Catalan English French German Italian Portuguese Spanish

Informació i novetats del món empresarialBlog Can Muntanyola

T'informem

T'informem (137)

En aquest apartat us anirem informant d'aquells temes d'actualitat al voltant dels polígons d'activitat que creiem que poden ser d'interès per a les empreses establertes a Granollers. Si voleu rebre el Butlletí informatiu d'interès empresarial de Granollers Mercat, podeu sol·licitar la subscripció.

Des del 8 d'abril es proposa un nou servei d'assessorament per tal de millorar el vector de sostenibilitat de les activitats industrials. En total es vol treballar al llarg del 2021 amb 10 empreses. 

El servei està adreçat a les empreses dels polígons industrials de Granollers i ofereix un assessorament integral i d’anàlisi de la gestió dels residus, per promoure la reducció i valorització així com la transició cap a una economia més circular.

S’ofereix a les empreses participants la possibilitat de:

 • Revisar els processos i residus generats
 • Identificar possibles accions correctores
 • Identificar possibles opcions d’optimització i millora en la gestió (emmagatzematge, etiquetatge, sensibilització entre el personal, etc.) i de minimització en la generació
 • Identificar recursos aprofitables
 • Detectar oportunitats i reptes des de la perspectiva de l’economia circular
 • Detectar solucions comunes que es puguin abordar de forma conjunta

Per més informació podeu entrar a https://www.canmuntanyola.cat/programes-destacats/simbiosi-industrial/servei-compartit-de-gestio-ambiental-i-residus.html 

 

L’Ajuntament de Granollers ha completat la instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics a l’aparcament públic del passeig de la Conca del Besòs del polígon Jordi Camp.

També s’ha instal·lat un al límit polígon Ramassar, al camí del Cementiri, davant de la deixalleria comarcal.

En els dos casos, es tracta de punts de recàrrega semiràpida amb una potència elèctrica de 22 kW que poden ser utilitzats de manera simultània per dos vehicles.

La instal·lació dels punts ja està feta i les places d’aparcament reservades per als usuaris també estan senyalitzades i els punts estaran operatius properament.

Amb aquesta actuació, ja són tres els polígons que compten amb punts de càrrega per a vehicles elèctrics: Palou Nord, Jordi Camp i Ramassar.

En espais privats de la ciutat també hi ha diversos punts de recàrrega. Tots, tant municipals com privats, es poden consultar a l'enllaç següent: https://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/mapa

Dimarts, 09 Febrer 2021 11:06

Hub Ladboo Granollers per a les empreses

S'ha articular un projecte per a l'aprofitament dels equips informàtics obsolets de les empreses i reforçar el seu compartament socialment i ambiental responsable que s'estructura en dues parts:

1) Creació del Hub Labdoo Granollers per al sanejament d’equips que seran aprofitats per escoles, entitats i famílies amb pocs recursos

Granollers es suma al projecte de la xarxa social col·laborativa Labdoo que treballa amb ordinadors i material informàtic amb l’objectiu de sanejar-los i fer-los arribar a les persones que els necessitin reduint així l’escletxa digital a la ciutat. Hem creat el Labdoo City Hub Granollers que és punt de recollida i de recuperació del material informàtic.

El punt d’entrega dels ordinadors és a Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Alumnes del cicle formatiu de grau mig d’informàtica de l’institut Carles Vallbona treballaran en el sanejament del material informàtic que es reculli per donar-li un segon ús. Aquesta feina seram pràctiques incloses en els seus estudis.

La plataforma GRID Granollers ja ha fet la primera aportació de material, provinent de l’empresa Vivace Logístic.

A més el projecte contempla una sortida pels equips que no poden ser reparats i ho fa en col·laboració amb un conjunt d’instituts que els faran servir per la formació a l’aula dels seus estudiants. Aquests podran manipular els equips i especejar-los per adquirir coneixements pràctics a més de teòrics.

3) Repartiment dels ordinadors sanejats a aquells centres i entitats que treballen amb families amb necessitats en aquest àmbit ("bretxa digital")

Aquesta col·laboració també s’ha iniciat amb equips aportats per l’empresa Vivace logística.

 

Si teniu interès a participar d’aquesta iniciativa, podeu contactar amb grid@granollers.cat

S'ha realitzat una actuació a les voreres del carrer Mataró, consistent al seu condicionament general. L'actuació s'ha fet a tots dos costats. 

Les Associacions d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials han establert un sistema de compra col·lectiva d’energia amb l’objectiu que els seus membres puguin abaratir costos  i han aconseguit rebaixar un 16% el preu de la llum per a 50 punts de consum de 34 empreses que s’han unit en una licitació de compra agregada d’energia amb l’objectiu de reduir la despesa en electricitat a les seves instal·lacions. 

Els requisits marcats per l’associació eren que l’energia fos 100% renovable (amb certificació d’origen), un preu fix a dos anys i que aquest fos igual o millor que l’indicat a les bases. Energestic es va encarregar de calcular aquest preu de partida, mitjançant un estudi previ sobre el potencial d’estalvi. D’aquesta manera, s’assegurava que les ofertes rebudes realment suposaven una rebaixa en el preu de l’electricitat per als membres participants en aquesta compra col·lectiva.

Es van convidar 34 comercialitzadores, de les quals finalment han presentat oferta 11, essent les ofertes d’ELECTRA CALDENSE, AUDAX i ESTABANELL ENERGIA (en funció de la tarifa d’accés) les més competitives.

El dijous 10 de desembre es va reunir la Taula d'Associacions amb els objectius de revisar les propostes de treball per 2021 de les associacions i del servei de promoció econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

A més es va compartir la proposta que està treballant amb l’ATM per la comarca en matèria de mobilitat sostenible a polígons. En aquest punt es van presentar les diferents actuacions que contempla el pla  algunes de les quals estan tancades, però sobre d’altres cabria concretar i/o proposar aspectes. En aquest sentit, la presentació a la Taula d’Associacions obre el camí a treballar conjuntament els aspectes que afecten més directament a a les empreses, com podria ser l’impuls a la redacció dels PDE, la definició de les rutes de transport col·lectiu compartit, la cessió de bicicletes elèctriques a les empreses, el car-sharing o la prova pilot d’incentiu al cotxe compartit.

Pel que fa als projectes per 2021, les propostes anaven en la línia de promoure uns polígons sostenibles, col·laboratius i de qualitat, treballant específicament en aspectes de qualitat, energia i aprofitament de recursos, amb la component transversal de la cooperació i la proximitat.

En aquest sentit, GRID Granollers és la plataforma que recull totes les iniciatives que encaixen en aquests objectius.

Per més informació podeu contactar amb empresagm@granollers.cat 

La policia local de Granollers ha adquirit un nou radar mòbil per controlar la velocitat als diferents punts del municipi. Es tracta d’un equip de darrera generació, que passarà a substituir l'actual amb què compta el cos, propietat del Servei Català de Trànsit, i compartit amb la resta de policies de la comarca.

Els controls es podran fer en qualsevol punt de la ciutat però es prioritzaran aquells vials on s'ha detectat velocitat més elevades, entre d'altres els vials principals dels polígons. La nova normativa que estableix la velocitat màxima permesa als carrers de Granollers en 30 quilòmetres no s'aplica als vials de connexió amb els polígons industrials (Conca del Besòs, Marconi o Avinguda Sant Julia), on queda en 50 quilòmetres per hora. El radar servirà per controlar la velocitat també a aquests vials. 

Es preveu que el nou radar entri en funcionament al llarg d'aquest mes de desembre.

L’Ajuntament de Granollers instal·larà provisionalment el mercat del dijousa la zona sud de la ciutat a partir dedijousvinent, en concret a la zona compresa entre el Parc de les Moreres i el Recinte Firal.

El nou emplaçament del mercat permet el control de l'accés i de l'aforament i la distància social per garantir la seguretat de ciutadania i paradistes, i es mantindrà mentre durin les mesures decretades per la Generalitat.

A la imatge podeu consultar el plànol d'ubicació. Consulteu la notícia a aquest enllaç.

Durant el 2020, s'han realitzat tres intervencions puntuals per reparar franges de vorera en mal estat, principalment degut a l'aixecament dels panots. 

En concret, s'ha actuat a l'Avinguda Europa (als voltants dels supermercats) durant la primera part de l'any, i darrerament s'ha finalitzat la segona intervenció, en aquest cas en el carrer Palautordera.

Les dues actuacions han sumat un valor proper als 20.000 euros. 

Dimecres, 18 Novembre 2020 09:58

S'ha renovat la imatge de GRID Granollers

GRID Granollers, la plataforma al servei de'empreses i entitats per a l'ús eficient dels recursos no aprofitats i per la cooperació entre les empreses de Granollers i el seu entorn, ha renovat la imatge.

La nova web, d'accés lliure, ha millorat les seves prestacions incorporant entre d'altres recursos d'altres municipis propers, a través de l'acord amb el web ResiduRecurs de les Cambres, i també facilitant que els recursos del GRID millorin les seves possibilitats de poder trobar un prenedor. També s'incorporen noves infografies explicatives, bibliografia sobre Simbiosi Industiral i la nova secció "Què Aconseguim", on es pot comprovar que la simbiosi industrial funciona.

Per formar part d'aquesta comunitat, només heu d'accedir a www.gridgranollers.com

 

L'Ajuntament de Granollers i l'Associació d'empreses dels polígons Congost i Jordi Camp han signat un nou conveni de col·laboració per continuar treballant conjuntament la millora de la gestió dels polígons i per la competitivitat de les empreses que hi són ubicades a Congost i Jordi Camp.

El conveni preveu reunions periòdiques entre les dues entitats, per tal de fer seguiment dels temes en curs.

Es tracta de la renovaicó del conveni, ja que el primer es va signar l'any 2016.

 

Els propers dies 21 i 22 d'octubre es faran les següents actuacions en el marc del projecte de manteniment de calçades:
- Millora de l'aparcament públic de camions al carrer Mataró amb el carrer Manuel de falla
Els treballs consistiran a treure asfalt existent i renovar el paviment. Aquesta actuació era una de les proposades dins de la PAC de Jordi Camp.
- Reparació del terreny a la rotonda de l'avinguda Sant Julià i el Pont de Can bassa (sup. 230 m2)

Es farà neteja i esbrossada terreny i excavació de terres, piconatge de l'explanada i capa d'aglomerat.

La Diputació de Barcelona ha iniciat obres de manteniment a la carretera BV-5003, coincidint amb el tram del polígon industrial de Cal Gordi (entre els punts quilimètrics 3,4 i 4) en el municipi de Granollers
L’obra consisteix en la construcció de diversos trams de cuneta amb l'objectiu de millorar l'evacuació de l'aigua, reforçants les laterals, i dotar de major seguretat a la carretera, minvant la sortida de la via.
El termini d'execució pel nostre municipi s'estima en 8 dies.

Durant les obres, es regularà el trànsit (pas alternatiu) en les fases que així ho requereixin.

El programa «Granollers entra en Simbiosi» ha resultat guanyador nacional del Premis Europeus a la Promoció Empresarial 2020 en la categoria de suport al desenvolupament dels mercats verds i l’eficiència en els recursos. Aquest premi ha valorat el treball per promocionar l’economia circular a la indústria, afavorint la sostenibilitat, la competitivitat i la col·laboració entre el teixit industrial granollerí.

«Granollers entra en Simbiosi» té per objectiu impulsar un ús i gestió més eficient i sostenible dels recursos i dels entorns industrials, especialment els residus i l’energia, aplicant els principis de la simbiosi industrial i incorporant la visió de l’economia circular en les pràctiques empresarials. El programa pretén posar en valor la proximitat i potenciar la col·laboració entre les empreses de Granollers per generar entorns simbiòtics que afavoreixin la sostenibilitat i la competitivitat simultàniament.

Es tracta de veure el conjunt d’indústries com si es tractés d’un ecosistema. En un ecosistema natural no hi ha residus, l’energia ve del Sol i flueix, i com més divers és l’ecosistema més ric i millor es desenvolupa. El programa considera les indústries com a part d’un ecosistema, en aquest cas industrial. Es pretén promoure i facilitar la col·laboració empresarial a diferents nivells, desenvolupant un entorn industrial on la simbiosi aporti un element diferencial al teixit productiu local, donant resposta als reptes concrets i treballant per maximitzar l’ús dels recursos, la transició energètica cap a energies renovables i la millora mediambiental del territori.

Des de Can Muntanyola, Centre de Serveis a les Empreses es fa assessorament en economia circular a les empreses i s’acompanya en l'anàlisi d'oportunitats de simbiosi per a la indústria.

"Granollers entra en simbiosi" compta amb la participació de les associacions de polígons de Granollers i entre les diferents línies d'actuació destaca l'impuls de projectes col·laboratius ja en marxa com el gestor energètic compartit, la deixalleria industrial o la generació solar compartida.

A més, s'ha creat la plataforma GRID Granollers, que pretén donar sortida a recursos no aprofitats i enfortir la relació entre les empreses locals (www.gridgranollers.com(link is external)).

S'han iniciat les obres de renovació de 220 m de canonada de fibrociment a la part baixa del Camí de Can Ninou, al polígon Congost, que s'han adjudicat a SOREA, per un import 48.383,19 euros, IVA inclòs. 
 
Es tracta d'una canonada de distribució connectada al passeig Sant Julià que continua fins al carrer d'Isaac Peral fins a connectar amb el polígon industrial Els Xops. La substitució es produeix després que la canonada ha esgotat la seva vida útil i per evitar noves avaries a la xarxa d'aigua potable. Les obres han d'acabar aquest mateix mes de juliol.

Com a part de la millora del polígon Congost, el mes de juliol s'han pintat les caixes d'estacionament, càrrega i descàrrega, fletxes de direcció i passos de vianants a més del eix central que separa els carrils del carrer Empordà.

Igualment, s'ha pintat línia de retenció al pas de vianants en el tram d'un sol sentit a la cruïlla amb el passatge interior de les naus.

També s’ha incorporat senyalització vertical en alguns punts.

Amb l'asfaltat dels carrers Alfred Nobel i Josep Trueta han acabat les obres de la fase 1 que l'Ajuntament de Granollers està fent al polígon industrial de la Font del Radium. 
 
La urbanització d'aquests dos carrers forma part del Pla de Millora dels polígons industrials de la Diputació de Barcelona, que hi ha aportat 516.110 euros. Els propietaris del polígon i l'Ajuntament de Granollers també financen l'obra que es va adjudicar a la UTE Vialser SL i Construccions Deumal, SA per 1.708.466,78 euros, IVA inclòs.
 
Les obres de condicionament d'aquest polígon seguiran fins previsiblement a final de juliol al carrer de Duran i Reynals i i l’av. Autovia de l’Ametlla. A més de la millora dels vials, es remodela la xarxa de clavegueram i s'arrangen les voreres. S'ha renovat tota la xarxa d'aigua potable, que era de fibrociment, i també tota la d'enllumenat, canviant les lluminàries per tipus led, més sostenibles. A més es farà l’obra necessària per fer una nova xarxa de telecomunicacions amb fibra òptica i per soterrar en un futur serveis que en l’actualitat són aeris. També es portarà a terme la senyalització horitzontal de tot el sector i es pintaran les places per a vehicles i camions per optimitzar la capacitat de l’aparcament existent.
La Junta de Govern Local ha aprovat adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació de tres estacions de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics, que es situaran al carrer camí del Cementiri i als aparcaments del pg. de la Conca del Besòs (polígon Jordi Camp) i de Ramon Llull. Permetran carregar simultàniament dos vehicles, amb una potència elèctrica de recàrrega simultània per plaça de 22 kW. El termini d’execució per subministrar i instal·lar els equips és de 4 mesos a comptar des de la formalització del contracte.
D'aquesta manera Granollers continua desplegant el Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica, que compta amb els punts següents a la via pública:
C. Camí del Mig, davant de Can Muntanyola (polígon Palou Nord)
C. Josep Umbert, 104, a prop dels jutjats. 
C. Camp de les Moreres, davant del Tub.
 
També hi ha un altre punt de càrrega lenta al carrer Rec, davant d'Estabanell Energia. A més, l’aparcament municipal de Can Comas, al carrer de Sant Jaume, disposa d'altres tres places, també de càrrega lenta. 
 
En espais privats de la ciutat també hi ha diversos punts de recàrrega. Tots, tant municipals com privats, es poden consultar a l'enllaç següent: https://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/mapa
Al juny ha finalitzat la segona i última fase d'implantació de contenidors de càrrega lateral, un nou sistema de recollida dels residus que obliga que tots els contenidors estiguin situats al costat dret del carrer, segons el sentit de la circulació. El canvi ha afectat al voltant d'un centenar d'àrees de contenidors de la ciutat, a més de la substitució de 220 contenidors de paper i cartró (blau) i envasos (groc), per part del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. A dia d'avui resten per canviar 10 àrees de contenidors que presenten algunes dificultats tècniques i que es preveu anar substituint al llarg d'aquest any i el proper. Els únics contenidors que falten per substituir són els de vidre que, segons previsions del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, es canviaran a partir de gener de 2021. 
La primera fase del canvi a càrrega lateral es va fer el mes de novembre passat i va comportar la substitució de 240 contenidors, també de paper i cartró i d'envasos, d'un centenar d'àrees.
El sistema de recollida per càrrega lateral escurça el temps en què el camió buida el contenidor (de 3 minuts a 1 minut) i, per tant, genera menys cua de trànsit al darrera. A més, aquesta operació és menys sorollosa. També contribueix a que les àrees de contenidors estiguin més netes ja que es netegen els desbordaments dels residus en el mateix moment en què es fa la recollida dels contenidors.

