caenfrdeitptes

Servei d'assessorament, visites individuals, ajuts i subvencions

servei asessorament ajuts energia

Us oferim suport gratuït per a promoure iniciatives per a reduir el consum i/o el cost de l’energia. Aquest suport us permet identificar els serveis, projectes, subvencions i ajuts que millor poden aconseguir aquesta reducció del cost o del consum energètic.

Només heu de contactar amb nosaltres a empresagm@granollers.cat

 

CONVOCATÒRIES HABITUALS

1. Mobilitat: Pla MOVES III

Programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.
El programa preveu una subvenció directe en l'adquisició de vehicles elèctrics «endollables» i de pila de combustible, per a diferents tipologies de vehicles, també comercials, així com per a diferents models d'adquisició (Renting...) .
El programa també subvenciona la implementació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics ja sigui per a us públic com privat.

IMPORT: Les quanties estan definides en les bases reguladores i depenen de la tipologia de vehicle i les seves característiques

TERMINI: La convocatòria s'obrirà el Setembre de 2021

Més informació:

- BASES REGULADORES
- Pla MOVES III (ICAEN)

 2. Indústria: FNEE-Industria

Programa d’ajuts a les actuacions d’eficiència energètica en PIME i grans empreses del sector industrial
L’objectiu del programa és incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.
El programa preveu una subvenció directes en a)Millora de la tecnologia en equips i processos industrials, o b)Implantació de sistemes de gestió energètica industrials.

IMPORT: 30% per a grans empreses, 40% per a mitjana empresa i 50% per a petita empresa sobre el cost elegible. Import màxim d'ajut per projectes, en una mateixa ubicació industrial: 9.000.000€

TERMINI: Prorrogat fins a l 30 de juny de 2023

Més informació
- BASES REGULADORES
- Programa ajuts industria FNEE-IDAE

3. Energies renovables: IDAE: Ajuts incentivadors a l’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

Programa d’ajudes destinades a projectes d’inversió en instal·lacions de producció d’energia elèctrica i d’energia tèrmica a partir de fonts d’energia renovable.

IMPORT: Es defineix l’import màxim de l’ajut en funció de la tipologia de projecte (6) i aspectes tècnics i econòmics del projecte.

TERMINI: Prevista obertura de les ajudes al setembre de 2021.

Més informació
- BASES REGULADORES
- Programa ajuts industria Fenergia renovable (ICAEN)

4. Edificació: PREE. Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (ICAEN)

Programa d’ajudes a la Rehabilitació Energètica d’Edificis (PREE) Reial decret 737/2020 de 4 d’agost de 2020
El programa aplica a edificis de qualsevol ús i les actuacions que es consideren subvencionables són: ​
Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica. ​
Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària. ​
Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.​

IMPORT: El càlcul de la subvenció es defineix en base a l’actuació i es pot calcular a través d’una eina de càlcul específica.

TERMINI: fins el 31 de juliol de 2021 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Més informació
- BASES REGULADORES
- Programa ajuts PREE (ICAEN)

5. Finançament: Institut Europreu de Tecnologia (EIT)

L’EIT es un organisme de la UE que té per objectiu promoure la innovació (a curt termini) dels països de la Unió Europea.
A través de la creació de diferents comunitats (Manufacturing, Raw Materials, Climate o Energia, entre d’altres) s’ofereixen una amplia gama d’activitats per a la innovació i l’emprenedoria, així com serveis personalitzats de creació i acceleració d’empreses i projectes d’investigació impulsats per la innovació.

TERMINI: De forma anual es fa una crida de projectes i idees.

Més informació:ACCEDIU

6. Finançament alternatiu

 A l'entorn en el que ens trobem, amb un sistema bancari que ha reduït els crèdits atorgats, s’han creat nous canals alternatius que inclouen nous instruments financers dirigits a PIMEs. Aquests nous canals esdevenen una opció a considerar per part de les empreses.
Cal tenir en compte que alguns dels canals s’han especialitzat en projectes temàtics com ara economia circular, energies renovables, digitalització...

Informació:
Des d’ACCIÓ s’ofereix un Catàleg de finançament alternatiu on es detalla un bon nombre d’aquests nous canals.També posa a disposició una eina on-line el Recomanador de finançament

CONTACTE:
Des del Servei d’Empresa de Can Muntanyola et podem assessorar en aquest sentit.
Contacta a través del correu empresagm@granollers.cat o al telèfon 938614783