caenfrdeitptes
Divendres, 01 Febrer 2019 11:55

Aprovació de la modificació puntual de l'art. 213 de les normes urbanístiques del POUM de Granollers

S'ha aprovat definitivament la modificació puntual de l'article 213 de les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, en relació a l'ús comercial i d'oficines en les claus urbanístique 4A1 i 4A2.

La modificació permetrà que siguin compatibles (dins d'aquestes claus) l'ús comercial i el d'oficines deslligats d'un ús predominant, en el cas de les naus-niu, sempre que l'activitat sigui possible i que la superfície construïda de la nau sigui de com a mínim 700m2 en la cla 4A1 i de 1.100m2 en la clau 4A2. 

Enllaç a la publicació al DOGC: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7794/1723103.pdf