ADIF treballa des de fa uns mesos al carrer camí de l'Esquella, a la zona del polígon industrial Congost, per eixamplar el túnel que passa sota les vies del tren en aquest punt. L'objectiu de les actuacions és adequar aquest pas i així fer possible el tancament definitiu de dos passos a nivell que hi ha a la zona. L'obra inclou també la construcció d'un camí de servei del ferrocarril que ampliarà la xarxa de camins de la Serra de Ponent en més d'1,5 km per a usos de lleure i circulació de veïns.

El dia 6 de juny es faran els treballs de fressat i asfaltat de la rasa afectació del col·lector en aquest punt, des de camí de l'Esquella amb l'avinguda Sant Julià. Les obres es preveu que tinguin una durada de només un dia amb afectació a l'aparcament  i a la circulació del carrer camí de l'Esquella. 

L'Ajuntament de Granollers ha instal·lat el primer aparcament públic gratuït per a bicicletes al costat de l'estació de Granollers Centre, per tal de donar un servei d'aparcament segur a tots els usuaris que ho desitgin. Es tracta de l'execució d'un dels projectes més votats en els pressupostos participatius de Granollers que ha tingut un cost de 47.432 euros, IVA inclòs. 
La construcció és un mòdul prefabricat d'uns 70 m2 per al tancament de 58 bicicletes, disposades en dues zones diferents: una franja amb un sistema en forma de U invertida on s’hi poden col·locar 18 bicis, i una segona zona amb un tipus d’aparcament de doble nivell que permet aparcar-n'hi 40 més. L'aparcament disposa d'unes bateries connectades a l'enllumenat de la ciutat i, a la nit quan s'encenen els llums, es carreguen. D'aquesta manera proporcionen llum als cinc florescents LED que hi ha dins l'aparcament i al sistema d'entrada amb codi de la porta d'accés. Es tracta, doncs, d'un sistema energètic eficient i de baix consum. D'altra banda, l'aparcament està controlat amb una càmera de videovigilància per garantir la seguretat. 
L'accés a l'aparcament és per al vial que passa per davant de l’entrada de l’estació, mitjançant una petita rampa. Allà mateix hi ha també un punt d'autoreparació, amb eines i una manxa, per resoldre petits problemes que puguin sorgir a les bicicletes. 
Per fer ús de l'aparcament cal registrar-se a través d'una aplicació mòbil (PVerde) o de la web www.pakingverde.com. Ens demanaran un número de telèfon mòbil i obtindrem un codi personal que dona dret a l'accés a l'aparcament. Caldrà  aportar les dades de contacte i acceptar les condicions d'ús de l’aplicació i les del servei. Finalment, caldrà registrar correctament la bicicleta. 
Es podrà estacionar la bicicleta mitjançant una de les tres alternatives:
 • Entrant a l'aplicació i clicant sobre el botó d'apertura de la porta
 • Introduint el codi personal en el teclat de la porta
 • Trucant gratuïtament al telèfon 5901005959226 amb el telèfon registrat
Un cop estacionada la bicicleta se surt introduint el codi personal en el teclat de l'interior. Caldrà també comprovar a l'aplicació o al web que el servei ha finalitzat i que la bicicleta ha estat retirada correctament de l'aparcament. El mateix sistema amb aplicació mòbil o web ja funciona en altres ciutats com Madrid, Bilbao, Donosti, Terrassa, Sant Boi de Llobregat, Cardedeu...
L'aparcament serà accessible tots els dies de l'any i el temps màxim d'estacionament serà de 48 hores consecutives o 72 h, si hi ha un cap de setmana entremig. En cas d'excedir el temps es penalitzarà a la persona usuària amb dies no hàbils per fer ús del servei. No és possible fer reserva de la plaça.
Aquest aparcament tancat per a bicicletes cobrirà bàsicament dues necessitats: proporcionar un espai apropiat per a l'aparcament de bicis en destinació i dotar de seguretat quan es tracta d'un aparcament de llarga durada, principalment per motius de treball o d'estudis, o en un punt de transbordament intermodal. 
 
Propera implantació d'aparcaments segurs de bicicletes en diferents punts de la ciutat
Aquest mateix any s'implantaran diferents punts d'aparcaments segurs per a bicicletes que es distribuiran per la ciutat, inversió que també forma part d'una de les propostes més votades dins dels pressupostos participatius. 
D'altra banda, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2018-2024 recull la xarxa d'itineraris ciclables a implantar en els propers anys segregada en diferents fases. Actualment s'està treballant per completar el desenvolupament de la 1a fase (xarxa bàsica centre-nord) i en la planificació dels itineraris inclosos en la 2a fase (xarxa bàsica sud i ponent). 
A més, el Programa d'Actuació Municipal 2019-2023, en l'eix "Fomentar l''ús de la bicicleta a la ciutat" hi ha, entre d'altres actuacions, definir la continuació del carril bicicleta que actualment arriba a Can Mònic cap a Corró d’Avall, amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb qui ja s'està en converses. A més, dos projectes urbanístics destacats incorporaran carril bicicleta: l'av. de Sant Esteve i la millora de l'entrada a Granollers a través de la carretera de Lliçà, una obra que executarà la Diputació de Barcelona, i que en un futur permetrà connectar Granollers amb Lliçà d'Amunt.
 
Imatges de l'aparcament gratuït de bicicletes a l'estació de Granollers Centre. Fotos: Griselda Escrigas/El9Nou
Granollers s’ha convertit en el primer municipi de Catalunya a obtenir la certificació de polígons industrials de qualitat i l’únic de tot l’Estat espanyol que l’ha aconseguit per triplicat, per als polígons Congost, Jordi Camp i Coll de la Manya. L’Ajuntament de Granollers i les associacions d’empreses dels tres polígons van sol·licitar iniciar el procés de certificació a principis de l’any 2019, amb el suport de Pimec Polígons, que gestiona les associacions d’empreses d’aquests polígons.  
En els tres polígons certificats s’hi desenvolupen el 54 % de les activitats econòmiques dels set polígons industrials que té Granollers. Els polígons Congost i Jordi Camp compten amb 265 empreses, mentre que el polígon Coll de la Manya amb 55. 
El certificat de qualitat és un distintiu que reconeix la qualitat dels espais industrials, a partir de l’anàlisi de més de vuitanta aspectes claus definits per CEPE, la Coordinadora Espanyola de Parcs Empresarials
Accediu a més informació 

Segons el previst ja han començat les obres de reurbanització dels carrers Alfred Nobel i Josep Trueta del polígon industrial de la Font del Ràdium. Es tracta de la primera fase de les obres que es preveu que durin fins al mes de juliol. La inversió és d’1,7 milions d’euros i comportarà la millora dels vials i dels serveis necessaris per a les diferents empreses. Així, s’arranjaran les voreres i s’adaptaran els guals per als vehicles i els de vianants segons la normativa. Es remodelarà la xarxa de clavegueram i es disposarà una capa de reforç del paviment per augmentar l’adherència i evitar accidents en cas de pluja. Igualment es pintaran les places per a vehicles i camions per optimitzar la capacitat de l’aparcament existent i s’hi canviaran les lluminàries per leds, fet que farà més sostenible la instal·lació. A més es farà l’obra necessària per fer una nova xarxa de telecomunicacions amb fibra òptica i per soterrar en un futur serveis que en l’actualitat són aeris. També es portarà a terme la senyalització horitzontal de tot el sector. En aquesta primera fase de les obres també s’arranjaran els carrers Duran i Reynals i l’av. Autovia de l’Ametlla.

Aquests dies s'ha fet l'empenta de l'estructura de formigó que s'havia construït com a pas inferior sota les vies del tren de la línia R3, al Camí de l'Esquella del polígon Congost de Granollers. L'actuació s'executa sense afectar la circulació de trens de la línia.

L'actuació forma part dels treballs de supressió dels passos a nivell que hi ha en aquest tram de l'R3. El principal, el que està situat al Camí Antic de Parets. El projecte preveu l'obertura d'aquest nou pas sota les vies i la millora del que ja hi ha al carrer de Can Ninou. A més, per garantir l'accessibilitat a les cases i camins que hi ha a l'altra banda de les vies del tren es construeixen nous camins. Són obres prèvies a l'execució de les obres de desdoblament parcial de la línia del Nord que l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) impulsa al tram entre les estacions de Parets i de la Garriga.altura del carrer de l'Esquella, darrere de les instal·lacions de l'empresa Coty.

Podeu accedir a la notícia ampliada al 9Nou:http://mynmedia.mynews.es/noticies/?dre=E9N202001270014&tipus=pdf&id_client=9731132D&expiration_key=ibmFLewbkoiKU7QIDcnzGOwduHAv+rGaTRSdSRK7I4upEM4=&idSeguiment=

 

El sector industrial 125, situat a la serra de Ponent, es localitza al sud del polígon industrial del Coll de la Manya. És la zona també coneguda com Els Xops perquè s’hi pot accedir des de la C17 a l’entorn del polígon amb aquest nom, a cavall entre Lliçà de Vall i Parets.

Es tracta del Pla Parcial d’un sector recollit a l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i provinent dels planejaments anteriors al POUM, l’antic sector T del PGOU. També queda recollit al Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010) que el considera una peça clau del sistema productiu de la Regió Metropolitana en l’estratègia de reforç i especialització dels polígons industrials al voltant de la C17.

Actualment Granollers, amb 270 hectàrees de superfície industrial i 7 polígons d’activitat econòmica té la major part del sòl industrial disponible pràcticament esgotat, ocupat per una indústria diversificada que enforteix la ciutat. Els polígons del municipi a tocar de l’eix de la C17 són el polígon de la Font del Ràdium i el polígon del Coll de la Manya amb 80 i 55 activitats, respectivament.

El Pla Parcial del sector 125 posarà a disposició de la indústria i de les empreses nou sòl productiu per al desenvolupament de noves activitats econòmiques, amb l’objectiu d’enfortir l’eix industrial i tecnològic de la C17, reforçant el teixit industrial existent, i generant noves oportunitats per a l’empresa i per a l’ocupació.

L’aprovació inicial del Pla Parcial d’aquest sector industrial de 54 Ha preveu l’ocupació amb naus del 32% (179.239m2) del sòl de l’àmbit que alhora, ja es troba ocupat per empreses preexistents en edificacions històriques que representen una ocupació d’una tercera part del sòl industrial total que preveu el Pla Parcial a desenvolupar.

El Pla preveu dotar les empreses preexistents dels accessos, dels carrers i dels serveis necessaris per tal de contribuir a la seva consolidació i a la millora del seu funcionament actual, especialment pel què fa als efectes mediambientals sobre l’entorn on es troben implantades aquestes empreses i possibilitant l’ampliació de les seves instal·lacions a la ciutat. Al respecte cal dir que la seva situació de provisionalitat actual no en permet el seu creixement i, per tant, en dificulta el seu normal funcionament i la seva modernització per adaptar-se a les normatives actuals. És el cas de l’empresa Brentag, de Sertrans a la seu de l’antiga Autolive, de Concepta o de les naus en filera situades a tocar de Parets. Dins del sector també hi existia l’antiga Bendibèrica, que en els darrers temps ha vist com s’enderrocava el què quedava de les seves antigues instal·lacions.

El 40’5% del sòl del sector esdevindrà sòl públic municipal i el 54’5% restant es desenvoluparà en consonància amb el destí industrial previst a la normativa urbanística vigent possibilitant la implantació de noves indústries i activitats amb un sostre total previst de 274.345m2.

El pla contempla 5 illes industrials, de les quals 3 ja es troben parcialment ocupades i en rendiment per les indústries existents mencionades. En aquestes illes es construiran noves naus de diverses dimensions, per acollir amb la flexibilitat necessària les noves activitats i empreses a implantar.

És un àmbit industrial d’activitat econòmica que ha de propiciar nova ocupació, enfortint la centralitat i la competitivitat dels polígons actuals de la ciutat

Aquest sector industrial, -que no es tracta d’una nova àrea comercial-, encaixa amb l’estratègia de desenvolupament nodal que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona fixa per a Granollers, per tal de vertebrar les principals polaritats i eixos d’activitat del sistema industrial metropolità, desenvolupant i fent més eficients els polígons al voltant de la C17 en tant que peces fonamentals del sistema productiu de la regió metropolitana. Per aquest motiu el PTM preveu la creació de tota una àrea especialitzada industrial a consolidar i a equipar per reforçar el teixit productiu de tota la zona, potenciant la seva centralitat i competitivitat.

Es preveu que amb el desenvolupament del Pla el sector pugui acollir una trentena de noves empreses i generar més de 800 nous llocs de treball, i consolidar els llocs de treball actuals. El desenvolupament del Pla, que recau sobre una Junta de propietaris, representarà una inversió de 15M d’euros en costos d’urbanització per part de la iniciativa privada, qui preveu acabar les obres d’urbanització al 2022.

El Pla preveu connectar els espais lliures periurbans de la zona, respectant la xarxa de camins i configurant itineraris atractius per a vianants i bicicletes, preservant l’entorn natural i el paisatge de les dues vessants de la serra de ponent de la urbanització

De la superfície total del polígon industrial, el 45’5% del sòl esdevindrà sòl públic per espais lliures, equipaments, carrers i serveis tècnics de caràcter mediambiental com els dipòsits per a la reutilització de l’aigua de pluja i per aprofitar l’aigua regenerada per a altres usos. La situació dels espais lliures prevists al Pla respecta el paisatge i la biodiversitat dels corredors biològics a les dues vessants de la Serra de Ponent donant continuïtat als espais verds periurbans de la Serra i a la xarxa de camins històrics presents a l’indret, amb l’enllaç del Bosc de Can Ferran i el Torrent de Can Ninou.

El sector industrial s’estructura a partir del camí antic de Parets (actual carrer Isaac Peral) i del Camí de Can Ferran (actual carrer Julian Rei Pastor) que el connectaran amb les principals infraestructures i vies de connexió de la zona (C17/C35). L’estructura de carrers i la vialitat és mínima, recollint els traçats existents en un esquema en creu que connecta el sector i també el polígon del Coll de la Manya amb les principals vies ja presents a l’entorn, millorant la seva mobilitat i accessibilitat generals.

Pel fet de situar-se al costat de la xarxa viària bàsica existent, el desenvolupament del Pla en termes de mobilitat representa un plantejament sostenible que permetrà un millor enllaç dels polígons industrials de la ciutat amb les infraestructures tant viàries com ferroviàries ja presents al territori, en una proposta de compacitat i de vertebració del sòl industrial, amb una mobilitat racional i eficient.

El Pla preveu carrers amples per propiciar la presència d’arbres d’entitat, possibilitar l’arribada del transport públic i permetre la configuració d’itineraris per a vianants i bicicletes que els facin útils més enllà dels horaris i dels ritmes propis del sector en tant que espai industrial. Per aquest motiu, tant al seu interior com al seu entorn, el Pla preveu la continuïtat dels camins i itineraris existents a través d’espais verds de transició entre la zona industrial i el sòl no urbanitzable. El Pla situa dos terrenys per equipaments públics a tocar de la via interpolar, al sud de l’àmbit amb una superfície total de 27.435m2.

Les noves naus s’adaptaran topogràficament a l’entorn comptant amb nous materials i sistemes constructius eficients i sostenibles. Les edificacions antigues podran renovar-se i adaptar les seves instal·lacions que disminuiran els efectes mediambientals reduint la petjada ecològica dels residus que generen sobre el medi ambient.

L’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Jordi Camp i Congost (AEP Camp Congost) juntament amb l'Ajuntament de Granollers han posat en marxa un servei de deixalleria industrial, orientada a la millora de la gestió de residus valoritzables de paper/cartró, plàstic, ferralla i fusta. Es tracta d'una prova pilot que es va iniciar el mes de novembre i que té una durada prevista de quatre mesos. Consisteix a posar a disposició dels industrials un espai dins del mateix polígon on puguin portar els seus residus valoritzables, de manera que la reducció dels costos de transport i el pagament per residu incentiva l’adequada separació.

Aquesta inicia%va neix en el marc del projecte Granollers entra en simbiosi que impulsa l'Ajuntament de Granollers amb el suport de la Diputació de Barcelona. Granollers entra en simbiosi és un programa municipal que vol contribuir a la materialització de la simbiosi o relació col·labora%va al món industrial local en àmbits com l'energètic, la mobilitat, els residus, etc.

Els principals objectius d’aquesta prova pilot són, per una banda, sensibilitzar les empreses en la millora de la gestió de residus i, per l’altra, mostrar el potencial de l’agregació de la demanda i de les solucions basades en la proximitat. En aquest cas, la col·laboració entre els agents i el km0 permeten minimitzar els costos associats a la gestió. A més, separant adequadament els residus es redueix el volum de la fracció de rebuig, i el seu cost, que tindrà un preu creixent en un futur immediat.

