caenfrdeitptes

Punt d'Economia Social Solidària (ESS) Granollers

Punt ESS

El Punt ESS Granollers és un Servei públic i gratuït d’assessorament a projectes de l’Economia Social i Solidària amb l’objectiu de contribuir a la creació de noves empreses i enfortir les existents. Aquest servei està gestionat en col·laboració amb  l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, un dispositiu territorial que impulsa l'ESS i el cooperativisme a la comarca promovent relacions de solidaritat, cooperació, reciprocitat i autogestió.

 

OBJECTIUS

 • Contribuir a la creació d’empreses d’ESS

 • Enfortir els projectes d’ESS existents

SERVEIS

Informació
 • Recursos disponibles sobre cooperativisme i l’Economia Social i Solidària (ESS)

 • Informació sobre finançament, subvencions i ajuts

 • Personal especialitzat en consum responsable, agroecologia, món educatiu, feminismes, habitatge cooperatiu, etc.

 • Formació sobre gestió d’una empresa social

Acompanyament
 • Suport a l’Elaboració del Pla d’empresa

 • Transformació d’una associació, SCP o SL en cooperativa

 • Elecció entre les diferents formes jurídiques disponibles i tràmits de constitució

 • Assessorament a mida a projectes col·lectius nous o ja existents

 • Relleu empresarial cooperatiu

Economia Social i Solidària (ESS)

QUÈ CARACTERITZA L'ESS?

 • Gestió democràtica, participació activa i igualitària en el projecte

 • Transparència constant en els processos i la organització

 • Desenvolupament personal: contemplar les necessitats de qui en forma part

 • Compromís amb la comunitat: arrelament i adequació a les realitats del territori

 • Sostenibilitat ambiental, consciència ecològica i reducció de l’impacte mediambiental

 • Perspectiva de gènere, promoció de l’apoderament i el protagonisme de les dones

 • Inclusió de les cures i de la cohesió social en els projectes

 • Intercooperació i construcció col·lectiva d'un circuit econòmic que afavoreixi el mercat social

AVANTATGES ALS PROJECTES D'ESS

 • Bonificacions i proteccions fiscals

 • Ajuts específics per a empreses d’ESS

 • Fons per a formació de les persones sòcies i treballadores

 • Discriminació positiva en les subvencions a la creació d’activitat empresarial (Granollers)


Vols contactar amb nosaltres?

Escriu-nos segons sigui el teu perfil:

 

 logo coop logo normal gen    granollersmercat     ajuntament