Catalan English French German Italian Portuguese Spanish

Informació i novetats del món empresarialBlog Can Muntanyola

Can Muntanyola

Can Muntanyola

La Diputació de Barcelona ha iniciat obres de manteniment a la carretera BV-5003, coincidint amb el tram del polígon industrial de Cal Gordi (entre els punts quilimètrics 3,4 i 4) en el municipi de Granollers
L’obra consisteix en la construcció de diversos trams de cuneta amb l'objectiu de millorar l'evacuació de l'aigua, reforçants les laterals, i dotar de major seguretat a la carretera, minvant la sortida de la via.
El termini d'execució pel nostre municipi s'estima en 8 dies.

Durant les obres, es regularà el trànsit (pas alternatiu) en les fases que així ho requereixin.

El programa «Granollers entra en Simbiosi» ha resultat guanyador nacional del Premis Europeus a la Promoció Empresarial 2020 en la categoria de suport al desenvolupament dels mercats verds i l’eficiència en els recursos. Aquest premi ha valorat el treball per promocionar l’economia circular a la indústria, afavorint la sostenibilitat, la competitivitat i la col·laboració entre el teixit industrial granollerí.

«Granollers entra en Simbiosi» té per objectiu impulsar un ús i gestió més eficient i sostenible dels recursos i dels entorns industrials, especialment els residus i l’energia, aplicant els principis de la simbiosi industrial i incorporant la visió de l’economia circular en les pràctiques empresarials. El programa pretén posar en valor la proximitat i potenciar la col·laboració entre les empreses de Granollers per generar entorns simbiòtics que afavoreixin la sostenibilitat i la competitivitat simultàniament.

Es tracta de veure el conjunt d’indústries com si es tractés d’un ecosistema. En un ecosistema natural no hi ha residus, l’energia ve del Sol i flueix, i com més divers és l’ecosistema més ric i millor es desenvolupa. El programa considera les indústries com a part d’un ecosistema, en aquest cas industrial. Es pretén promoure i facilitar la col·laboració empresarial a diferents nivells, desenvolupant un entorn industrial on la simbiosi aporti un element diferencial al teixit productiu local, donant resposta als reptes concrets i treballant per maximitzar l’ús dels recursos, la transició energètica cap a energies renovables i la millora mediambiental del territori.

Des de Can Muntanyola, Centre de Serveis a les Empreses es fa assessorament en economia circular a les empreses i s’acompanya en l'anàlisi d'oportunitats de simbiosi per a la indústria.

"Granollers entra en simbiosi" compta amb la participació de les associacions de polígons de Granollers i entre les diferents línies d'actuació destaca l'impuls de projectes col·laboratius ja en marxa com el gestor energètic compartit, la deixalleria industrial o la generació solar compartida.

A més, s'ha creat la plataforma GRID Granollers, que pretén donar sortida a recursos no aprofitats i enfortir la relació entre les empreses locals (www.gridgranollers.com(link is external)).

S'han iniciat les obres de renovació de 220 m de canonada de fibrociment a la part baixa del Camí de Can Ninou, al polígon Congost, que s'han adjudicat a SOREA, per un import 48.383,19 euros, IVA inclòs. 
 
Es tracta d'una canonada de distribució connectada al passeig Sant Julià que continua fins al carrer d'Isaac Peral fins a connectar amb el polígon industrial Els Xops. La substitució es produeix després que la canonada ha esgotat la seva vida útil i per evitar noves avaries a la xarxa d'aigua potable. Les obres han d'acabar aquest mateix mes de juliol.

Com a part de la millora del polígon Congost, el mes de juliol s'han pintat les caixes d'estacionament, càrrega i descàrrega, fletxes de direcció i passos de vianants a més del eix central que separa els carrils del carrer Empordà.

Igualment, s'ha pintat línia de retenció al pas de vianants en el tram d'un sol sentit a la cruïlla amb el passatge interior de les naus.