Amcor, Barikit, Bocrep, Comercial Vila Vila (Ford), Descans del Vallès i Fat Soluciones de Corte, són les sis empreses par%cipants en aquesta prova pilot. El projecte, a més de facilitar la separació i valorització de residus concrets, inclou la revisió del procés de gestió de residus de cada participant per part d’un expert i la identificació d’altres possibles millores a aplicar en la gestió global. Cal destacar que la prova pilot no pretén promoure un canvi de gestor sinó iden%ficar possibles millores i estimular la separació i valorització de residus que fins al moment no s’estaven optimitzant a causa de la manca d’incen%u. El projecte també ha servit per identificar bones pràctiques que les empreses ja estan portant a terme i que es posaran en valor i es compartiran amb les indústries de Granollers en les conclusions de la prova pilot.

El gestor TEGA CRT –membre de l’Associació– és l’empresa responsable de l’anàlisi inicial, la gestoó, la recollida, el control d’aquests residus i la seva valorització. TEGA ha habilitat una zona de descàrrega i de control de residus a les seves instal·lacions del Polígon Jordi Camp i ha lliurat a les empreses par%cipants, sense cost, les gàbies per als diferents residus de paper, plàstic i ferralla, retractilades i amb codi de residu. Un cop plenes, les empreses les poden portar directament a la deixalleria els dimecres de 8.30 h a 13.30 h o bé poden fer ús del servei de recollida que ofereix TEGA CRT.

Les empreses cobren pel residu generat, d’acord al tarifari de preus que existeix. Des de l’Associació ja s’ha començat a treballar per consolidar aquesta experiència i, en funció del seu resultat, es dissenyaran els serveis vinculats (recollida mancomunada dels residus, etc.). Actuacions com aquesta afavoreixen uns entorns no només més sostenibles sinó també més competitius.

Més informació: a Granollers mercat mcanamero@granollers.cat  o a l'Associació d'Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Jordi Camp i Congost info@picampcongost.cat

 

Bon dia,

Sorea ha informat els seus abonats que el dijous 16 de gener es faran els treballs de neteja i manteniment del dipòsit de Coll de la Manya.

Aquesta actuació es fa regularment, cada dos anys, i està regulada per normativa europea, sent d’obligat compliment. Preveuen que les afectacions per enguany seran similars a les d’anteriors intervencions.

Aquestes feines tindran possibles impactes a les activitats de Font del Radium i Coll de la Manya:· Des de les 8h fins a les 17h es podran percebre variacions de pressió, de més o menys intensitat en funció de la localització i característiques de les instal·lacions de cada punt.· Entre les 13h i les 15h, són previsibles talls de subministrament.


Sorea ha facilitat el següent número de consulta 900 304 070. Accediu al document informatiu de Sorea.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta al respecte a empresagm@granollers.cat o al telèfon 93 861 47 83.

Us informem que s'obre el període d'inscripció al servei de gestió energètica compartida.A l'anterior edició del servei, es varen apuntar 7 empreses i entre totes varen generar:

un reducció de consums de 298.450 kWh
i un estalvi de 41.427 €. 


A més a més, es va detectar un potencial d'estalvi de 986.444 kWh/any.Aquesta segona edició el servei té dues modalitats; Gestió energètica bàsica, i gestió energètica ampliada.El servei té una durada de 6 mesos i un cost per a les empreses de: 

39€/mes el servei bàsic
191€/mes l'ampliat.


Per tal de sol·licitar aquest servei, podeu omplir el formulari o contactar-nos a través del correu electrònic: //mvives@granollers.cat/" target="_blank" style="color:rgb(0, 124, 137)">mvives@granollers.catTrobareu informació detallada del servei en el següent enllaç.Informar-vos que a la presentació del servei de gestió energètica que es va fer a la darrera jornada del cicle d'energia, trobareu un resum dels resultats de l'edició anterior del servei.

Amb motiu de les obres del projecte d'ampliació de la línia R3 i supressió dels pasos a nivell a la línia Barcelona-Ripoll, us informem que a partir del dia 12 de novembre, i amb durada prevista d'una setmana, es tallarà la circulació pel pas a nivell de Camí de Parets amb R3, per fer drenatge transversal de la cruïlla. 
Estarà senyalitzat adequadament en els dos sentits. 
Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta al respecte a empresagm@granollers.cat

Ens ha arribat l'avís del CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya) de declaració d'episodi ambiental per alta contaminació de l'aire per PM10 per a tot el territori, a causa de la presència d'una intrusió de pols africana, i de la previsió dels models de dispersió de contaminants. L'episodi romandrà tota la setmana.

Com activitats econòmiques del municipi us passem els següents consells:
- Si teniu treballadors fent tasques a l'aire lliure, no ho facin per estones perllongades,
- Si disposeu de vehicles elèctrics o vehicles d'emissions més baixes, prioritzeu l'ús d'aquests. Recordeu que és millor l'ús del transport públic,
- No utilitzeu bufadors per netejar l'exterior de les vostres instal·lacions, ni feu altre activitat que generi pols,
- Podeu regar el vostre entorn exterior per evitar la formació de pols,
- En la programació dels vostres processos de producció reduïu l'emissió de partícules a l'atmosfera, en la mesura del que sigui possible i mentre duri l'episodi.

 Més sobre l'episodiAl Canal Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l'exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l'aire.

El proper 7 de gener s'iniciaran les obres de reurbanització del polígon Font del Radium, per aquest motiu ja a partir del divendres 20 de desembre s'indicaran in-situ les zones que quedaran afectades a nivell d'aparcament.

L'empresa adjudicatària UTE Deumal i Vialser començarà a treballar a la part nord del carrer Alfred Nobel per una banda i, per l'altra, al carrer Josep Trueta, des de la intersecció amb Duran i Reynals. Un cop es finalitzin aquests dos carrers, es passarà al Carrer Duran i Reynals. 

Està previst realitzar reunions quinzenals de seguiment de les obres, on participaran responsables de l'Ajuntament, representants de l'UTE i representants de l'Associació del polígon.Qualsevol demanda que tingueu respecte de les obres les podeu comunicar a l'Associació del polígon Font del Radium, que ha assumit la tasca de recollir les necessitats de les activitats. Ho podeu fer directament a info@poligonfontdelradium.como al telèfon 660.494.187, Marcela Véliz. 

Per altra banda, si esteu interessats a assistir regularment a les reunions de seguiment, us agrairem ens ho indiqueu a mcanamero@granollers.cat o al telèfon 93.861.47.83 ext 2572.

Durant la segona meitat del 2019 s'ha completat el repintat de les marques vials de l'Avinguda Sant Julià i el Carrer Marconi íntegramente, a més s'ha senyalitzat un nou pas de vianants (Sant Julià 223) i s'ha reforçat la senyalització amb bandes transversales d'alerta dels coixins berlinessos a la cruïlla entre el Carrer Arquímedes i el Carrer Marconi. 

Al polígon Jordi Camp també durant el 2019 es va repintar el carrer de la Conca del Besòs. 

Durant el mes d'octubre s'ha dut a terme una actuació d'arranjament de les voreres del Polígon de Can Gordi. En total, es van fer 25 zones identificades, amb un pressupost de 24.946,27€.

El passat 24 d'octubre de 2019 es va signar el conveni de col·laboració entre les dues entitats, que preveu actuacions per tal de millorar la gestió dels polígons que envolten el Circuit, entre els quals el polígon Cal Gordi Cal Català. 

Ja s'han instal·lat les primeres càmeres amb lectors de matrícula que l’Ajuntament de Granollers col·locarà en els principals accessos viaris a la ciutat, entre elles la del polígon Congost, a l’extrem sud del carrer Marconi.

En total, el projecte preveu la instal·lació d’11 càmeres amb lectors de matrícula que, als polígons de Granollers, també inclou la N-152a pel Coll de la Manya.

Altres càmeres cobriran l’accés nord des del carrer Girona –a Can Mònic–, la carretera del Masnou, la carretera de Cardedeu, la carretera de la Roca, la carretera de Lliçà d’Amunt i Caldes a l’avinguda de l’Estació del Nord, i la rotonda entre la ronda Sud i el carrer Esteve Terrades. 

L’empresa adjudicatària de la instal·lació i posada en marxa de les càmeres –Aplicacions Elèctriques ENE– té fins al gener per completar els treballs que es van adjudicar per 114.000 euros.

Els treballs que està fent ADIF a la linea R3 que afecten el pas soterrat sota la via situat al camí de Ca l'Esquella al polígon Congost, dels quals us vam informar fa una setmana, s'allargaran una setmana més. Així doncs la durada total prevista és del 18 al dia 26 de març de 2019.

A la imatge superior us recordem la ubicació concreta d'aquest pas. 

En cas de necessitar més informació no dubteu en posar-vos en contacte a través del correu empresagm@granollers.cat 

Dimecres, 08 Mai 2019 14:32

P.I. Cal Gordi: Gran premi F1

El proper cap de setmana, del 10 al 12 de maig, es celebrarà el GP de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona Catalunya.

Com a empreses que desenvolupeu la vostra activitat al polígon Cal Gordi, compartim amb vosaltres alguna informació d’interès al respecte:

- Es senyalitzarà l’accés al polígon, indicant els serveis que estan oberts al públic.
- L'aparcament de camions es senyalitzarà en termes de prohibició d'estacionament des de dimecres 8 i fins diumenge 12.
- El polígon serà només de sortida a partir de les 14h de diumenge fins a les 18:30

En cas d’incidència pel que fa a l’estacionament o mobilitat al polígon, podreu contactar amb David Pujola, persona del Circuit que estarà a la vostra disposició durant el cap de setmana, al telèfon 670 623 627.

Us informem de la previsió de tancaments als carrers adjacents al recinte firal amb motiu de la 69a edició de la  Fira de l'Ascensió els dies 30 i 31 de maig i 1 i 2 de juny:

Des del dilluns dia 27 de maig fins al 2 de juny hi haurà prohibició d'estacionar al carrer Londres i a la zona d'aparcament del carrer Roma (vial sud paral·lel a la Ronda Sud).

Des del dimarts dia 28 de maig es tancarà la circulació del carrer Londres (entre l’Av. Europa i el Camí de Can Bassa), i no es podrà accedir des dels carrers: Camí de Cal Taronjaire, Mollet i Ronçana. Només es permetrà, fins al dijous 30 de maig, l’accés als camions per fer càrrega i descàrrega a les empreses situades en aquests carrers i als vehicles dels treballadors que estacionin dins dels recintes propis de les activitats.

El dijous dia 30 es tancarà el passeig Fluvial a l'alçada de la rotonda del Camp de les Moreres.

El divendres dia 31 de maig es tancarà a partir de les 12:00h la sortida de la ronda sud per accedir al carrer Roma.

Dimecres, 12 Juny 2019 14:22

P.I. Cal Gordi: Gran premi MotoGP

El proper cap de setmana, del 14 al 16 de juny, es celebrarà el Gran Premi de MotoGP al Circuit de Barcelona Catalunya.

Com a empreses que desenvolupeu la vostra activitat al polígon Cal Gordi Cal Català, compartim amb vosaltres alguna informació d’interès al respecte:

- Es senyalitzarà l’accés al polígon, indicant els serveis que estan oberts al públic.

- L'aparcament de camions es senyalitzarà en termes de prohibició d'estacionament des de dimecres 12 i fins diumenge 16.

- El polígon serà només de sortida a partir de les 13h de diumenge fins a les 18h30. Es controlarà l’accés el divendres i dissabte de 18h a 4h per evitar circulació de vehicles que no siguin dels propis treballadors del polígon. A la rotonda principal (entrada única) hi haurà el control d’accessos de Mossos. 

En cas d’incidència pel que fa a l’estacionament o mobilitat al polígon, podreu contactar amb David Pujola, persona del Circuit que estarà a la vostra disposició durant el cap de setmana, al telèfon 670 623 627.

Actualitzem la previsió de les obres que està desenvolupant ADIF a la línia R3, amb afectació al pas soterrat sota la via situat al camí de Ca l’Esquella i tram d’accés de l’Avinguda Sant Julià:

 • Es manté el tall del pas soterrat, previst fins a finals del primer trimestre de 2020.

 • L'1 de juliol s'inicien les obres de sanejament al Camí de Ca l’Esquella. En aquest carrer es faran treballs d’instal·lació de nou clavegueram amb connexió al pou situat a l'avinguda Sant Julià, amb una durada prevista de 6 setmanes. Durant aquest període s’anul·laran els aparcaments de vehicles al Camí de l'Esquella, per l’ocupació parcial del vial per franja de seguretat treballs. No es preveu cap més afectació.

Us informem que s’ha activat el Pla de Protecció Civil de Catalunya per contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió, atesos els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. El Pla romandrà actiu durant tota aquesta setmana.

Compartim algunes recomanacions especialment adreçades a les activitats econòmiques:

- Si teniu personal fent tasques a l'aire lliure, que no ho facin per estones perllongades,

- Si disposeu de vehicles elèctrics o vehicles d'emissions més baixes, prioritzeu l'ús d'aquests. Recordeu que és millor l'ús del transport públic.

- No utilitzeu bufadors per netejar l'exterior de les vostres instal·lacions, ni feu altres activitats que generin pols.

- Podeu regar el vostre entorn exterior per evitar la formació de pols.

- En la programació dels vostres processos de producció reduïu l'emissió de partícules a l'atmosfera, en la mesura del que sigui possible i mentre duri l'episodi.

Trobareu més informació a Episodi alta contaminació.

Si teniu algun dubte o consideració, també podeu contactar amb nosaltres a empresagm@granollers.cat

El proper divendres 12 de juliol és farà la substitució dels reductors de velocitat de formigó que hi ha actualment al carrer Marconi per uns d'asfalt. Durant el matí es faran els dos que estan junts, primer un i després l'altre, de manera que es deixarà sempre un carril obert a la circulació. 

A la tarda, a partir de les 14:30h, es tallarà la circulació al carrer Marconi, passada la ITV, fins al carrer Arquímedes, per actuar sobre el tercer reductor, el que està a la cantonada amb aquest carrer. En tot moment es podrà circular pel carrer Arquímedes.

Hi haurà senyalització a la interpolar i a l'entrada del carrer Marconi, indicant que el carrer està tallat i que únicament es dóna accés a la ITV.

Es preveu que la circulació s'obri a final del dia.

Si teniu algun dubte o consideració, també podeu contactar amb nosaltres aempresagm@granollers.cat

S'ha aprovat definitivament la modificació puntual de l'article 213 de les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, en relació a l'ús comercial i d'oficines en les claus urbanístique 4A1 i 4A2.

La modificació permetrà que siguin compatibles (dins d'aquestes claus) l'ús comercial i el d'oficines deslligats d'un ús predominant, en el cas de les naus-niu, sempre que l'activitat sigui possible i que la superfície construïda de la nau sigui de com a mínim 700m2 en la cla 4A1 i de 1.100m2 en la clau 4A2. 

Enllaç a la publicació al DOGC: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7794/1723103.pdf

 

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va aprovar inicialment els projecte d'obra que afecten :

1 Als carrers Duran i Reynals, Alfred Nobel, Josep Trueta i av. Autovia de l'Ametlla, del Polígon Industrial de la Font del Ràdium (obra núm. 73/18)

2.Als carrers Severo Ochoa i part del camí de Can Ros dels Ocells, del Polígon Industrial de la Font del Ràdium (obra núm. 74/18)

Queda publicat al BOPB de data 14 de desembre de 2018 i al DOGC núm. 7770 de 18 de desembre de 201

S'adjunta enllaç a l'edicte: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=184094&idens=809610007

S’ha completat l’execució de la urbanització del primer àmbit del sector 112, fet que suposa l’ampliació del polígon Cal Gordi Cal Català en 4,8Ha. Al voltant del 84% d'aquest nou espai es destina a activitat econòmica, amb una única parcel·la privada on actualment ja s’ha instal·lat una nau logística.

La urbanització de l’àmbit també ha comportat la creació d’un aparcament públic, que dóna servei al polígon Cal Gordi Cal Català, amb capacitat per 62 vehicles.

Cal recordar que el sector 112 és un sector industrial que es compon de tres àmbits discontinus sobre els que s’haurà d’actuar:

· l'àmbit 1 és la continuació de l'actual polígon industrial de Cal Gordi-Cal Català
· l'àmbit 2 serà, amb el desmuntatge de les activitats existents, una zona verda i donarà continuïtat a l'espai natural de Can Cabanyes
· l'àmbit 3 es troba en continuïtat amb el municipi de Montmeló i preveu la consolidació de l'actual activitat industrial i l'obertura d'un nou vial.

La imatge adjunto mostra la localització de cada un dels àmbits

El dimarts 10 d'abril de 2018 es procedrià a fer la prova acústica de les sirenes d'avís d'accident químic a Granollers. La durada prevista és de 10 minuts, al principi dels quals es procedirà a l'inici d'emergència/confinament, i al final  fi d'emergència/tornada a la normalitat. 

En cas que s'escolti un altre dia, s'ha de fer la recomanació bàsica de CONFINAMENT de tots els treballadors i visites en l'interior dels edificis

Més informació accedint a:

Informació sobre la prova acústica

Consells en cas d'accident químic


Es pot aprofitar aquesta prova acústica per fer el simulacre de confinament dels plans d'emergència particulars de les empreses.

Qualsevol dubte es pot contactar amb l'Oficina de Protecció Civil de l'Ajuntament de Granollers, telèfon 93 842 672.

