caenfrdeitptes
Dimecres, 15 Febrer 2023 12:00

El 2 de març entrarà en vigor la nova Ordenança dels usos del paisatge i de la publicitat.

El paisatge necessita protecció, gestió i ordenació per mantenir, al llarg del temps, els

seus valors i la qualitat de vida de les persones que el gaudeixen. Aquest fet

s’emmarca dins l’objectiu general de promoure un model urbà de qualitat i inclusiu, que

vol donar resposta també a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament sostenible.

Aquesta ordenança vol regular aquest àmbit, i, pel que fa al sector industrial, que ocupa un terç del territori de Granollers, es planteja com a objectiu que les àrees especialitzades (industrials, logístiques, comercials,...) tinguin una major qualitat estètica i integració paisatgística, especialment les de nova creació.

Pel que fa a la seva afectació en els polígons, a banda de tot allò que està regulat en les disposicions que s'apliquen amb caràcter general al conjunt de la ciutat, és el Títol Quart el que està dedicat íntegrament als polígons d'activitat econòmica, regulant els elements que afecten als edificis i instal·lacions, i també als elements publicitaris i d'identificació, d’acord amb aquest guió.

 

TÍTOL QUART. USOS DEL PAISATGE EN POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA

Article 41. Definició i justificació

CAPÍTOL I. Edificacions i instal·lacions

Article 42. Edificacions, materials i cromatisme

Article 43. Instal·lacions tècniques

Article 44. Tanques

Article 45. Espais no edificats a l’interior de la parcel·la

Article 46. Il·luminació

CAPÍTOL II. Publicitat i elements identificadors

Article 47. Identificació d’activitats i publicitat sobre els edificis

Article 48. Identificació d’activitats i publicitat en espais lliures privats

Enllaç a l’ordenança

 
Darrera modificació el Dijous, 16 Febrer 2023 13:55