caenfrdeitptes

PDE i Mobilitat de les persones treballadores

PDE mobilitat 1300

PDEs, què són?

El Pla de desplaçaments d’empresa (PDE) és un conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors i visitants, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, racionalitzant l’ús del cotxe i gestionant la mobilitat de les mercaderies.

El PDE concerneix els desplaçaments relacionats amb l’activitat professional, o sigui tant els trajectes entre el domicili i el lloc de treball com els desplaçaments professionals dels treballadors, col·laboradors i clients.

Entre els principals avantatges vinculats a la realització i implantació d’un PDE trobem que milloren les condicions als empleats i clients per accedir a l'empresa, redueixen els accidents i l’emissió de gasos contaminants i que ajuden construir a una societat més responsable

Més informació sobre com redactar un PDE i ajudes existents per a la seva realització. (https://www.atm.cat/web/ca/PDE.php)

 

Pla MOVES, ajuts econòmics per a una mobilitat més sostenible

Els plans MOVES II (es tanca el 16 setembre de 2021) i MOVES III (obert fins al 31 de desembre de 2023) constitueixen la línia d’incentius públics més importants per a la millora de la mobilitat sostenibles a les empreses.

Són actuacions subvencionables:

  1. L’adquisició de vehicles d'energies alternatives recollides al RD, mitjançant adquisició directa o per operacions de finançament de lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya i, vehicles nous matriculats amb fins 9 mesos d’antiguitat i que ho hagin estat únicament a nom del concessionari.

Aquesta línia fa referencia a motos elèctriques, turismes i furgonetes lleugeres elèctriques per MOVES II i III, i camions i autocars elèctrics i camions de GLP o GNC per MOVES II.

  1. Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

  2. Actuació 3: Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques públics o restringits a empreses o polígons industrials.

  3. Actuació 4: Implantació de mesures contingudes en plans de transport a la feina en empreses PTT (Plans de Transport a centres de Treball), PDE (Plans de Desplaçament d’Empresa) i també per a la realització d’adaptacions de mobilitat derivades del període post-COVID-19.

En tos els casos la despesa ha de ser posterior a la data de presentació de la sol·licitud.