Catalan English French German Italian Portuguese Spanish

Contactar

Els camps marcats amb (* ) són obligatoris

DADES EMPRESA

Data:

Nom de l'empresa(*)
Entrada no vàlida

Nom comercial
Invalid Input

CIF/NIF(*)
Entrada no vàlida

Adreça(*)
Entrada no vàlida

Codi Postal(*)
Entrada no vàlida

Població(*)
Entrada no vàlida

Telèfon(*)

Fax
Invalid Input

Web
Invalid Input

Nom(*)

Càrrec (*)
Entrada no vàlida

Telèfon(*)

Mòbil
Invalid Input

E-mail(*)
Adreça de correu errònia

Tipologia
Activitat econòmica (CCAE)
Entrada no vàlida

Sector d'activitat(*)
Invalid Input

Magnitud de l'empresa(*)
Invalid Input

Núm. de treballadors
Invalid Input

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

Ocupació(*)
Entrada no vàlida

Categoria
Invalid Input

Funcions / Tasques a desenvolupar(*)
Entrada no vàlida

Capacitats / Competències(*)
Entrada no vàlida

Nombre de places a cobrir(*)
Entrada no vàlida

Tipus de contracte(*)
Entrada no vàlida

Prorrogable(*)
Invalid Input

Jornada(*)
Invalid Input

Horari(*)
Entrada no vàlida

Localitat del lloc de treball(*)
Entrada no vàlida

Durada del contracte(*)
Invalid Input

Data incorporació(*)
Invalid Input

Ej: dd.mm.aaaa

Sou mensual brut(*)
Entrada no vàlida

Esforç físic(*)
Invalid Input

Atenció al públic(*)
Invalid Input

PERFIL SOL·LICITAT

Sexe
Invalid Input

Edat
Invalid Input

Escriure edat
Invalid Input

Certificat de discapacitat
Invalid Input

Temps d'experiència laboral en l'ocupació(*)
Entrada no vàlida

Prioritat experiència laboral(*)
Invalid Input

Nivell acadèmic(*)
Invalid Input

Titulació
Invalid Input

Prioritat nivell acadèmic(*)
Invalid Input

Quantitat d'idiomes(*)
Invalid Input

Idioma 1(*)
Entrada no vàlida

Nivell idioma 1(*)
Invalid Input

Prioritat idioma 1(*)
Invalid Input

Idioma 2(*)
Entrada no vàlida

Nivell idioma 2(*)
Invalid Input

Prioritat idioma 2(*)
Invalid Input

Idioma 3(*)
Entrada no vàlida

Nivell idioma 3(*)
Invalid Input

Prioritat idioma 3(*)
Invalid Input

Quantitat de programes i aplicacions informàtiques(*)
Invalid Input

Informàtica 1(*)
Entrada no vàlida

Nivell informàtica 1(*)
Invalid Input

Prioritat informàtica 1(*)
Invalid Input

Informàtica 2(*)
Entrada no vàlida

Nivell informàtica 2(*)
Invalid Input

Prioritat informàtica 2(*)
Invalid Input

Permís de conduir(*)
Invalid Input

Tipus de carnet 1(*)
Invalid Input

i/o
Invalid Input

Tipus de carnet 2(*)
Invalid Input

Vehicle propi(*)
Invalid Input

Formació manipulació d'aliments
Invalid Input

Certificat de professionalitat(*)
Invalid Input

Quin(*)
Entrada no vàlida

Carnets professionals(*)
Entrada no vàlida

Quin(*)
Entrada no vàlida

Disponibilitat a viatjar
Invalid Input

Altres requisits
Invalid Input

codi(*)
codi
ActualitzarEntrada no vàlida

Accepto(*)
Entrada no vàlida

En el cas de cobrir la plaça amb usuaris del servei o per altres vies, l'Empresa es compromet a notificar-ho per escrit.
L' incomplimet d'aquest paràgraf significarà la impossibilitat de gestionar ofertes posterior.