

Les principals línies de treball que plantegem son les següents:

c768b2d7 4a74 c472 0e14 cf60a38773b9

RECOMANACIONS i JORNADES

GRID Granollers promou la primera trobada sobre l’aigua que es celebra el dia 9 de febrer a Can Muntanyola, en col·laboració amb el Clúster Català de l’Aigua (CWP) i el Consorci Besos Tordera (CBT) amb l’objectiu d’explicar:

  • la situació actual de sequera que estem patint
  • com pot afectar a les activitats econòmiques
  • solucions per reduir el consum d’aigua dels processos industrials
  • les fonts d’aigua alternatives que hi ha
  • com optimitzar la gestió de l’aigua residual

A més es presenten:

  • Les activitats previstes des de Can Muntanyola vinculades a aquest vector.
  • El servei de suport a l’empresa per reduir el consum d’aigua i millorar la gestió de l’aigua residual.

     Per part de l'ajuntament s'explicarà el treball que s'ha començat per tal de publicar la nova Ordenança municipal de l'aigua.

     Per a més informació i inscripcions

ESTUDI DEL CONSUM D’AIGUA ALS POLÍGONS INDUSTRIALS

Des de Can Muntanyola s’està fent un estudi de la situació de l’aigua als polígons per d’identificar patrons de consum, identificar possibles pèrdues d’aigua o mesures específiques d’estalvi d’aigua, de millora en l’eficiència del consum i de tractament, així com possibles mesures de reutilització. L'estudi també s'enfocarà a les aigües residuals i en com es poden optimitzar aquests processos de depuració.

L’estudi estarà disponible durant el primer semestre de 2024.

GESTOR D’AIGUA COMPARTIT

Es preveu posar a disposició de les empreses dels polígons de Granollers, Montmeló, Montornès i Vilanova del Vallès especialistes en aigua que revisaran les fonts, processos i opcions d’estalvi de les empreses, per tal de reduir l’impacte de la normativa en emergència.

El gestor d’aigua estarà disponibles a partir del mes de març de 2024.

 

ALTRES PÀGINES D'INTERÈS