També s’ha incorporat senyalització vertical en alguns punts.

Amb l'asfaltat dels carrers Alfred Nobel i Josep Trueta han acabat les obres de la fase 1 que l'Ajuntament de Granollers està fent al polígon industrial de la Font del Radium. 
 
La urbanització d'aquests dos carrers forma part del Pla de Millora dels polígons industrials de la Diputació de Barcelona, que hi ha aportat 516.110 euros. Els propietaris del polígon i l'Ajuntament de Granollers també financen l'obra que es va adjudicar a la UTE Vialser SL i Construccions Deumal, SA per 1.708.466,78 euros, IVA inclòs.
 
Les obres de condicionament d'aquest polígon seguiran fins previsiblement a final de juliol al carrer de Duran i Reynals i i l’av. Autovia de l’Ametlla. A més de la millora dels vials, es remodela la xarxa de clavegueram i s'arrangen les voreres. S'ha renovat tota la xarxa d'aigua potable, que era de fibrociment, i també tota la d'enllumenat, canviant les lluminàries per tipus led, més sostenibles. A més es farà l’obra necessària per fer una nova xarxa de telecomunicacions amb fibra òptica i per soterrar en un futur serveis que en l’actualitat són aeris. També es portarà a terme la senyalització horitzontal de tot el sector i es pintaran les places per a vehicles i camions per optimitzar la capacitat de l’aparcament existent.
La Junta de Govern Local ha aprovat adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació de tres estacions de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics, que es situaran al carrer camí del Cementiri i als aparcaments del pg. de la Conca del Besòs (polígon Jordi Camp) i de Ramon Llull. Permetran carregar simultàniament dos vehicles, amb una potència elèctrica de recàrrega simultània per plaça de 22 kW. El termini d’execució per subministrar i instal·lar els equips és de 4 mesos a comptar des de la formalització del contracte.
D'aquesta manera Granollers continua desplegant el Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica, que compta amb els punts següents a la via pública:
C. Camí del Mig, davant de Can Muntanyola (polígon Palou Nord)
C. Josep Umbert, 104, a prop dels jutjats. 
C. Camp de les Moreres, davant del Tub.
 
També hi ha un altre punt de càrrega lenta al carrer Rec, davant d'Estabanell Energia. A més, l’aparcament municipal de Can Comas, al carrer de Sant Jaume, disposa d'altres tres places, també de càrrega lenta. 
 
En espais privats de la ciutat també hi ha diversos punts de recàrrega. Tots, tant municipals com privats, es poden consultar a l'enllaç següent: https://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/mapa
Al juny ha finalitzat la segona i última fase d'implantació de contenidors de càrrega lateral, un nou sistema de recollida dels residus que obliga que tots els contenidors estiguin situats al costat dret del carrer, segons el sentit de la circulació. El canvi ha afectat al voltant d'un centenar d'àrees de contenidors de la ciutat, a més de la substitució de 220 contenidors de paper i cartró (blau) i envasos (groc), per part del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. A dia d'avui resten per canviar 10 àrees de contenidors que presenten algunes dificultats tècniques i que es preveu anar substituint al llarg d'aquest any i el proper. Els únics contenidors que falten per substituir són els de vidre que, segons previsions del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, es canviaran a partir de gener de 2021. 
La primera fase del canvi a càrrega lateral es va fer el mes de novembre passat i va comportar la substitució de 240 contenidors, també de paper i cartró i d'envasos, d'un centenar d'àrees.
El sistema de recollida per càrrega lateral escurça el temps en què el camió buida el contenidor (de 3 minuts a 1 minut) i, per tant, genera menys cua de trànsit al darrera. A més, aquesta operació és menys sorollosa. També contribueix a que les àrees de contenidors estiguin més netes ja que es netegen els desbordaments dels residus en el mateix moment en què es fa la recollida dels contenidors.