El dimecres  25 d'octubre de 2017 es procedrià a fer la prova acústica de les sirenes d'avís d'accident químic a Granollers. La durada prevista és de 10 minuts, al principi dels quals es procedirà a l'inici d'emergència/confinament, i al final  fi d'emergència/tornada a la normalitat. 

En cas que s'escolti un altre dia, s'ha de fer la recomanació bàsica de CONFINAMENT de tots els treballadors i visites en l'interior dels edificis

Més informació accedint a:

Informació sobre la prova acústica

Consells en cas d'accident químic


Es pot aprofitar aquesta prova acústica per fer el simulacre de confinament dels plans d'emergència particulars de les empreses.

Qualsevol dubte es pot contactar amb l'Oficina de Protecció Civil de l'Ajuntament de Granollers, telèfon 93 842 672.

El ple municipal ha aprovat per unanimitat un Document únic de Protecció Civil de Granollers, que porta per nom Duprocim, que recull tant riscos territorials com especials i que han estat determinats pels plans especials homologats per la Direcció General de Protecció Civil i la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

El Duprocim aplega 18 plans d’emergències i té en compte els riscos generals, inundacions, transport de mercaderies perilloses, accidents greus en indústries químiques, sísmic, radiològic, nevades, onada de calor, tempestes i ventades, i és completat pels 7 documents que requereix el D155/2014. El document detalla com s’activen les fases d’alerta i prealerta i com s’ha d’actuar”, explica Benza, qui assegura que també s’han tingut en compte episodis de contaminació atmosfèrica, d’acord amb les mesures proposades per la Taula de Municipis per la qualitat de l’aire.
L'Ajuntament de Granollers ha habilitat dos nous aparcaments al polígon industrial Coll de la Manya.
 
Es tracta de dos nous solars per aparcament públic:
· L'Aparcament al carrer de Cal Ros dels Ocells compta amb un total de 40 places per turismes.
· L'Aparcament al carrer de Galileu Galilei, suposa una ampliació de 22 places per a turismes.
 
El cost total de l’obra ha estat de 38.725,52 Euros 
 

L'Estat concedeix els ajuts si es compleixen determinats requisits. Les instàncies s'han de registrar a l'Ajuntament fins al 21 de setembre. La Subdelegació del Govern a Barcelona i l'Ajuntament de Granollers han concretat de quina manera s'han de canalitzar les peticions de subvencions pels danys causats per la tempesta que va afectar Granollers divendres passat. L'OAC de Granollers recollirà totes les instàncies de particulars i establiments afectats, sempre que les seves respectives assegurances no hagin cobert la totalitat dels danys i també per a aquells particulars que no disposin d'assegurança.


La Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior gestiona unes subvencions a les unitats familiars i unes altres per a establiments per pal·liar danys materials als habitatges i béns de primera necessitat o subsistència derivats d'aquesta situació d'emergència.

CAS DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, MERCANTILS I DE SERVEIS:

Important: és requisit imprescindible que l’establiment tingui contractada una pòlissa d’assegurança en vigor en el moment de produir-se els fets i que el dany s’hagi produït per algun risc no inclòs en l’assegurança.

Circumstàncies:

Reconstrucció dels edificis i de les instal·lacions industrials, comercials i de serveis que hagin sofert danys, reposició d’utensilis i mobiliari i altres elements essencials, així com existències i altres productes de l’activitat empresarial

Beneficiaris:

Les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments industrials, comercials i de serveis, degudament registrades a efectes fiscals, en funcionament i amb un número d’empleats inferior a 50, que hagin sofert danys en les edificacions, instal·lacions o béns d’equipament afectes a l’activitat empresarial com a conseqüència de la situació de naturalesa catastròfica.

Quantitat:

Fins a 8.000 euros

Tota la informació, inclosos els formularis per emplenar, es pot consultar a www.granollers.cat i al telèfon de l'OAC 93 842 66 10 i 93 842 67 21 (Protecció civil de l'Ajuntament de Granollers).

Amb motiu de la Festa Major de Granollers, el diumenge 2 de setembre a les 22,30h es finalitzarà la Festa amb un castell de foc que es llençarà des del Recinte Firal (zona sud, a tocar del pont de Camí de Can Bassa).

S'aconsella que totes les empreses properes en un radi de 500m tinguin les finestres o portes o claraboies tancades. I no tinguin vehicles estacionats en el seu entorn.

En les dues zones d'estacionament per a vehicles pesats i turismes de l'avinguda Sant Julià amb camí de Can bassa, no es podrà estacionar durant el diumenge.

Per qualsevol dubte es poden posar en contacte amb Cinta Salvany de l'Oficina de protecció civil de Granollers

Durant la quarta setmana d'agost es procedirà a substituir els coixins berlinesos instal·lats al Carrer Marconi per reduir la velocitat a la via. Els actuals estan en mal estat. 

Per aquesta intervenció, des del dia 23 d'agost, a les 8,00 h, i fins al dia 27 d'agost, a les 8,00 h, l'accés al carrer Marconi des de la rotonda de la carretera interpolar, en sentit nord, fins al carrer Arquímedes estarà tallat al trànsit. Només podran accedir els vehicles que hi vagin a l'ITV. El carrer Arquímedes no quedarà tallat.

 

La Diputació de Barcelona amb data 10 de maig de 2018 ha resolt la concessió d’ajuts del Programa complementari de modernització de polígons. Dels 72 projectes presentats, 17 han obtingut un ajut econòmic, que en el cas del polígon Font del Radium de Granollers ha arribat a 700.000 euros. 

L'Ajuntament de Granollers, amb el suport de l'Associació d'Empreses del polígon Font del Radium, va presentar un projecte de millora de les infraestructures i serveis del polígon que permetrà actualitzar el seu estat i adaptar-lo als canvis de l'entorn. 

Les primeres actuacions s'iniciaran dins del 2018.

L'Ajuntament de Granollers ha completat durant el primer trimestre de 2018 una actuació de reparació i adaptació de les voreres del polígon Palou Nord. 
La millora ha afectat a un total de 255 m2, dels carrers Palautordera, Camí del Mig, Avinguda Europa i Camí Ral, per un import al voltant dels 24.000 euros. Aquesta actuació es suma a la ja realitzada el 2017 a altres punts del polígon, i completa la intervenció prevista per Palou Nord. 

Durant l’any 2017, diverses empreses de Coll de la Manya i la pròpia Associació van expressar la necessitat d’ampliar el nombre de places d’aparcament al polígon, més enllà de les actuacions de 2015 i 2016, en què per una banda es va adaptar un solar municipal com aparcament públic al carrer Galileu Galilei, amb capacitat aproximada de 50 cotxes. I per l'altra, es va assumir el cost d’adaptació d’un solar privat també al carrer Galileu Galilei amb capacitat aproximada de 40 cotxes

Al respecte, després de valorar les alternatives, l’Ajuntament de Granollers es planteja realitzar properament la reordenació dels sentits de circulació dels carrers Galileu Galilei i Cal Ros dels Ocells, per tal de fer-los de sentit únic (en el tram més proper a l’entrada del polígon) i d’aquesta manera facilitar l’aparcament en bateria. Aquesta acció ampliarà en 64 places la capacitat del polígon.

En paral·lel, des de Granollers Mercat s’impulsarà enguany un projecte pilot amb l’objectiu de validar el sistema de transport col·lectiu a demanda, que esperem es converteixi en un alternativa al vehicle privat.

Per últim, comentar que el passat novembre es va aprovar provisionalment el Pla de Mobilitat Urbana de Granollers que inclou propostes concretes al llarg del període de referència pel que fa a la connectivitat i accés als polígons de Granollers, en particular Font del Ràdium i Coll de la Manya. Es planteja, per exemple, la construcció de voreres al tram de la C352 entre el polígon Jordi Camp i els polígons Coll de la Manya i Font del Radium. Aquesta actuació permetria una connexió a peu des del centre fins als dos polígons on no hi ha actualment voreres d’accés. També preveu l’elaboració d’un pla de mobilitat a aquests dos polígons industrials.

Divendres, 26 Gener 2018 12:03

Finalitzades les obres al polígon Ramassar

Han finalitzat les obres d'ampliació de les voreres del carrer de Montseny, des de la rotonda de la carretera de Cardedeu fins al carrer de Salvador Llobet, al polígon industrial del Ramassar. L'empresa Coynsa 2000 va guanyar l'adjudicació per un import de 142.878,85 euros i va executar la totalitat de l'obra en el termini de 2 mesos.

En la vorera est del carrer Montseny, des de l'aparcament del McDonald's fins a l'altura de les escales d'accés als cinemes, l'aparcament ha passat a ser en filera. D'aquesta manera la vorera s'amplia a 2,5 m per arribar a una amplada total de 5 m.

En la vorera est, des de davant de les escales dels cinemes fins a la cruïlla amb el carrer de Salvador Llobet, s'ha ampliat la vorera 2 metres, de manera que un cop acabada l'obra arribarà a 4,5 m d'amplada i s'han millorat els accessos a les empreses existents.

A banda de l'ampliació de voreres, s'ha fet un nou pas de vianants i s'han construir orelleres per millorar la seguretat. També s'han fet nous embornals per recollir les aigües i s'han desplaçat els punts de llum per adaptar-se a la nova amplada de les voreres. En aquests punts de llum s'han col·locat nous braços a 4 m d'altura, amb llums led, de manera que millora la il·luminació per als vianants.

 

Ja es pot deixar el vehicle en l'aparcament que s'ha ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació l'aparcament ha passat de 212 places a 313. L’actuació s'ha fet per un import de 57.431,10 euros, IVA inclòs.

El solar on s'ha fet l'ampliació, de terra acabat amb sauló, té una superfície aproximada total de 2.514,40 m2. En aquesta ampliació i en l'aparcament ja existent s'hi han plantat una seixantena de freixes i s'hi ha posat enllumenat nou en columnes amb tecnologia led. 

Aquest aparcament donarà servei a les empreses del polígon Congost i al futur camp de futbol que s'ha de construir a Palou.

Al costat d'aquest aparcament, a tocar dels horts municipals, el carrer d'Arquímedes i el riu Congost, s'hi ha habilitat una zona verda amb 380 arbres, entre pins, alzines sureres, roures i pollancres que es regaran amb una nova xarxa. En aquest nou espai verd hi ha tres zones de picnic, amb una font i un mirador, i una xarxa de camins que portarà als horts municipals i a les indústries del polígon.

A finals de desembre han de quedar enllestides les obres d'ampliació de l'aparcament del carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost, que passarà de 212 places a 313. L’actuació i acaba de començar, consisteix en ampliar l’àrea d’aparcament existent en 101 cotxes seguint la distribució en forma de pinta, formant part d’una proposta naturalitzada pel fet d’estar al costat del riu. L'obra ha estat adjudicada per un import de 57.431,10 euros, IVA inclòs.

El solar on es fa l'ampliació, de terra acabat amb sauló, té forma rectangular d'uns 68 m d'amplada i 41 m de longitud i una superfície aproximada total de 2.514,40 m2. En aquesta ampliació i en l'aparcament ja existent s'hi plantaran una seixantena de freixes i s'hi posarà enllumenat nou en columnes amb tecnologia led.

Aquest aparcament donarà servei a les empreses del polígon Congost i al futur camp de futbol que s'ha de construir a Palou.

Al costat d'aquest aparcament, a tocar dels horts municipals, el carrer d'Arquímedes i el riu Congost, s'hi habilitarà una zona arbrada on s'hi plantaran aquest hivern 380 arbres, entre pins, alzines sureres, roures i pollancres que es regaran a partir d'una nova xarxa de reg. En aquest nou espai verd hi haurà tres zones de picnic, amb una font i un mirador, i una xarxa de camins que portarà als horts municipals i a les fàbriques del polígon.

Us informem que per tal de reduir la velocitat dels cotxes que passen pel C/ Gugliemo Marconi al polígon industrial Congost es muntaran 3 coixins berlinesos i s'ampliarà la zona zebrada de reducció de carril de circulació a l'alçada del C/Arquímedes. 
 Els treballs es faran entre el 9 i l'11 de novembre, en dues fases:
 
- FASE 1, entre dijous i divendres: es muntaran 2 coixins que van junts, es pintarà la senyalització horitzontal i es farà el muntatge de les fites deliniadores i senyals. No es tallarà el carrer. Es treballarà en un punt del carrer Marconi i en aquest punt només hi haurà un carril de circulació.
 
- FASE 2, dissabte: es muntarà el coixí que va sol. Dissabte es tallarà el carrer des de la Interpolar fins al c.Arquímedes. Únicament es deixarà pas a ITV i puntualment a través d'un senyalista als treballadors de les fàbriques del c/Marconi abans del c/Arquímedes.
 
L'horari de treball seria de 7 a 19h. 
 
Aquesta actuació s'ha coordinat amb l'Associació d'Empresaris dels polígons Congost i Jordi Camp. 
 
L’Associació d’Empresaris i Propietaris del Polígons Industrials Congost  i Jordi Camp, amb la col·laboració de l’Ajuntament i del Parc de Bombers de Granollers, ha dotat als polígons industrials d'un Desfibril·lador Extern (DEA). L'aparell, un Desfibril·lador Semiautomàtic Cardiac Science G5, s'encarrega d’avaluar el ritme cardíac i dona les instruccions a seguir mitjançant veu i text, guiant al reanimador al llarg de tot el procés de desfibril·lació. S’estima que les possibilitats de sobreviure en cas d’un atac de cor disminueixen un 10 % per cada minut que passa sense assistència mèdica adequada, el que fa que sigui encara més important una ràpida actuació.
El desfibril·lador s'ha instal·lat a l’exterior del Parc de Bombers (avinguda Sant Julià, 113-115), accessible al públic en general i fàcilment utilitzable en cas d’emergència cardíaca en els polígons de Congost i Jordi Camp. 
A Granollers la instal·lació de desfibril·ladors va començar el 2014, fora de l'àmbit sanitari. Actualment n'hi ha en els equipaments següents: Roca Umbert Fàbrica de les Arts, Teatre Auditori de Granollers, Centre d'Educació Especial Montserrat Montero, Escola Municipal del Treball (EMT), Centre Vallès, Policia Local (en un cotxe patrulla i a la comissaria) Palau d'Esports, Pavelló Municipal del Tub, piscines municipals, Pavelló de bàsquet, el camp de futbol del carrer de Girona, Porxada, Pavelló de Can Bassa; i des d’avui al Parc de Bombers de Granollers. 
  
Podeu consultar tots els desfibril·ladors, tant en equipaments públics com en privats, en aquest enllaç.

Durant els mesos d'agost i setembre s'han realitzat un seguit d'actuacions al polígon Congost per tal de millorar la mobilitat al polígon:

REDUCCIÓ DE LA VELOCITAT AL CARRER MARCONI
L’actuació ha suposat la reducció de dos a un carril a tres trams diferenciats del carrer Marconi: el primer a l’entrada al carrer des de la rotonda Sud, per facilitar l’entrada i sortida de vehicles a la cantonada de l’ITV. El segon a l’alçada del carrer Arquímedes i el tercer a la cruïlla amb el Carrer Louis Pasteur.

APARCAMENT DE CAMIONS
S’ha propiciat un canvi en l’accés a l’aparcament de camions de la part sud del polígon, que ara es farà pel carrer Marconi, mentre que la sortida es farà per l’avinguda Sant Julià, de manera que els camions necessitaran fer menys maniobres. També s’ha afegit senyalització vertical per localitzar els aparcaments, que es reforçarà en els propers dies.

Per altra banda, en matèria de NORMATIVA D’ESTACIONAMENT DE CAMIONS AL POLÍGON, es recorda que no està permès l’estacionament dels camions als carrers dels polígons i preguem que s’informi els conductors que els temps d’espera s’han de fer als dos aparcaments públics per vehicles pesats habilitats a l’efecte al mateix polígon. Es tracta de fer un ús respectuós dels espais comuns. A efectes informatius, es comptarà amb la col·laboració de la policia local.

Aquestes actuacions es completaran amb altres que es faran durant els propers mesos i de les que us anirem informant. Les diferents propostes han estat analitzades amb l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Congost i Jordi Camp.

El proper dimarts dia 17 d'octubre s'instal·larà un desfril·lador (DEA) al Polígon Industrial Congost. 

Es tracta d'una iniciativa de l'Associació d'Empresaris i Propietaris del polígon Congost i Jordi Camp, que ha comptat amb la participació de l'Ajuntament de Granollers i amb la col·laboració del  Parc de Bombers de Granollers.  

El Desfibril•lador Extern (DEA) s'instal•larà a l’exterior del Parc de Bombers de Granollers (Avinguda Sant Julià 113-115), sent així, accessible al públic en general i fàcilment utilitzable en cas d'emergència cardíaca en qualsevol dels dos polígons.

L'aparell, un Desfibril·lador Semiautomàtic Cardiac Science G5, s'encarrega d’avaluar el ritme cardíac i dona les instruccions a seguir mitjançant veu i text, guiant al reanimador al llarg de tot el procés de desfibril·lació. S’estima que les possibilitats de sobreviure en cas d’un atac de cor disminueixen un 10% per cada minut que passa sense assistència mèdica adequada, el que fa que sigui encara més important una ràpida actuació.


