caenfrdeitptes

cabeceras-emprenedoria

Emprenedoria digital - Punttic Muntanyola

Què és el Punttic de Can Muntanyola?

El Punt TIC és un servei orientat al desenvolupament de processos integrals d'empoderament digital dirigit a emprenedors, autònoms i micropimes

Els Punt TIC són telecentres, és a dir, espais habilitats per acollir ordinadors, perifèrics i programari, que amb el suport del dinamitzador/a, facilita a ciutans/es a digitalitzar els seu negoci en la seva primera etapa de creació

Les persones que hi venen, realitzen accions orientades a la seva capacitació tecnològica, desenvolupant així les habilitats, destreses i coneixements útils per incorporar-se a la societat de la informació i superar la fractura digital.

El Punttic Muntanyola forma part de la xarxa Punttic des del 2014 i va ser el primer en atendre i dinamitzar emprenedors i nous negocis digitals.

El PuntTIC a Can Muntanyola, noves formes de treballar, noves formes d'aprendre

Can Muntanyola ha anat programant píndoles formatives sobre xarxes socials, l’entorn 2.0 i les TICs. Arrel d'aquesta formació, es crea una comunitat formada bàsicament per persones emprenedores, que sol·liciten una servei d'acompanyament des el procés de creació d'empresa fins a l'etapa de consolidació.

El PuntTIc de Can Muntanyola orienta la seva activitat a:

  • Persones amb esperit emprenedor o amb idea de negoci que volen aprofitar les xarxes socials per a ús professional o personal
  • Empreses o professionals liberals (autònoms/emprenedors) que volen estar presents a Internet i no saben com, ni de quina manera
  • Emprenedors/es que volen millorar les seves competències digitals
  • Emprenedoria digital
  • Emprenedors allotjats a les instal·lacions de Can Muntanyola

 Can Muntanyola, disposa d’equipament informàtic (aula d’informàtica amb 12 pcs) i connexió wi-fi per a tots els usuaris. Actualment  la formació es realitza online itambé presencial

 

SOL·LICITA HORA A LA DINAMITZADORA

Tècnica de referència  i dinamitzadora: Núria Lloret a Can Muntanyola

Consulta el video de la presentació i inauguració del Punt Tic Muntanyola