ADIF treballa des de fa uns mesos al carrer camí de l'Esquella, a la zona del polígon industrial Congost, per eixamplar el túnel que passa sota les vies del tren en aquest punt. L'objectiu de les actuacions és adequar aquest pas i així fer possible el tancament definitiu de dos passos a nivell que hi ha a la zona. L'obra inclou també la construcció d'un camí de servei del ferrocarril que ampliarà la xarxa de camins de la Serra de Ponent en més d'1,5 km per a usos de lleure i circulació de veïns.

El dia 6 de juny es faran els treballs de fressat i asfaltat de la rasa afectació del col·lector en aquest punt, des de camí de l'Esquella amb l'avinguda Sant Julià. Les obres es preveu que tinguin una durada de només un dia amb afectació a l'aparcament  i a la circulació del carrer camí de l'Esquella. 

L'Ajuntament de Granollers ha instal·lat el primer aparcament públic gratuït per a bicicletes al costat de l'estació de Granollers Centre, per tal de donar un servei d'aparcament segur a tots els usuaris que ho desitgin. Es tracta de l'execució d'un dels projectes més votats en els pressupostos participatius de Granollers que ha tingut un cost de 47.432 euros, IVA inclòs. 
La construcció és un mòdul prefabricat d'uns 70 m2 per al tancament de 58 bicicletes, disposades en dues zones diferents: una franja amb un sistema en forma de U invertida on s’hi poden col·locar 18 bicis, i una segona zona amb un tipus d’aparcament de doble nivell que permet aparcar-n'hi 40 més. L'aparcament disposa d'unes bateries connectades a l'enllumenat de la ciutat i, a la nit quan s'encenen els llums, es carreguen. D'aquesta manera proporcionen llum als cinc florescents LED que hi ha dins l'aparcament i al sistema d'entrada amb codi de la porta d'accés. Es tracta, doncs, d'un sistema energètic eficient i de baix consum. D'altra banda, l'aparcament està controlat amb una càmera de videovigilància per garantir la seguretat. 
L'accés a l'aparcament és per al vial que passa per davant de l’entrada de l’estació, mitjançant una petita rampa. Allà mateix hi ha també un punt d'autoreparació, amb eines i una manxa, per resoldre petits problemes que puguin sorgir a les bicicletes. 
Per fer ús de l'aparcament cal registrar-se a través d'una aplicació mòbil (PVerde) o de la web www.pakingverde.com. Ens demanaran un número de telèfon mòbil i obtindrem un codi personal que dona dret a l'accés a l'aparcament. Caldrà  aportar les dades de contacte i acceptar les condicions d'ús de l’aplicació i les del servei. Finalment, caldrà registrar correctament la bicicleta. 
Es podrà estacionar la bicicleta mitjançant una de les tres alternatives:
  • Entrant a l'aplicació i clicant sobre el botó d'apertura de la porta
  • Introduint el codi personal en el teclat de la porta
  • Trucant gratuïtament al telèfon 5901005959226 amb el telèfon registrat
Un cop estacionada la bicicleta se surt introduint el codi personal en el teclat de l'interior. Caldrà també comprovar a l'aplicació o al web que el servei ha finalitzat i que la bicicleta ha estat retirada correctament de l'aparcament. El mateix sistema amb aplicació mòbil o web ja funciona en altres ciutats com Madrid, Bilbao, Donosti, Terrassa, Sant Boi de Llobregat, Cardedeu...
L'aparcament serà accessible tots els dies de l'any i el temps màxim d'estacionament serà de 48 hores consecutives o 72 h, si hi ha un cap de setmana entremig. En cas d'excedir el temps es penalitzarà a la persona usuària amb dies no hàbils per fer ús del servei. No és possible fer reserva de la plaça.
Aquest aparcament tancat per a bicicletes cobrirà bàsicament dues necessitats: proporcionar un espai apropiat per a l'aparcament de bicis en destinació i dotar de seguretat quan es tracta d'un aparcament de llarga durada, principalment per motius de treball o d'estudis, o en un punt de transbordament intermodal. 
 