Les obres del carrer Montseny, on hi ha els cinemes, restaurants i comerços comencen dilluns que ve i no afectaran la circulació de vehicles       
 
Aquest proper dilluns dia 18 de setembre començaran les obres d'ampliació de les voreres del carrer de Montseny, des de la rotonda de la carretera de Cardedeu fins al carrer de Salvador Llobet, al polígon industrial del Ramassar. L'empresa Coynsa 2000 va guanyar l'adjudicació per un import de 142.878,85 euros i executarà les obres en 2 mesos. 
 
En la vorera est del carrer Montseny, des de l'aparcament del McDonald's fins a l'altura de les escales d'accés als cinemes, l'aparcament passarà a ser en filera. D'aquesta manera la vorera es podrà ampliar 2,5 m per arribar a una amplada total de 5 m. 
 
En la vorera est, des de davant les escales dels cinemes fins a la cruïlla amb el carrer de Salvador Llobet, s'ampliarà la vorera 2 metres, de manera que un cop acabada l'obra arribarà a 4,5 m d'amplada i es milloraran els accessos a les empreses existents.
 
A banda de l'ampliació de voreres, es farà un nou pas de vianants i es millorarà la seguretat dels existents amb la construcció d'orelleres. També es faran nous embornals per recollir les aigües i es desplaçaran els punts de llum per adaptar-se a la nova amplada de les voreres. En aquests punts de llum es col·locaran nous braços a 4 m d'altura, amb llums led, de manera que millorarà la il·luminació per als vianants. 
 
Mentre durin les obres no es tallarà la circulació dels vehicles i es mantindran en funcionament totes les activitats empresarials de la zona.
Dimecres, 11 Gener 2017 13:03

Nou aparcament al polígon Coll de la Manya

S'ha adaptat un no espai per dotar de noves places d'aparcament al polígon Coll de la Manya.

Després de la intervenció de 2015 en que es van habilitar 50 places al polígon, s'ha adaptat un solar privat, a partir d'un conveni de cessió amb l'Ajuntament, per obrir un nou aparcament públic al carrer Galileu Galilei amb capacitat aproximada de 40 cotxes.

El divendres 21 d'abril de 2017 a les 10,20h (inici d'emergència/confinament) i 10,30h (fi d'emergència/tornada a la normalitat) del matí es farà la prova acústica de les sirenes d'avís d'accident químic a Granollers.

En cas que s'escolti un altre dia, s'ha de fer la recomanació bàsica de CONFINAMENT de tots els treballadors i visites en l'interior dels edificis

Més informació accedint a:

- Informació sobre la prova acústica

Consells en cas d'accident químic


Es pot aprofitar aquesta prova acústica per fer el simulacre de confinament dels plans d'emergència particulars de les empreses.

Qualsevol dubte es pot contactar amb l'Oficina de Protecció Civil de l'Ajuntament de Granollers, telèfon 93 842 672.

 

Dimecres, 18 Gener 2017 14:33

Millores al polígon Ramassar

L'Ajuntament de Granollers ha aprovat l'ampliació de les voreres del carrer Montseny, al polígon Ramassar, amb un pressupost de 184.665 euros. 

L'actuació, que ha estat consensuada amb l'Associació de comerciants del Ramassar Nord, es farà entre el carrer Matagalls i Salvador Llobet, preveu l'ampliació de les voreres, la reordenació de les places d'aparcament, i la incorporació d'alguns elements de mobiliari urbà.

La previsió es adjudicar l'obra durant el primer trimestre de 2017. La durada prevista de l'actuació és de dos mesos.

Aquest butlletí recull els objectius i projectes en curs de les associacions dels polígons de Granollers. Podeu consultar-lo on-line.

Accediu al Número 6 Butlletí de les Associacions dels polígons de Granollers.

El 24 de novembre es va celebrar la segona trobada anual de la Taula d'Associacions dels polígons de Granollers. 

La Taula va comptar amb la presència de representants empresarials i gestors de tots els polígons de la ciutat així com amb l'assistència de l'Alcalde de Granollers, la Regidora de Promoció Econòmica i la direcció de Granollers Mercat. 

A la reunió es van compartir les propostes de treball de cara a l'any 2017 i es va posar en comú les visions i necessitats dels diferents polígons de Granollers. 

L’Ajuntament de Granollers i l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Congost i Jordi Camp han signat un protocol en què s'estableixen un marc de relacions i compromisos amb l’objectiu de desenvolupar accions de millora als polígons industrials de referència i per la competitivitat de les empreses que hi són ubicades. 
Les accions i propostes a desenvolupar en el marc d’aquest protocol són la creació, millora i manteniment de la base de dades del teixit empresarial dels polígons; la promoció i difusió de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Congost i Jordi Camp; actuacions de promoció i difusió dels polígons industrials Congost i Jordi Camp; estudis sobre la situació dels polígons, per detectar problemes o mancances, i formular actuacions concretes per a la seva millora; millores en la dotació i gestió dels serveis bàsics, subministraments i serveis avançats dels polígons; promoció de serveis de cooperació i xarxes de col·laboració entre les empreses dels polígons de referència; col·laboració amb altres administracions de caràcter supramunicipal; i foment de l’associacionisme entre les empreses dels polígons. 
Les actuacions i projectes específics que es proposin, i el seu pressupost i finançament si es donés el cas, així com els terminis d’execució previstos, s’han d’aprovar a partir del consens entre les dues parts i es recolliran mitjançant el conveni corresponent. 
Es constitueix també una Comissió de Seguiment, formada per almenys dos representants designats per l’Ajuntament de Granollers i tres representants designats per l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels polígons industrials Congost i Jordi Camp, que es reunirà periòdicament a iniciativa de qualsevol de les parts.
El polígon industrial Congost té més de 90 hectàrees d'extensió en les quals s'hi han ubicat 177 activitats econòmiques que facturen 1.490 milions d'euros. Hi treballen prop de 3.400 persones.
El polígon industrial Jordi Camp té poc més de 42 hectàrees, acull 119 activitats econòmiques i factura 1.140 milions d'euros. Hi treballen més de 2400 persones.
 
D'aquesta manera tots set polígons de Granollers ofereixen connexió a través de fibra òptica.
 
La iniciativa s’ha coordinat entre l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels polígons Congost i Jordi Camp i l’Ajuntament de Granollers, que consideren que aquesta connectivitat aportarà més competitivitat a les empreses i serà un reclam per atraure la implantació de noves activitats al municipi. 
 
L’operador que ha executat el desplegament és ADAMO Telecom, que ofereix fins a 1.000 Mbps i fins a 8 línies de telefonia incloses. 

El passat mes d'agost l'Ajuntament de Granollers ha portat a terme la substitució de les tapes de pou de registre de la calçada de l'Avinguda Sant Julià, al polígon industrial Congost de Granollers. S'han substituït 14 tapes, amb un pressupost total de 10.633,86 euros.

Aquesta és una de les actuacions que han estat acordades recentment amb l'Associació d'empresaris i propietaris dels polígons Congost i Jordi Camp, en el marc de la relació de diàleg i col·laboració per a la millora dels polígons. Amb aquesta actuació es millora la qualitat de la calçada en aquest vial i la seguretat en la circulació dels vehicles.

El nou cercador d'empreses al web de Can Muntanyola permet cercar i situar al mapa totes les activitats que estan ubicades als polígons industrials de Granollers i informa les dades de contacte i la descripció de l'activitat que han informat les pròpies empreses. També inclou la fotografia de la façana de la nau.

Permet fer cerques per tipus d'activitat, per carrer i per polígon, o localitzar una empresa concreta. La selecció, que es pot descarregar en un document en format Excel, es visualitza en un mapa, des del qual també es poden fer cerques addicionals.

L'objectiu d'aquesta eina es promoure el coneixement entre les empreses industrials de la ciutat i facilitar la generació de noves oportunitats de negoci.

Aquest servei s'actualitza de forma regular pel Servei d'Empresa de Granollers Mercat i ofereix a les empreses la possibilitat d'incorporar des de la mateixa pàgina els canvis que considerin convenients.

Podeu accedir al Cercador d'empreses dels polígons industrials de Granollers a  http://www.canmuntanyola.cat/poligons-d-activitat-economica/2015-09-25-07-15-00.html

Esperem que aquesta informació us resulti interessant.

El butlleti municipal Granollers Informa del mes de juny conté un reportatge sobre els polígons de Granollers, les seves característiques i els projectes que s'hi desenvolupen.

Accediu al reportatge o bé consulteu el butlletí Granollers Informa 

Hem creat una nova pàgina al web de Can Muntanyola, per informar de les naus i solars disponibles a Granollers. 

A més de l'actualització trimestral de les ofertes, que fem en col·laboració amb els agents de la propietat i les immobiliàries del sector, hem incorporat com a novetats:

   - Un mapa interactiu on l'usuari podrà localitzar i veure les naus que estan disponibles a peu de carrer. És el resultat d'un treball de camp que es realitza anualment i que vol facilitar la identificació de l'oferta immobiliària industrial a la nostra ciutat.

   - Un nou apartat on es recolliran articles d'interès relacionats amb el mercat immobiliari i la seva evolució

 

Podeu accedir al Portal immobiliari de polígons industrials a http://canmuntanyola.cat/espais-per-empreses/naus-i-solars-en-venda-o-lloguer.html

Esperem que aquesta informació us resulti interessant.

A partir de la proposta de l'Associació d'Empreses  dels Polígons del Circuit, l'Ajuntament de Granollers ha canviat el sentit de l'aparcament de camions i ha pintat de nou els limits de l'espai. 

Amb aquesta millora es pretén facilitar les maniobres dels trailers i la mobilitat al polígon.

Aquest butlletí recull els objectius i projectes en curs de les associacions dels polígons de Granollers. Podeu consultar-lo on-line.

Accediu al Número 5 Butlletí de les Associacions dels polígons de Granollers.

Dilluns, 31 Agost 2009 14:27

Obres al Congost

Un cop acabada la reforma de l'avinguda de Sant Julià, vial principal del polígon d'activitat econòmica del Congost, comencen al setembre les obres dels carrers perpendiculars. En concret, es durà a terme la urbanització dels carrers de l'Esquella, de Parets, de l'Empordà i de Can Ninou, que surten de l'avinguda de Sant Julià cap a l'oest. Està previst que les obres, la pavimentació de la calçada i la reforma de les voreres, finalitzin el mes de novembre.

Un cop acabada la reforma de l'avinguda de Sant Julià, vial principal del polígon d'activitat econòmica del Congost, comencen al setembre les obres dels carrers perpendiculars. En concret, es durà a terme l'urbanització dels carrers de l'Esquella, de Parets, de l'Empordà i de Can Ninou, que surten de l'avinguda de Sant Julià cap a l'oest.

Està previst que les obres, pavimentació de la calçada i reforma de les voreres, finalizin el mes de novembre.

Dimarts, 01 Setembre 2009 14:21

Butlletí Granollers Mercat

Granollers Mercat emet regularment notes informatives sobre temes d’interès per al teixit industrial local (ajuts, iniciatives, convocatòries, cursos, conferències, etc). Si voleu rebre el butlletí podeu sol·licitar la subscripció gratuïta a l’adreça de correu electrònica empresagm@ajuntament.granollers.cat

La sirena es localitzarà a l'alçada del parc de bombers i servirà per posar en alerta els treballadors del polígon i els espais propers.

Granollers Mercat i Pimec organitzen el proper dia 15 de desembre aquest acte, adreçat a les empreses de la ciutat que estan ubicades en algun dels seus polígons.

L'objectiu principal de la jornada sobre "Cooperació  empresarial als polígons industrials de Granollers" és impulsar la creació o desenvolupament de les associacions d'empresaris en aquests espais, amb la finalitat de millorar la gestió i competitivitat dels polígons industrials  i facilitar la seva interlocució amb l'Administració.

A l'acte també es presentarà el projecte COPIT de cooperació entre parcs tecnològics i empreses ubicades a polígons. Així mateix, es donarà veu a les empreses de Granollers que han format part del grup de millora de la gestió mediambiental per tal de presentar els beneficis i les oportunitats sorgides arrel de la seva participació en el projecte. Per últim, es farà breu presentació de l'ampliació dels continguts de la secció dedicada a polígons dins la web de Granollers Mercat.

La cloenda la realitzarà l'Il·lm. Sr. Josep Mayoral, Alcalde de Granollers.

Podeu ampliar la informació sobre la jornada i realitzar la inscripció accedint al Programa de la Jornada.

Dijous, 03 Desembre 2009 14:13

Centre de serveis avançats a les empreses

Can Muntayola, al polígon Palou Nord de Granollers, acollirà un centre de serveis avançats a les empreses, amb tot tipus de suport per a la seva activitat econòmica, servei d'allotjament empresarial i centre de formació directiva.

El Centre de serveis avançats de Can Muntanyola és una estratègia clau per activar el Sistema Territorial d’Innovació de la comarca del Vallès Oriental i facilitar un entorn de competitivitat per a les empreses. Aquest equipament s’especialitzarà en la generació i transferència de coneixement sobre innovació en la gestió, en el foment de l’emprenedoria, en la formació de personal directiu de les PIME, i en el suport al creixement i a la internacionalització de les empreses.

El projecte de Can Muntanyola és una iniciativa conjunta entre l’Ajuntament de Granollers i la Cambra de Comerç de Barcelona. L'Ajuntament ha iniciat el procés per encarregar la redacció del projecte i la direcció de les obres.

Dimecres, 09 Desembre 2009 14:11

Nou pont sobre el riu Congost

Granollers disposa ja d'un nou pont sobre el riu Congost, que uneix les zones industrials de Palou Nord i del Congost i facilita l'entrada i sortida de vehicles i de vianants al sud de la ciutat. Les obres han consistit en l'execució d’un vial que, prolongant el Camí de Can Bassa des del carrer Londres, creua el riu i entronca amb la nova rotonda de l'avinguda de Sant Julià.

Aquest nou vial resol el creuament del riu Congost, la connexió amb els dos camins de vianants paral·lels al riu, la connexió amb el passeig Fluvial i amb el carrer de Londres, i amb els camins de la zona verda del Parc Fluvial.

Aquesta actuació ha estat finançada pels Fons Estatals d'Inversió Local de 2009. Ha estat l'obra més important en termes econòmics finançada amb aquest fons a la ciutat.

El passat dia 15 de desembre va tenir lloc aquesta jornada, al llarg de la quals es van presentar diferents propostes de cooperació pel teixit empresarial industrial de la ciutat. A continuació detallem el programa i les presentacions que es van realitzar. Per qualsevol consulta podeu contactar amb empresagm@granollersmercat.cat

Les ponències de la jornada van ser les següents: (accediu a les presentacions a través dels noms ombrejats)

 • Taula de bones pràctiques:

· L'Associació d'empresaris del polígon Bufalvent (Manresa), Sra. Montse Ambrós, Gerent de l'Associació

· L'Associació d'empresaris del polígon Font del Ràdium(Granollers), Sr. Jaume de Lapuente, president de l'Associació

· L'Associació d'empresaris del polígon El Congost (Granollers), Sr. Santiago Sáenz Hernáiz, secretari de l'Associació

 • Projecte de millora de la gestió ambiental de les empreses a Granollers,

· Sra. Maria Passalaqua, Consultora en gestió ambiental (consultora al projecte)

· Sr. Maurici Oliver, responsable de gestió ambiental i qualitat a Productos Riba, SA (participant al projecte)

Des del passat mes de març l’Ajuntament de Granollers compta amb el suport d’un especialista per a realitzar tasques de gestor de mobilitat als polígons de Granollers. Aquesta figura s'impulsa conjuntament amb la Diputació per tal de fomentar la mobilitat sostenible als polígons d'activitat econòmica del municipi.

Les seves tasques inclouen l'anàlisi dels diversos factors que incideixen en el model de mobilitat de cadascun dels polígons, com poden ser el número de treballadors dels polígons i l'origen d'aquests, l’estat de les infraestructures, els accessos, la senyalització, etc., per determinar quina és la situació actual. Un cop analitzat el model actual, l'objectiu a assolir serà elaborar, en col·laboració amb els diferents agents implicats (administracions, empresaris, treballadors i sindicats), un pla d'actuacions per encaminar-nos cap a un model de mobilitat més sostenible. També s'intentarà fomentar la cooperació entre empreses per tal de facilitar els contactes.

Agrairem la vostra col·laboració i participació en aquest projecte i posem a la vostra disposició l'adreça de correu electrònicempresagm@ajuntament.granollers.cat per plantejar qualsevol dubte, consulta o suggeriment relacionat amb mobilitat als polígons.

Una trentena d’empresaris de Catalunya, Astúries i Biscaia van participar el passat 27 de maig a la II Trobada d’Associacionisme Empresarial de Polígons celebrada a Castellar del Vallès. Sota el lema "Experiències per crear i créixer", es van presentar experiències al voltant de la gestió dels polígons, l'associacionisme i la coordinació públic-privada.

La jornada ha constat d’una primera part amb una taula rodona titulada "Polígons industrials: ajuntaments i associacions, obligats a entendre’s?", en la qual han participat l’Associació d’empresaris dels polígons industrials de Polinyà, l’Associació empresarial dels polígons industrials de Reus, l’Ajuntament de Granollers i l’Ajuntament de Manresa.


