Catalan English French German Italian Portuguese Spanish

Informació i novetats del món empresarialBlog Can Muntanyola

Can Muntanyola

Can Muntanyola

S'ha obert la convocatòria de subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per a l'any 2017, entre elles Granollers. 

El termini per executar la compra subvencionada és del 5 d'abril al 8 de febrer de 2017.

Les subvencions oscil·len entre 1.000 i 4.500 en funció del tipus de vechicle.

Per a més informació, accediu a:

Vehicle electric

Aquest butlletí recull els objectius i projectes en curs de les associacions dels polígons de Granollers. Podeu consultar-lo on-line.

Accediu al Número 6 Butlletí de les Associacions dels polígons de Granollers.

El 24 de novembre es va celebrar la segona trobada anual de la Taula d'Associacions dels polígons de Granollers. 

La Taula va comptar amb la presència de representants empresarials i gestors de tots els polígons de la ciutat així com amb l'assistència de l'Alcalde de Granollers, la Regidora de Promoció Econòmica i la direcció de Granollers Mercat. 

A la reunió es van compartir les propostes de treball de cara a l'any 2017 i es va posar en comú les visions i necessitats dels diferents polígons de Granollers. 

L’Ajuntament de Granollers i l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Congost i Jordi Camp han signat un protocol en què s'estableixen un marc de relacions i compromisos amb l’objectiu de desenvolupar accions de millora als polígons industrials de referència i per la competitivitat de les empreses que hi són ubicades. 
Les accions i propostes a desenvolupar en el marc d’aquest protocol són la creació, millora i manteniment de la base de dades del teixit empresarial dels polígons; la promoció i difusió de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Congost i Jordi Camp; actuacions de promoció i difusió dels polígons industrials Congost i Jordi Camp; estudis sobre la situació dels polígons, per detectar problemes o mancances, i formular actuacions concretes per a la seva millora; millores en la dotació i gestió dels serveis bàsics, subministraments i serveis avançats dels polígons; promoció de serveis de cooperació i xarxes de col·laboració entre les empreses dels polígons de referència; col·laboració amb altres administracions de caràcter supramunicipal; i foment de l’associacionisme entre les empreses dels polígons. 
Les actuacions i projectes específics que es proposin, i el seu pressupost i finançament si es donés el cas, així com els terminis d’execució previstos, s’han d’aprovar a partir del consens entre les dues parts i es recolliran mitjançant el conveni corresponent. 
Es constitueix també una Comissió de Seguiment, formada per almenys dos representants designats per l’Ajuntament de Granollers i tres representants designats per l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels polígons industrials Congost i Jordi Camp, que es reunirà periòdicament a iniciativa de qualsevol de les parts.
El polígon industrial Congost té més de 90 hectàrees d'extensió en les quals s'hi han ubicat 177 activitats econòmiques que facturen 1.490 milions d'euros. Hi treballen prop de 3.400 persones.
El polígon industrial Jordi Camp té poc més de 42 hectàrees, acull 119 activitats econòmiques i factura 1.140 milions d'euros. Hi treballen més de 2400 persones.
 

 1/2019 -  L'Epe Granollers Mercat convoca un procés de selecció de personal laboral, mitjançant un concurs de mèrits  per a la cobetura de places  vacants, contractacions temporals o substitucions, en règim d'interinitat, al lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/na de Granollers, EPE.

Notícies

Més aparcament i un nou espai verd al po…

29-12-2017 Hits:1336 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Ja es pot deixar el vehicle en l'aparcament que s'ha ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació l'aparcament ha passat de 212...

Llegir més

Més aparcament i un nou espai verd al po…

29-12-2017 Hits:1175 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Ja es pot deixar el vehicle en l'aparcament que s'ha ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació l'aparcament ha passat de 212...

Llegir més

Subvencions per a l'adquisició de vehicl…

20-12-2016 Hits:1779 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

S'ha obert la convocatòria de subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres...

Llegir més

Assessorament a emprenedors a través del…

02-11-2016 Hits:1998 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Dijous 26 d’octubre vam començar un nou programa d’emprenedoria al punttic Muntanyola. Amb el títol “El meu negoci a les xarxes socials” hem volgut encetar un nova acció d’acompanyament i formació...

Llegir més

Oberta la 2a convocatòria del projecte “…

27-01-2016 Hits:1532 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Les empreses del sector del metall que contractin els participants del programa POIL podran accedir a una subvenció de 1.000 euros.

Llegir més

Calendari comercial - especial Nadal '15

23-11-2015 Hits:1156 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Calendari d'obertura autoritzada en dies Festius

Llegir més

Subvencions Programa de Garantia Juvenil

17-11-2015 Hits:1045 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al Programa de Garantia Juvenil

Llegir més