caenfrdeitptes
Dimarts, 22 Gener 2019 14:52

Completada l'ampliació del polígon Cal Gordi Cal Català

S’ha completat l’execució de la urbanització del primer àmbit del sector 112, fet que suposa l’ampliació del polígon Cal Gordi Cal Català en 4,8Ha. Al voltant del 84% d'aquest nou espai es destina a activitat econòmica, amb una única parcel·la privada on actualment ja s’ha instal·lat una nau logística.

La urbanització de l’àmbit també ha comportat la creació d’un aparcament públic, que dóna servei al polígon Cal Gordi Cal Català, amb capacitat per 62 vehicles.

Cal recordar que el sector 112 és un sector industrial que es compon de tres àmbits discontinus sobre els que s’haurà d’actuar:

· l'àmbit 1 és la continuació de l'actual polígon industrial de Cal Gordi-Cal Català
· l'àmbit 2 serà, amb el desmuntatge de les activitats existents, una zona verda i donarà continuïtat a l'espai natural de Can Cabanyes
· l'àmbit 3 es troba en continuïtat amb el municipi de Montmeló i preveu la consolidació de l'actual activitat industrial i l'obertura d'un nou vial.

La imatge adjunto mostra la localització de cada un dels àmbits