La segona part de la Trobada ha servit per conèixer experiències de gestió de polígons, i ha comptat amb la participació del CIM Vallès, l’Asociación Empresarial Torrelarragoiti (Biscaia), i l’Asociación para la gestión de infraestructuras y servicios de los polígonos industriales de Roces y Porceyo (Gijón).


La Trobada ha estat organitzada per l’Ajuntament de Castellar del Vallès, el Centre de Serveis i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), l’Associació d’Empresaris de Castellar i l’Associació d’Empresaris dels Polígons Industrials de Polinyà.

Podeu accedir a les diferents ponències al següent enllaç.

Amb l'objectiu de desenvolupar-hi accions de suport a la seva activitat econòmica i incrementar la competitivitat de les seves empreses

L'alcalde, Josep Mayoral, i el president de l'Associació d'Empresaris del Polígon Industrial Coll de la Manya de Granollers, Eduard Garcia, han signat un conveni de col·laboració per  desenvolupar d'accions de suport a una zona amb activitat econòmica de grans empreses com LU (Kraft Ibérica), Vertisol, PAVER o Cricursa. En total, en aquest polígon, hi ha 43 empreses, 11 de les quals (un 25%) formen part d'aquesta associació d'empresaris. Una proporció destacada, tenint en compte el percentatge mitjà d'associació als polígons de Catalunya: entre el 15 i el 20%, segons dades del sector.

El polígon industrial Coll de la Manya ocupa una superfície de 554.493 metres quadrats a la banda dreta de la C-17, d'entrada a Granollers. Es va urbanitzar l'any 2005 i això l'ha convertit en el més nou dels polígons del municipi.

A l'acord de col·laboració preveu diverses accions de millora d'aquesta zona, així com de la competitivitat de les seves empreses. Els àmbits d'actuació fixats en aquest conveni són:creació, millora i conservació de la base de dades d'aquest polígon; promoció i difusió de la seva activitat econòmica i de l'Associació d'Empresaris del Polígon Industrial Coll de la Manya; detecció de problemes i mancances i proposta i aplicació de solucions; dotació i gestió de serveis -tant bàsics com avançats- d'aquest polígon; promoció de serveis de cooperació i xarxes de col·laboració i foment de l'associacionisme entre les empreses d'aquest polígon industrial i col·laboració amb altres administracions.

Amb aquest conveni, entre altres aspectes, l'Ajuntament de Granollers es compromet a:
-mantenir i actualitzar la base de dades de les empreses del polígon
-contribuir a millorar el finançament de l'associació i de les seves actuacions.

Per la seva banda, l'Associació d'Empresaris del Polígon Industrial Coll de la Manya:
-col·laborarà amb l'Ajuntament en l'elaboració i el manteniment de la base de dades d'aquest polígon.
-executarà les accions que ambdues parts vagin acordant.
Una comissió de seguiment, amb dos representants municipals i dos d'aquesta associació d'empresaris, es reunirà de manera periòdica per impulsar el desenvolupament d'accions.

La vigència d'aquest conveni és de caràcter indefinit i està obert a la incorporació de noves necessitats d'aquesta zona d'activitat econòmica de Granollers.

L'acord dóna continuïtat a les actuacions que l'Ajuntament ve realitzant en matèria de dinamització dels polígons industrials de Granollers i s'afegeix al ja existent amb l'Associació d'Empresaris del Polígon Industrial Coll de la Manya.

L'alcalde, Josep Mayoral, i el president de l'Associació d'Empresaris del Polígon Industrial Font del Ràdium de Granollers, Jaime Delapuente, van signar el passat mes de gener un conveni de col·laboració que pretén establir un marc de relacions i compromisos entre ambdues parts per tal de desenvolupar accions de millora del polígon d'activitat econòmica de la Font del Ràdium i de la competitivitat de les empreses que hi són ubicades.

Els àmbits d'actuació fixats en aquest conveni són: creació, millora i conservació de la base de dades d'aquest polígon; promoció i difusió de la seva activitat econòmica i de l'Associació d'Empresaris del Polígon Industrial Font del Ràdium; detecció de problemes i mancances i proposta i aplicació de solucions; dotació i gestió de serveis -tant bàsics com avançats- d'aquest polígon; promoció de serveis de cooperació i xarxes de col·laboració i foment de l'associacionisme entre les empreses d'aquest polígon industrial i col·laboració amb altres administracions.

Una comissió de seguiment, amb dos representants municipals i dos d'aquesta associació d'empresaris, es reunirà de manera periòdica per impulsar el desenvolupament d'accions.

La vigència d'aquest conveni és de caràcter indefinit i està obert a la incorporació de noves necessitats d'aquesta zona d'activitat econòmica de Granollers

El polígon industrial Font del Ràdium ocupa una superfície de 169.000 metres. L'Associació, gestionada per la delegació de Pimec al Vallès Oriental, compta amb una vintena d'associats, més del 27% del total d'empreses instal·lades. Es tracta d'una representativitat molt significativa, si bé un dels objectius és el de reforçar la participació del teixit existent.

Hem creat un portal immobiliari a aquesta pàgina web, amb l'objectiu d'estimular l'activitat als espais industrials i facilitar la identificació d'alternatives de localització a les empreses

A la pàgina web de Granollers Mercat s'ha creat un portal immobiliari que presenta l'oferta de solars i naus en venda i/o lloguer als polígons d'activitat econòmica de Granollers, i que ha de facilitar la identificació d'alternatives de localització. El recull ofereix una informació bàsica inicial per facilitar una primera consulta i deriva, en tot cas, als agents que operen en aquest sector.

Aquest primer recull presenta més de 100 propostes, majoritàriament naus industrials, repartides en els set polígons de Granollers. Les dimensions van des dels 200 metres quadrats als més de 12.000 metres quadrats, amb una mida mitjana al voltant dels 1.500. El lloguer concentra el gruix de l'oferta, amb més del 50% del total. Una part important, més del 25%, ofereix l'opció de triar entre compra o lloguer. 

El document s'ha elaborat a partir de la col·laboració dels agents de la propietat immobiliària i administradors de finques que disposen d'oferta a les àrees industrials i han volgut participar. Està previst que la informació s'actualitzi periòdicament i puguin participar tots els agents, administradors i particulars que vulguin informar de la seva oferta.

Accediu al Portal Immobiliari de naus i solars de Granollers

El programa es suspén arrel del nou Reial Decret que regula els incentius a les energies renovables.

El passat dia 27 de gener el govern va aprovar el Real Decret Llei 1/2012, publicat en el BOE del dia 28 de gener, pel qual es procedeix a la suspensió dels procediments de preassignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts de energia renovables i residus.

Davant d'aquesta situació, el Programa Enerville a Granollers, centrat en el lloguer de les cobertes industrials de la nostra ciutat per a la instal·lació de plantes fotovoltaiques, es veu obligat a aturar la seva activitat.

Es valoraran les noves alternatives, en el moment en que es conegui com quedarà regulada l’energia renovable dins del marc legal espanyol. Fins aleshores el Programa Enerville queda aturat per força major.

L'empresa Enerville ja ha comunicat la situació a les empreses que s'havien incorporat al programa la seva suspensió i ens ha demanat que us transmetem a la resta les seves disculpes per una banda i la seva convicció, per l'altra, de que les renovables tindran un paper clau com a font d’energia en un futur proper.

 

El Sector Urbanitzable 112 és un sector urbanitzable discontinu repartit en tres àmbits, situat al vèrtex més al sud del terme municipal.

El Ple de l'Ajuntament del 6 de març  ha aprovat definitivament el Pla Parcial del Sector Urbanitzable 112 (Ctra. Montmeló) de Granollers,  promogut per la Junta de Compensació Provisional del Sector 112.

El Sector Urbanitzable 112 és un sector urbanitzable discontinu repartit en tres àmbits, situat al vèrtex més al sud del terme municipal. La zonificació proposada és per a edificacions aïllades d'usos industrials. Es preveu una superfície de 50.000 m2 d'espais lliures paral·lel al riu Congost que donarà continuïtat a l'espai lliure del Bosc de Can Cabanyes.

El primer d'aquests àmbits, el situat més al nord, es troba situat a tocar del Polígon industrial Cal Gordi - Cal Català, a l'oest de la carretera BV-5003, sota el Circuit de Catalunya. Té una superfície de 48.309 m2 i tindrà la qualificació d' ús industrial.

El segon àmbit, abasta una franja de terrenys situats entre la carretera BV-5003 i el riu Congost, al sud de la via interpolar i a l'altra banda de la carretera de Montmeló.  Està qualificat d'espais lliures.

El tercer àmbit, situat a l'extrem més al sud del terme municipal a tocar del límit de terme municipal de Montornès del Vallès, entre la parcel·la destinada a tractament de residus situades al nord i els sòls industrials del sector J de Montornés, al sud. Actualment l'àmbit està ocupat per una planta de  formigó que desenvolupa part de la seva  activitat en terrenys pertanyents al municipal veí. Està qualificat d'ús industrial.

El passat 30 de març es va celebrar a la seu de la UEI-Cerclem una jornada sobre la importància de la gestió i millora dels polígons industrials per reforçar la competitivitat de les empreses. Accediu a la presentació.

La jornada va servir per presentar els objectius i funcionament previstos de la nova associació d'empresaris de Palou Nord que pretén millorar el polígon industrial i atendre les necessitats de serveis de les empreses que en formen part.

A la sessió, es va dur a terme la presentació "L'Associacionisme a polígons: avantatge empresarial en clau de territori", per part del Sr. Oriol Estela i el Sr. Santi Macià, ambdós experts de la Diputació de Barcelona en dinamització de polígons. Accediu a la presentació.

Amplieu la informació sobre l'Associació d'Empresaris de Palou Nord.

Dijous, 25 Octubre 2012 12:44

Seguretat als polígons industrials

EL dia 24 d'octubre s'ha realitzat una sessió informativa específica sobre la seguretat als polígons industrials. La sessió ha estat organitzada en col·laboració amb les associacions dels polígosn de Granollers.

L'Ajuntament i l'Associació d'empresaris del polígon Palou Nord han signat un conveni de col·laboració per millorar la gestió dels polígon.

El 19 de febrer ha tingut lloc la trobada, promoguda per Granollers Mercat i les associacions dels polígons Coll de la Manya i Font del Ràdium, amb la finalitat de promoure les relacions empresarials als polígons

L'Ajuntament de Granollers ha signat un conveni amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per al compartiment d'infraestructures i el desplegament d'infraestructures de fibra òptica a Granollers.

El conveni s'engloba en el projecte per al desplegament d'infraestructures que el CTTI està abordant per tal de dotar de fibra òptica a un conjunt de polígons industrials del territori de Catalunya, amb l'objectiu de fomentar la competitivitat del teixit empersarial.

Entre aquests polígons es troba el polígon industrial El Congost de Granollers. El CTTI es proposa complementar les infraestructures municipals existents al polígon per tal de dotar aquest polígon d'un xarxa FTTH de fibra òptica de gran capacitat.

Granollers Mercat ha realitzat uns tallers grupals sobre eficiència energètica a la indústria que es complementen amb l'assessorament individualitzat de cada participant.

Divendres, 14 Juny 2013 12:27

Eix C-17

Granollers participa al Saló Internacional de la Logística i la Manutenció 2013 per presentar el projecte emergent EIX de la C-17.

Granollers participarà al Saló Internacional de la Logística i la Manutenció 2013 els propers 18 al 20 de juny al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. .  

Granollers coordina el projecte innovador de l'EIX DE LA C-17, que pretén reforçar la col·laboració entre els diferents agents del territori a l'entorn de la C-17 amb l'objectiu de convertir la indústria, i activitats afins, en l'element clau de desenvolupament del territori i impulsar i influir en els projectes clau indispensables per tal que la C-17 esdevingui un eix de promoció econòmica conjunta.  

L'atracció de noves activitats, a través de la modernització dels polígons industrials i la creació d'un entorn empresarial innovador i implicat en la gestió de l'entorn, es el principal objectiu, que es reforça amb la difusió de l'oferta de sol industrial, tan públic com privat. El Portal immobiliari de Granollers n'és un exemple, que ara volem potenciar a través de la participació en la iniciativa conjunta que us estem comentant.

Ens podreu trobar a l'estand que instal·la la Diputació de Barcelona, en què la presència de la C-17 constitueix la primera acció pública de difusió d'aquesta iniciativa de col·laboració publicoprivada i serà present com a projecte emergent.

El passat 9 de juliol es va constituir l'Associació d'Empreses del Polígon Industrial Cal Gordi-Cal Català de Granollers.

El passat 9 de juliol es va constituir l'Associació d'Empreses del Polígon Industrial Cal Gordi-Cal Català de Granollers a Can Muntanyola. Centre de Serveis a les Empreses, que serà la seu de l'associació.

Aquest associació neix de la voluntat d'un grup d'empreses que durant els darrers mesos s'han anat reunint per impulsar aquesta iniciativa. Els principals objectius que es planteja l'associació són entre d'altres:

 • Contribuir a millorar l’estat de conservació del polígon industrial Cal Gordi – Cal Català mitjançant accions davant les administracions, entitats particulars, companyies subministradores que serveixin al polígons, etc. per tal d’assolir una millor gestió de les infraestructures i serveis que afectin al polígon

 • Constituir-se com a interlocutora amb les administracions en les problemàtiques comuns a totes les empreses i persones empresàries i propietàries de finques del polígon industrial

 • Informar i assessorar a les persones associades en tot allò que tingui a veure amb el polígon industrial

 • Fomentar el bon veïnatge entre les empreses, persones empresàries i propietàries, dins del polígon

 • Identificar i promoure iniciatives conjuntes que millorin el cost i l'efectivitat de determinats serveis o productes

Una de les prioritats a curt termini és ampliar el nombre d'empreses associades per tal de millorar el potencial de les actuacions i aprofitar les possibles sinergies entre les empreses de l'entorn del Circuit de Catalunya.

A la reunió es va conformar la Junta Directiva de l'associació, que compta, entre d'altres membres, amb el Sr. Juanjo Ibáñez de l'empresa Superfícies de Alimentación, SA com a com a president; el Sr.Jordi Borrego de l'empresa Rodelem Europe, SL com a vicepresident; la Sra. Ariadna Lloret d'Armoltec, SL com a secretaria i la Sra. Linda Boucher de l'Hotel Ibis Montmeló com a tresorera.

La iniciativa compta amb el suport de l'Ajuntament de Granollers, que considera necessari afavorir un sòl industrial de qualitat amb una dotació de serveis adequada i un teixit empresarial fort i articulat.

Aquest estudi vol identificar aquelles canalitzacions susceptibles de cessió per desplegaments. Inclou actuacions de detecció i neteja de canalitzacions i arquetes, mesurament i quantificació de tubulars i digitalització de dades als G.I.S. municipal

Actuacions de detecció i neteja de canalitzacions i arquetes de servei als polígons de Granollers (exp. Palou Nord)
 
Mesuraments i quantificació de tubulars
 
Digitalització i introducció de dades al  g.i.s. municipal
L'objectiu principal d'aquest projecte és la identificació i digitalització de la resta de la xarxa municipal d'electricitat, fibra òptica i canalitzacions de la ciutat; per importar tota aquesta informació al Sistema d'Informació Geogràfica municipal. En concret es treballarà en quatre polígons: Coll de la Manya, Font del Ràdium, Cal Gordi-Cal Català i Jordi Camp, a banda d'una zona residencial.
 
Aquesta informació és bàsica per planificar les actuacions, modificacions i ampliacions de les mateixes.
 
El resultat d'aquest treball, a banda de la completa neteja de totes les arquetes de la ciutat, serà un dibuix amb una sèrie de capes en Autocad classificades en funció del tipus d'informació per l'exportació al GIS; i que permetrà als usuaris crear consultes interactives, analitzar la informació de les xarxes existents, editar les dades i presentar el resultat de totes aquestes opcions.

El dia 4 es va celebrar la primera Trobada d'Associacions dels polígons industrials. Les telecomunicacions van ser la temàtica central de la sessió.

El dia 4 de desembre s'ha celebrat al Centre de Serveis a les empreses Can Muntanyola la primera trobada d'Associacions dels polígons de Granollers. L'eix principal de la sessió va ser la situació de les telecomunicacions als polígons de Granollers.

Per una banda, es va revisar el marc actual del mercat de les telecomunicacions, els condicionants i les alternatives a l'abast de les empreses i la visió de futur. Es va subratllar la rellevància de comptar amb infraestructures modernes per una banda, i de que les empreses prenguin consciència de la necessitat d'incorporar les TIC avançades en la seva activitat.

Per altra banda, l'Ajuntament de Granollers va comentar un estudi realitzat sobre les necessitats de les empreses i el nivell de servei actual i, en concret, va presentar les fitxes que s'ha elaborat per cada un dels polígons. Aquestes fitxes recullen les característiques de cada un dels polígons, la força de la demanda i algunes accions que es poden impulsar per millorar el nivell de servei. És considera que les associacions dels polígons tenen un paper molt rellevant per tal d'impulsar propostes avançades.

Les FITXES DE TELECOMUNICACIONS dels polígons Cal Gordi-Cal CatalàColl de la ManyaEl CongostJordi CampFont del RàdiumPalou Nord i El Ramassar poden ser consultades dins de les FITXES DE SERVEIS I ACTIVITATS de cada un dels polígons.