Propera implantació d'aparcaments segurs de bicicletes en diferents punts de la ciutat
Aquest mateix any s'implantaran diferents punts d'aparcaments segurs per a bicicletes que es distribuiran per la ciutat, inversió que també forma part d'una de les propostes més votades dins dels pressupostos participatius. 
D'altra banda, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2018-2024 recull la xarxa d'itineraris ciclables a implantar en els propers anys segregada en diferents fases. Actualment s'està treballant per completar el desenvolupament de la 1a fase (xarxa bàsica centre-nord) i en la planificació dels itineraris inclosos en la 2a fase (xarxa bàsica sud i ponent). 
A més, el Programa d'Actuació Municipal 2019-2023, en l'eix "Fomentar l''ús de la bicicleta a la ciutat" hi ha, entre d'altres actuacions, definir la continuació del carril bicicleta que actualment arriba a Can Mònic cap a Corró d’Avall, amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb qui ja s'està en converses. A més, dos projectes urbanístics destacats incorporaran carril bicicleta: l'av. de Sant Esteve i la millora de l'entrada a Granollers a través de la carretera de Lliçà, una obra que executarà la Diputació de Barcelona, i que en un futur permetrà connectar Granollers amb Lliçà d'Amunt.
 
Imatges de l'aparcament gratuït de bicicletes a l'estació de Granollers Centre. Fotos: Griselda Escrigas/El9Nou
Granollers s’ha convertit en el primer municipi de Catalunya a obtenir la certificació de polígons industrials de qualitat i l’únic de tot l’Estat espanyol que l’ha aconseguit per triplicat, per als polígons Congost, Jordi Camp i Coll de la Manya. L’Ajuntament de Granollers i les associacions d’empreses dels tres polígons van sol·licitar iniciar el procés de certificació a principis de l’any 2019, amb el suport de Pimec Polígons, que gestiona les associacions d’empreses d’aquests polígons.  
En els tres polígons certificats s’hi desenvolupen el 54 % de les activitats econòmiques dels set polígons industrials que té Granollers. Els polígons Congost i Jordi Camp compten amb 265 empreses, mentre que el polígon Coll de la Manya amb 55. 
El certificat de qualitat és un distintiu que reconeix la qualitat dels espais industrials, a partir de l’anàlisi de més de vuitanta aspectes claus definits per CEPE, la Coordinadora Espanyola de Parcs Empresarials
Accediu a més informació 

Notícies

Més aparcament i un nou espai verd al po…

29-12-2017 Hits:1738 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Ja es pot deixar el vehicle en l'aparcament que s'ha ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació l'aparcament ha passat de 212...

Llegir més

Més aparcament i un nou espai verd al po…

29-12-2017 Hits:1549 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Ja es pot deixar el vehicle en l'aparcament que s'ha ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació l'aparcament ha passat de 212...

Llegir més

Subvencions per a l'adquisició de vehicl…

20-12-2016 Hits:2174 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

S'ha obert la convocatòria de subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres...

Llegir més

Assessorament a emprenedors a través del…

02-11-2016 Hits:2567 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Dijous 26 d’octubre vam començar un nou programa d’emprenedoria al punttic Muntanyola. Amb el títol “El meu negoci a les xarxes socials” hem volgut encetar un nova acció d’acompanyament i formació...

Llegir més

Oberta la 2a convocatòria del projecte “…

27-01-2016 Hits:1671 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Les empreses del sector del metall que contractin els participants del programa POIL podran accedir a una subvenció de 1.000 euros.

Llegir més

Calendari comercial - especial Nadal '15

23-11-2015 Hits:1333 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Calendari d'obertura autoritzada en dies Festius

Llegir més

Subvencions Programa de Garantia Juvenil

17-11-2015 Hits:1187 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al Programa de Garantia Juvenil

Llegir més