Catalan English French German Italian Portuguese Spanish
Dimarts, 27 Desembre 2016 14:49

CONVOCADA LA LICITACIÓ DE CONTRACTE PRIVAT DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LA MASIA CAN MUNTANYOLA, CENTRE DE SERVEIS A LES EMPRESES (GRANOLLERS)

 

 Formula una pregunta        Respostes

 

 

Marca de temps Data Hora d'entrada Selecciona tipus de consulta Descriu breument la teva consulta
15/02/2017 12:53:38 14/02/2017 12:00:00 Licitacions No s’especifica la freqüència de neteja de vidres. S’entén que aquest servei no el pot realitzar el personal adscrit perquè és una tasques de personal especialitzat, per tant s’haurà d’enviar personal propi però no sabem amb quina freqüència. Sis plau confirmeu si els voleu mensuals, trimestrals, semestrals o anuals.
15/02/17 13:00 15/02/2017 13:00 RESPOSTA GRANOLLERS MERCAT Tal i com s'especifica a l'article 8.1. dels plecs tècnics "L’empresa adjudicatària organitzarà sota la seva responsabilitat, el sistema de gestió del seu personal i l’organització del treball, de manera que faciliti una major eficàcia de la prestació del servei."Així mateix en l'annex 2 de la licitació hi ha el detall de totes les actuacions a realitzar i en cap d'elles s'especifica la freqüència. Per tant, es deixa a consideració de l'empresa licitadora.

Portal de Transparència

menu organitzacio
  
menu tarifes
  
menu programa
  
menu contratacio
  
menu convenis
  
menu consells