Per ampliar la informació, si us plau contacteu amb empresagm@ajuntament.granollers.cat

S'ha publicat la novena edició d'aquest portal que recull l'oferta immobiliària de naus i solars de Granollers.

Podreu accedir a través del següent l'enllaç

Aquest mes d'abril s'han iniciat les obres de reurbanització del C/ Lluís Companys, entre la ronda Sud i l'avinguda Europa, del polígon industrial Palou Nord.

El projecte contempla diverses actuacions, com ara la renovació del paviment de la vorera i l'asfalt, la instal·lació d'enllumenat, la substitució de l'arbrat actual o el soterrament dels serveis. També es farà un nou tram de clavegueram de 75 metres.

En total, s'actua sobre 4,620m2 de carrer i s'estima una duració de dos mesos per l'execució completa de les obres. 

L'edició d'abril del Portal Immobiliari de naus i solars dels polígons de Granollers presenta novetats.

A partir d'ara, el recull de l'oferta inclourà informació rellevant, com ara el preu de lloguer o de venda i, si està disponible, s'enllaçarà l'oferta amb la fotografia de l'espai. A més a més, es presentaran les ofertes disponibles als polígons delsmunicipis de Montmeló i de Vilanova del Vallès.

El portal compta actualment amb la participació de vint agents que han facilitat informació sobre les seves ofertes, en total més de 150, tant de lloguer com de compra.

L'ampliació de continguts i abast territorial pretén facilitar la identificació dels espais més adequats en cada cas, i fer una primera comparativa entre les alternatives. L'objectiu últim és crear un entorn dinàmic que sigui generador d'activitat a Granollers i el seu entorn.

S'ha treballat en la detecció i neteja de canalitzacions i arquetes de servei als polígons de Granollers, els mesuraments i la quantificació de tubulars, així com en la digitalització i introducció de dades al GIS municipal

Durant els primes 4 mesos de 2014 es va realitzar una actuació especial a tots els polígons, excepte Palou Nord, a través d'uns plans d'ocupació amb les següents accions:

· Detecció i neteja de canalitzacions i arquetes de servei als polígons de Granollers

· Mesuraments i quantificació de tubulars

· Digitalització i introducció de dades al  GIS. municipal

El projecte ha permès disposar de la informació necessària per identificar i digitalitzar la xarxa municipal d’infraestructures: electricitat, fibra òptica i canalitzacions de la ciutat.  Aquesta informació és bàsica per planificar les actuacions, modificacions i ampliacions de les mateixes.

S'ha publicat el primer número d'aquest nou butlletí, que s'envia a totes les empreses dels polígons de Granollers.

El 2014 s'inicia aquest projecte de col·laboració entre les Associacions dels Polígons de Granollers i Granollers Mercat.

Es tracta d'una edició digital d’un butlletí editat des de Granollers Mercat però amb contingut exclusivament de les associacions dels polígons, tant per la temàtica com per la pròpia redacció.

Així es facilita que les Associacions facin arribar els seus missatges a tot el teixit empresarial 

Accediu al contingut del Num.1 Butlletí de les Assoicacions dels Polígons

La trobada promoguda per Granollers Mercat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, va tenir lloc a Can Muntanyola.

L’objectiu prioritari de la sessió es promoure els vincles i contactes entre les indústries, per enfortir l'activitat al territori. 

Granollers Mercat realitza des de 2012 al menys una jornada de trobada per empreses dels polígons, experimentant amb diversos formats.

Podeu tenir més informació al següent enllaç.

L'Associació es va crear el 9 de juliol de 2013 per tal de millora la gestió del polígon.

Si teniu interès en contactar amb l'Associació, ho podeu fer a calgordicalcatala@gmail.com

S'ha publicat la novena edició d'aquest portal que recull l'oferta immobiliària de naus i solars de Granollers, que des de la passada edició inclou els polígons de Montmeló i Vilanova del Vallès

Podreu accedir a través del següent l'enllaç

Iniciem un nou projecte, en col·laboració amb la UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya), per facilitar la creació de l'Associació d'empreses dels polígons industrials El Congost i Jordi Camp.

Plantegem aquesta iniciativa, que canalitza la demanda d'una part del teixit empresarial, tenint en compte l'experiència satisfactòria que hi ha a quatre dels set polígons de la ciutat, on ja existeixen Associacions actives impulsant propostes i on l'articulació empresarial genera elements de competitivitat empresarial i de territori.   

 
En les properes setmanes es convocaran reunions amb les empreses interessades per tal d'avançar en la definició del model, les característiques, missió i objectius que persegueix una  Associació i com articular-la. 
 
Per qualsevol comentari o valoració al respecte, quedem a la vostra disposició. 
 plantegem aquesta iniciativa, que pretén canalitzar la vostra demanda, tenint en compte l'experiència satisfactòria que hi ha a quatre dels set polígons de la ciutat, on ja existeixen Associacions actives impulsant propostes i on l'articulació empresarial genera elements de competitivitat empresarial i de territori.   
 
En les properes setmanes es convocaran reunions amb les empreses interessades per tal d'avançar en la definició del model, les característiques, missió i objectius que persegueix una  Associació i com articular-la. 
 
Per qualsevol comentari o valoració al respecte, quedem a la vostra disposició. 
 plantegem aquesta iniciativa, que pretén canalitzar la vostra demanda, tenint en compte l'experiència satisfactòria que hi ha a quatre dels set polígons de la ciutat, on ja existeixen Associacions actives impulsant propostes i on l'articulació empresarial genera elements de competitivitat empresarial i de territori.   
 
En les properes setmanes es convocaran reunions amb les empreses interessades per tal d'avançar en la definició del model, les característiques, missió i objectius que persegueix una  Associació i com articular-la. 
 
Per qualsevol comentari o valoració al respecte, quedem a la vostra disposició. 
 


Per qualsevol comentari o consulta al respecte, quedem a la vostra disposició.

Les primeres empreses del polígon industrial Cal Gordi-Cal Català de Granollers es connecten al servei de banda ampla que s'ofereix des del Circuit de Barcelona-Catalunya a través de radiofreqüència.

L'Associació del polígon industrial Cal Gordi – Cal Català, representant de les empreses d'aquesta àrea industrial de Granollers, va identificar durant el 2014 la necessitat dels seus associats de millorar la qualitat de les seves telecomunicacions, en particular de les connexions de dades.

Aquesta situació va fer plantejar l'objectiu d'optimitzar l'accés a banda ampla simètrica, és a dir, la mateixa capacitat tant de pujada com de pujada de dades, sense haver de fer front a costos i permanències elevats, aprofitant la capacitat de negociació que suposa l'agregació de demanda.

Després d'analitzar les diferents propostes rebudes, l'Associació va seleccionar l'opció de connectivitat via radio-enllaços WIMAX (fibra òptica aèria) que permet arribar a connexions amb amples de banda simètrics de 10Mb, 20Mb o superiors a les empreses de la zona a preu molt competitiu. Els principals beneficiaris d'aquest tipus de connexió són petites i mitjanes empreses.

L'antena s'ha situat al Circuit de Catalunya, ubicació que presenta com a clar avantatge que la fibra òptica desplegada per Xarxa Oberta de Catalunya ja hi és present i, que, a més, permet, per la seva elevació, ampliar el camp d'actuació del servei a altres polígons de municipis de l'entorn, com poden ser Montmeló, Parets o Montornès. Les primeres empreses del polígon Cal Gordi-Cal Català s'han connectat durant aquesta setmana.

La ubicació de la connexió al Circuit ha beneficiat les empreses de l'Associació, que han pogut contractar el servei sense haver de  fer front a demandes de permanència o de contractacions mínimes quant a nombre d'empreses o velocitat contractada.

La solució tècnica permet disposar d'un cabal simètric a mida i amb garantia de serveis. Respecte de l'ADSL tradicional, millora la velocitat de navegació per Internet, genera estalvis en xarxa de veu IP i permet accedir a serveis en el núvol (softwares, back-ups o videovigilància) que acaben facilitant la reducció de costos a les empreses.

Aquest servei garanteix un accés econòmic a la banda ampla simètrica i complementa el que aporta la fibra òptica terrestre que poden oferir altres operadores. La fibra òptica tot i ser una solució òptima, resulta sovint massa costosa per empreses que no tenen una demanda important de serveis avançats de telecomunicacions.

L'Ajuntament de Granollers entén les TIC com un recurs estratègic per a la millora de la competitivitat de les empreses. És conscient de la importància que el teixit empresarial disposi d'alternatives adequades d'accés, tenint en compte els diferents nivells de desenvolupament tecnològic.

Per aquest motiu, ha donat suport a aquesta iniciativa facilitant, amb la col·laboració de l'Anella Industrial, els primers contactes entre el Circuit de Catalunya i Xarxa Oberta de Catalunya, així com amb l'operadora encarregada del servei, AN Connect.

Granollers continua així millorant l’oferta diversa i competitiva de serveis de telecomunicacions avançades en el polígons, per cobrir les diferents intensitats d'ús de les telecomunicacions de les empreses i permetre a totes elles optimitzar l’utilització de les noves tecnologies d’acord amb les respectives necessitats.

Per ampliar la informació podeu contactar amb calgordicalcatala@gmail.com

S'ha publicat i enviat el número dos del Butlletí informatiu que realitzen les Associacions dels Polígons de Granollers

El 2014 s'inicia aquest projecte de col·laboració entre les Associacions dels Polígons de Granollers i Granollers Mercat.

Es tracta d'una edició digital d’un butlletí editat des de Granollers Mercat però amb contingut exclusivament de les associacions dels polígons, tant per la temàtica com per la pròpia redacció.

Així es facilita que les Associacions facin arribar els seus missatges a tot el teixit empresarial 

Accediu al contingut del Num.2 Butlletí de les Associacions dels Polígons

Aprovat el primer Pla de projecció exterior de Granollers, que inclou projectes estratègics relacionats amb les infraestructures i la competitivitat dels polígons industrials de Granollers.

D’acord amb la visió del Pla, aprovat al Ple de l’Ajuntament del novembre de 2014, Granollers vol esdevenir una ciutat mitjana referent a Europa per la seva capacitat d’emprendre projectes d’excel·lència, ben connectada a nivell internacional i que aposta per la generació i la transmissió de coneixement, com a element promotor de processos de desenvolupament  que apunten al benestar futur de la població.

Enllaç a l’aprovació del Pla.

S’ha iniciat, el mes de gener, una actuació de neteja i condicionament dels polígons industrial.

Es tracta d’una acció específica e intensiva que inclou neteja, escocells, desbrossament de voreres, aparcaments de camions i jardineria, entre d’altres.  Es preveuen repetir l’actuació a mitjans d’any.

Presentació de l'Associació del polígon Cal Gordi Cal Català

L'Associació es va crear el 9 de juliol de 2013 per tal de millora la gestió del polígon. També es planteja incorporar les empreses de la Zona industrial del Circuit de Montmeló.

La presentació es va fer a l'Ajuntament de Montmeló el passat 20 de gener

Si teniu interès en contactar amb l'Associació, ho podeu fer a calgordicalcatala@gmail.com

La implantació de la fibra avança als polígons de Granollers. A continuació es presenten les diferents solucions implantades o en curs a cada un dels polígons de la ciutat.

ENLLAÇ AL  DOCUMENT AMB LA PRESENTACIÓ DETALLADA

Des de l'any 2000 l'Ajuntament ha facilitat el desplegament de la xarxa amb acords amb diferents operadors

En el 84 % de llars, oficines i locals de Granollers (dades de gener de 2015) s'ha desplegat la xarxa de fibra òptica gràcies als acords entre l'Ajuntament de Granollers i els diversos operadors que es remunten a l'any 2000. 

Aquest fet converteix Granollers en una de les ciutats amb més xarxa de banda ampla de Catalunya. A més de la instal·lació que ha fet Ono, amb cobertura sobre 23.783 unitats (cal entendre-ho com a potencials clients) , també Jazztell i Telefònica ja han donat cobertura a 19.100 unitats de les 22.716 previstes(1).  

La millora en la velocitat de descàrrega d’arxius i la qualitat i seguretat del serveis de telefonia són alguns dels principals canvis que aporta la connexió de fibra òptica. Per a les indústries dels polígons industrials significa millorar la productivitat i és un recurs estratègic per a la millora de la competitivitat.

La implantació de la fibra avança en els polígons industrials

Gràcies al desplegament fet per les empreses Ono i Colt, els polígons Palou Nord i Cal Gordi-Cal Català ja tenen fibra òptica. En aquest darrer cas s'hi afegeix també cobertura de banda ampla sense cablejat, mitjançant Wimax, que ha estat possible gràcies a un acord amb el Circuit de Barcelona-Catalunya per fer servir les antenes d'aquesta instal·lació.

En els polígons Jordi Camp, Congost i Font del Ràdium, Telefònica està actualment desplegant la fibra òptica. Aquest mateix operador també preveu actuar properament en el polígon del Coll de la Manya.

Es poden establir tres fases de desplegament de la fibra òptica a Granollers:

1a fase 2000-2005. Desplegament troncal i la implantació de la competència 

L'any 2000 l'Ajuntament de Granollers lidera el desplegament de fibra òptica impulsant acords amb els principals operadors d'aquell moment: Menta, Alpi i Jazztel mitjançant convenis que permeten facilitar el desplegament de les línies troncals de fibra òptica. Aquesta operació es fa amb l'obertura de rases compartides que possibilita un desplegament més fàcil de la fibra fins a les llars, mitjançant el sistema de distribució per illes d'habitatges i que permetrà futurs desplegaments menys costosos

Aquesta fase de desplegament permet una molt bona posició de Granollers en telecomunicacions ja que, a banda de l'operador habitual, Telefònica, s'hi suma en poc temps un segon operador de telefonia, veu, dades i internet: Menta (que posteriorment passa sota control de l'empresa Ono). Granollers es converteix en una de les primeres ciutats amb competència en el servei TIC.

A més, en aquest període, es consolida una xarxa corporativa municipal que facilita la connexió dels primers 20 equipaments municipals i l'ús d'alta velocitat en les intercomunicacions dels sistemes informàtics i de gestió electrònica de l'administració municipal.

2a fase 2006-2013. Consolidació del segon operador i la connexió dels equipaments 

Període de consolidació del segon operador, Menta, que arriba a tenir més de 8.000 abonats a Granollers l’any 2008, enfront de l'opció de l’operador dominant Telefònica que aposta per acabar d’esprémer les millores del sistema d’ADSL a través de les xarxes de coure.

També en aquest període, 24 equipaments de la Generalitat de Catalunya a Granollers, es connecten a la xarxa de fibra òptica, a través d’acords amb Xarxa Oberta i Telefònica. Són centres educatius, centres sanitaris, la comissaria dels mossos d’esquadra i altres equipaments.A més, l’Ajuntament de Granollers formalitza un acord amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat i cedeix un espai per a la construcció d’un centre nodal a Roca Umbert alhora que es fixen les bases per estendre la fibra òptica al polígon industrial del Congost.

30 equipaments municipals queden connectats a la xarxa corporativa de l’Ajuntament de Granollers.

L’Associació d’Empresaris del Polígon Palou Nord i l’Ajuntament de Granollers treballen conjuntament un acord amb l’operador Ono per fer el desplegament de fibra òptica al polígon Palou Nord.

3a fase 2014-2015. Concentració dels operadors i el desplegament massiu de fibra òptica

Coincideix en aquest període la concentració dels principals operadors per guanyar força en l’impuls del desplegament de noves xarxes: Vodafone adquireix Ono i Orange acorda estratrègia conjunta amb Jazztel. Per part de l’operador principal Telefònica, a més de mantenir l’antiga xarxa d'aparells de coure, decideix instal·lar una nova estesa de cables òptics punt a punt, acordant a més una actuació amb Jazztel que, al seu torn, també construeix la seva pròpia xarxa de fibra òptica.

Aquest fet converteix Granollers en una de les ciutats amb més xarxa en banda ampla, amb una cobertura i grau de penetració superior al 80 %, gràcies a la disponibilitat de 6 xarxes de fibra òptica: Vodafone (Ono); Movistar; Jazztel (Orange); Colt; fibra òptica corporativa municipal de l'Ajuntament de Granollers i xarxa de fibra òptica de Xarxa Oberta de la Generalitat de Catalunya.

El primer trimestre de 2015 hi ha hagut una actuació de millora al polígon Font del Ràdium en matèria de senyalització tant horitzontal com vertical, per tal de millorar la seguretat en alguns dels carrers.

S'ha publicat la novena edició d'aquest portal que recull l'oferta immobiliària de naus i solars de Granollers, que des de la passada edició inclou els polígons de Montmeló i Vilanova del Vallès

Podreu accedir a través del següent l'enllaç

Es tracta de la primera ocasió en que totes les associacions de polígons fan una trobada conjunta.

Les associacions dels polígons de Granollers es van reunir el passat 16 d’abril per analitzar conjuntament, i amb la participació del cap de la policia local de Granollers i Granollers Mercat, les recomanacions de millora en matèria de seguretat als polígons  i les possibilitats de col·laboració en aquest camp.

L’assemblea constituent es va celebrar el dia 22 d’abril a Can Muntanyola, amb l’assistència de més de 50 empresaris interessats en la iniciativa.

La creació de l’associació culmina l’articulació dels diferents polígons de la ciutat de Granollers, set en total.

La participació a la nova associació està oberta tant a les activitats presents als polígons com a les propietats dels establiments. L’associació vol representar les prop de 300 activitats presents, un 45% aproximadament del total de les empreses a les àrees industrials de Granollers.

Més informació sobre l’Associació al següent enllaç

Aquest butlletí recull els objectius i projectes en curs de les associacions dels polígons de Granollers. Podeu consultar-lo on-line.

Accediu al Número 3 Butlletí de les Associacions dels polígons de Granollers.

Es sumen així a Palou Nord, i ja són tres els polígons de la ciutat que ofereixen banda ampla amb alta connectivitat de forma general.

Es considera que aquesta connectivitat aportarà més competitivitat a les empreses i serà un reclam per atraure la implantació de noves activitats al municipi. 

Els directoris d’empreses dels polígons han estat renovats durant els primers mesos de 2015.

Es tracta d’una iniciativa de l’empresa proveïdora. A més d’un nou disseny, els panells informatius han incorporat noves tecnologies QR i de localització. Les associacions dels polígons han treballat per millorar les condicions de contractació i serveis que obtenen els seus associats.

El projecte definir les alternatives que permetin aprofitar les fonts d’energia i les energies residuals als polígons Congost i Jordi Camp i voltants per reforçar la competitivitat dels espais industrials.

La segona fase amplia el nombre de participants i de partners per tal de poder concretar les alternatives i dimensionar-les apropiadament. Inclou la posada en marxa d’una Campanya de mesures que és també d’una bona ocasió per què les empreses participants tinguin un millor coneixement dels seus consums i de l’eficiència dels seus equips i processos.

Per més informació contacteu amb nosaltres a empresagm@ajuntament.granollers.cat

S’ha estrenat l’aparcament per a camions de l’avinguda de Sant Julià, de 2.800 m2, al polígon Congost.

Esta ubicat entre la ITV i l’edifici del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs. Té entrada per l’avinguda de Sant Julià i sortida pel carrer de Marconi i capacitat per a setze camions tràiler de grans dimensions i deu places per a furgons i camions mitjans. L’aparcament s’ha asfaltat i senyalitzat. Aquest és el segon aparcament d’aquest tipus que hi haurà al polígon Congost, el tercer a Granollers.

L'aparcament està disponible des del mes de setembre de 2015 i pot acollir fins a 30 vehicles.

L’Ajuntament ha habilitat un terreny públic al Carrer Galileu Galilei com a aparcament per als treballadors i treballadores del polígon i ja està operatiu. Es tracta d’un esplanada de 1400 amb dues entrades/sortides que podrà acollir fins a 30 vehicles . L’objectiu és poder ampliar l’oferta de places d’aparcament davant la creixent demanda de les empreses. Aquesta actuació s’ha fet en coordinació amb l’Associació d’empreses del polígon de Coll de la Manya.

Dimarts, 22 Setembre 2015 14:59

Actuacions al polígon Ramassar

S'han posat en marxa un seguit d'actuacions per millorar aquest polígon.

En coordinació amb l’Associació del polígon El Ramassar, l’Ajuntament de Granollers a procedit a la realització d’una sèrie de millores. En concret, s’han reparat  algunes voreres malmeses, en concret al carrer Montseny. També s’ha realitzat una reordenació dels contenidors, també al carrer Montseny, per facilitar l’accés a l’espai d’oci. Per últim, s’ha sol·licitat als diferents locals l’adequació dels espais pel que fa al manteniment dels patis privats i la seva afectació a la via pública.

Es vol analitzar l’impacte de les telecomunicacions en la millora de la competitivitat dels polígons del Vallès i les oportunitats específiques per les empreses

Granollers Mercat ha donat suport a la Jornada “Les telecomunicacions com a generadores de competitivitat als polígons del Vallès. Situació actual i perspectives.”, que han impulsat el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Cambra de Comerç de Barcelona. La jornada es celebra a Can Muntanyola el 8 d'octubre.

L’objectiu de la jornada és fer difusió de les capacitats que ofereixen les TIC a les empreses i presentar l’univers de serveis i aplicacions al que permet accedir la fibra òptica. 

Programa de la jornada

Les empreses participants a l'Associació, presents tant a Cal Gordi Cal Català de Granollers com a la Zona industrial del Circuit de Montmeló, han decidit canviar el nom de l'Associació i denominar-la Associació d'Empreses dels Polígons del Circuit.

Amb aquest nom es pretén donar cabuda a totes les activitats d'aquest àmbit i ser un agent que pugui en un futur acollir les empreses que participin en el creixement previst al nou pla director del Circuit, per tal de vetllar per la millora de l'espai i articular el seu teixit, promovent iniciatives conjuntes. També es va decidir que els propietaris d'aquest entorn també podrien ser socis.

El passat dia 17 es va fer una trobada conjuntament amb la UEI, sota la fórmula PRO2, entre empreses dels polígons industrials de Granollers, per estimular l'intercanvi i el coneixement entre elles.

Algunes consideracions rellevants per la decisió de compra o lloguer d'una nau industrial. Article facilitat per Masachs Immobiliària

La decisió de comprar o llogar una nau industrial és clau per a moltes empreses; no només perquè suposa una inversió considerable, tant si és una compra com si es tracta de la quota mensual de lloguer, sinó perquè hi ha molts factors de la nau i de l’entorn on s’ubica que poden afectar l’activitat i la gestió de l’empresa. Això, evidentment, si destinem la nau a ús propi, a curt termini.

Una altra opció és que busquem una nau industrial com a producte d’inversió, per obtenir-ne una rendibilitat a mig o llarg termini. En aquest cas, els factors a valorar poden variar lleugerament, però val la pena tenir-los en ment de cara a avaluar l’interès futur que pot tenir la nau en la qual invertim.

Així doncs, què hem de tenir en compte a l’hora de triar una nau industrial?

Ús de la nau

En primer lloc, cal valorar si volem destinar la nau a un ús industrial o comercial. Tot i que aquest darrer és menys freqüent, hi ha moltes naus industrials que es destinen totalment o parcialment a aquest ús, com els outlets o les empreses industrials amb showrooms i venda al detall.

En aquest sentit, hem de valorar quina és l’activitat macroeconòmica de la zona, per veure si la nostra empresa hi encaixa. Si no és així, es traduirà en una falta de serveis i comunicacions adequats, allunyament físic del nostre públic objectiu, i fins i tot ens pot afectar la normativa urbanística actual o futura.

Ubicació

La ubicació és fonamental. En primer lloc, hem de tenir en compte les infraestructures que hi ha a la zona, tant pel que fa acomunicacions (vies de comunicació, distància a ports o aeroports o altres infraestructures rellevants per a l’empresa) com aserveis complementaris a la zona.

També és important la distància i l’accessibilitat que tingui la nau respecte del gruix dels nostres clients, proveïdors o partners. Una pregunta interessant és si podem trobar sinergies a la zona on s’ubica la nau.

Un altre factor és com afecta la nova ubicació al personal de l’empresa, tant si ens referim a l’actual com al futur que vulguem contractar. La distància entre la vivenda i el lloc de treball ens pot fer perdre know how o treballadors especialitzats i difícils de substituir. D’altra banda, hem de veure si a la zona que ens traslladem o instal·lem la nau podem trobar personal qualificat amb facilitat; si no, atraure treballadors vàlids implicarà més sous i prestacions.

Superfície

Quan parlem de superfície no ens referim només a la mida de la nau en si, és a dir, als metres quadrats útils o totals. Aquest és un element important, però cal que tinguem en compte també l’alçada de la nau, la distribució dels espais que necessitem, l’amplada de determinats indrets com passadissos o portes d’accés...

Condicionament

Valorar els condicionaments d’una nau industrial requereix ser metòdic i detallista quan requerim informació. Per exemple, no només hem de demanar si té els subministraments bàsics d’aigua, llum o gas, sinó quina potència hi ha contractada o podem arribar a contractar amb les condicions actuals de la nau, estat de les instal·lacions, si hi ha desaigües... Els diferents elements estaran definits per la nostra activitat industrial, el més recomanable és fer una llista de requeriments bàsics i opcionals que necessitem a la nau per no deixar-nos res.

També hem de valorar elements d’infraestructura interna com els molls de càrrega, els accessos per a vehicles i camions, plataformes... Així com l’estat de la nau, el tipus i qualitat dels materials amb què està construïda i l’antiguitat de la construcció.

Normativa

Generalment solem tenir en compte la normativa relativa al nostre negoci, però també hem de veure la normativa municipal i urbanística que afecta la nau. És interessant demanar un Certificat d’Aprofitament Urbanístic sobre la nau per veure quin tipus d’activitat hi podem instal·lar, ja que alguns polígons tenen restringides determinades activitats.

Negociació

Un cop hem triat la nostra nau, entrem en el període de negociació. És cert que aquest punt no el tenim estrictament en compte en la fase de recerca i decisió, però val la pena tenir en ment les nostres condicions, fins a on podem arribar i què estem disposats a acceptar, ja que moltes operacions es trenquen en aquest punt perquè sorgeixen requeriments inesperats per qualsevol de les dues parts.

A l’hora de negociar no ens hem de centrar només en aconseguir una rebaixa en el preu, sinó que hem d’avaluar totes les condicions del contracte i què poden implicar de forma immediata o en el futur per a nosaltres.

En el cas del lloguer, punts com l’increment de la renda, els terminis d’avís i cancel·lació del contracte o la possibilitat de fer-ne obres i condicionaments, per posar-ne alguns exemples, són els punts de negociació més habituals.

Si parlem de compra, hem de deixar lligats tots els temes possibles abans de la signatura, com impostos, pagaments pendents, càrregues, obres de la nau en curs o acordades, mobiliari...

En resum, la tria d’una nau industrial és un procés complex, però no ha de ser necessàriament complicat. La millor opció, i la que trien la majoria d’empreses, és posar-nos en mans d’un expert immobiliari de confiança que s’ocupi de captar els nostres requeriments, planificar la recerca de naus, ajudar-nos en la tria i, potser el més important, aconsellar-nos durant el procés de negociació i tancament de l’operació.

 Article facilitat per Masachs Immobiliària

Aquest Pla director estableix nous criteris d'ordenació urbanística en l'àmbit del Circuit de Velocitat de Barcelona–Catalunya que permetrà configurar un pol d’activitats econòmiques relacionades amb el món del motor (productives, de recerca, de formació, comercials, d’oci).

La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya ha donat llum verda al Pla Director Director Urbanístic del Circuit de Barcelona-Catalunya. Una reivindicació històrica dels municipis de Montmeló, Parets del Vallès i Granollers, que sempre han defensat que el Circuit havia d’obrir les seves portes i calia reordenar les 500 hectàrees del seu voltant.

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, destaca que “aquest Pla Director Urbanístic endreça i dóna vitalitzat econòmica respectant les característiques del territori i fa possible que esdevingui un motor econòmic per la comarca i per Catalunya.”

Aquest Pla Director Urbanístic arriba fruit del consens i el treball conjunt dels municipis i el departament de Territori i Sostenibilitat.

Un nou planejament per desenvolupar noves activitats econòmiques

Aquest Pla director estableix nous criteris d'ordenació urbanística en l'àmbit del Circuit de Velocitat de Barcelona–Catalunya que permetrà configurar un pol d’activitats econòmiques relacionades amb el món del motor (productives, de recerca, de formació, comercials, d’oci). 

Igualment, el planejament  preveu les infraestructures i connexions que han de permetre l’activitat econòmica (com, per exemple, la variant de la C-17 o la connexió de les línies ferroviàries R3 i R8) i els usos admesos en cada peça de sòl. A més, integra el desenvolupament de l’entorn del Circuit, tenint cura dels seus valors ambientals i paisatgístics

Pel que respecte a Granollers, el Pla director preveu la possibilitat d'acollir en l'àmbit de Can Riba-Can Ninou, de gairebé 30 ha, usos hotelers, recreatius i de serveis esportius; a l'àmbit de Palou sud, en una superfície de més de 26 ha, activitats d’interès públic com un kàrting, que acolliria proves estatals i internacionals i un kàrting amateur. Més a prop del Circuit, encara en terme de Granollers, hi haurà una zona lúdicoesportiva del RACC, al costat de la qual s'hi podrà establir una zona comercial i de serveis. A tocar de Can Cabanyes, s'estableix una àrea on es podrà aparcar en dies de màxima afluència a la instal·lació.

El nou planejament preveu altres dos sectors d'interès territorial, fora del terme municipal de Granollers: el de Can Guitet, de gairebé 36 ha, per a indústria, serveis, oficines, tecnològic, i servei educatiu; el de Torre Pardalera, de 12 ha, el més proper al Circuit per a usos comercials vinculats al motor, oficines i tecnològics i centre d'esdeveniments. En l'àmbit estricte del Circuit s'admeten, a banda de l'ús principal per a curses de vehicles, altres usos com a els socioculturals, un heliport, oficines i comercials, àrees de lleure i servei de restauració, entre d'altres. 

La superfície destinada als aparcaments del Circuit també s'ordena i s'amplia considerablement: de 630.227 m2 a 745.327 m2  incorporant sòl no urbanitzable sense protecció per donar servei puntualment en els dies de cursa automobilística.

Aquests sòls s'incorporaran en l’àmbit del Pla director com a connectors entre el Circuit i el nucli urbà de Granollers a través d’una xarxa de camins existent, que s’hauria de mantenir i potenciar.

S'ha publicat la setzena edició d'aquest portal que recull l'oferta immobiliària de naus i solars de Granollers. Podreu accedir a través del següent l'enllaç

Aquest butlletí recull els objectius i projectes en curs de les associacions dels polígons de Granollers. Podeu consultar-lo on-line.

Accediu al Número 4 Butlletí de les Associacions dels polígons de Granollers.

La trobada ha tingut lloc el 2 de març a Can Muntanyola i ha estat promoguda conjuntament per les Associacions d’empresaris de Coll de la Manya, Font del Radium, Congost i Jordi Camp, PIMEC i Granollers Mercat.

 

Davant la necessitat de conèixer les diferents activitats Industrials que configuren el teixit empresarial de les empreses ubicades als diversos Polígons d’activitat econòmica de la Ciutat, les Associacions d’empresaris de Coll de la Manya, Font del Ràdium, Congost i Jordi Camp, conjuntament amb PIMEC i Granollers Mercat han convocat aquest dimecres una trobada a Can Muntanyola, on han assistit mes de 40 empreses per tal de crear sinèrgies i buscar punts en comú que generin negoci i possibilitats de millorar la seva competitivitat .

 

La Jornada va començar a les 9h30’ del matí, i va estar dinamitzada per Antoni Porras, Speaker & Networking Coach i professor de la Universitat Pompeu Fabra, a més de personal i representants de PIMEC i Granollers Mercat. Les empreses participants  varen pogué presentar i compartir les seves activitats amb altres empresaris, a través de sessions de Speed Networking,  i el grau de satisfacció va ser molt alt per part de tots els assistents.

 

El President de l’Associació d’empresaris del Congost i Jordi Camp Sr. Joan Grau (Maquinaria Grau, S.A.) va manifestar al acabar la Jornada, la seva satisfacció per l’organització de la trobada “des de l’Associació valorem de forma molt positiva aquestes trobades, que ens ajuden a treballar en proximitat i generen sinèrgies molt positives per el desenvolupament comercial de les nostres empreses”.

D'aquesta manera tots set polígons de Granollers, excepte el polígon Jordi Camp pel que es preveu que en tindrà properament, disposen de fibra òptica desplegada.

L'stand municipal de la Fira de l'Ascenció d'enguany dóna ple protagonisme als polígons industrials de Granollers i a les activitats manufactureres del municipi. Inauguració el 5 de maig al Parc Firal de Granollers. Más informació a www.granollers.cat/ascensio

Els polígons de Granollers van ser aquest any el tema central de l'stand institucional de la 66a. Fira de l'Ascenció de Granollers, celebrada del 5 al 8 de maig.

Notícies

Més aparcament i un nou espai verd al po…

29-12-2017 Hits:1869 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Ja es pot deixar el vehicle en l'aparcament que s'ha ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació l'aparcament ha passat de 212...

Llegir més

Més aparcament i un nou espai verd al po…

29-12-2017 Hits:1667 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Ja es pot deixar el vehicle en l'aparcament que s'ha ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació l'aparcament ha passat de 212...

Llegir més

Subvencions per a l'adquisició de vehicl…

20-12-2016 Hits:2298 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

S'ha obert la convocatòria de subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres...

Llegir més

Assessorament a emprenedors a través del…

02-11-2016 Hits:2690 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Dijous 26 d’octubre vam començar un nou programa d’emprenedoria al punttic Muntanyola. Amb el títol “El meu negoci a les xarxes socials” hem volgut encetar un nova acció d’acompanyament i formació...

Llegir més

Oberta la 2a convocatòria del projecte “…

27-01-2016 Hits:1711 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Les empreses del sector del metall que contractin els participants del programa POIL podran accedir a una subvenció de 1.000 euros.

Llegir més

Calendari comercial - especial Nadal '15

23-11-2015 Hits:1503 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Calendari d'obertura autoritzada en dies Festius

Llegir més

Subvencions Programa de Garantia Juvenil

17-11-2015 Hits:1226 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al Programa de Garantia Juvenil

Llegir més