Catalan English French German Italian Portuguese Spanish

Comerç

Comerç i turisme200

11/05 - Descarrega't els cartells informatius de mesures d'higiene i prevenciós

7/05 - Guia de recomanacions per al desenvolupament de l'activitat comercial a distància

4/05- Guia de bones pràctiques i protocols dirigit a l'activitat comercial en establiments físics elaborada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya.

4/05 - Guies específiques:

4/05- FAQ reobertura establiments elaborat per Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya

29/4- Publicació del DOG de la  convocatòria de subvencions per a les empreses en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19  del CCAM de la Generalitat de Catalunya

 Els 7 programes de subvencions d'aquesta convocatòria són els següents:
  • Programa 1 - suport a les entitats representatives del sector comerç
  • Programa 2 - suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda
  • Programa 3 - reactivació del COMERÇ
  • Programa 4 - suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments
  • Programa 5 - reactivació de la MODA
  • Programa 6 - reactivació de l'ARTESANIA
  • Programa 7 - suport a ens locals en l'àmbit del comerç i l'artesania
 Les sol·licituds es podran presentar a la web del CCAM a partir de les 00:00 del dijous 30 d'abril i amb els següents termini:
. Per als programes 3,4,5 i 6 el període és fins a 31 de desembre de 2020 o fins a exhauriment del pressupost.
. Pel que fa referència als programes 1,2 i 7 el termini és fins els 30 de juny.

CONSULTEU EL VÍDEO

 

Diversos establiments i productors de fruita i verdura ofereixen l'opció de portar la compra a casa

El Govern activa un paquet de mesures d'ajuts al comerç de 9 milions d'euros per fer front a l'emergència sanitària pel COVID-19

Les línies d’ajut se centraran en 3 grans blocs:

  • 2 Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.
  • 4 Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000 euros)
  • 1 Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per ajuntaments i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de caràcter público-privat per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.

Més informació

 

Nou Servei de contacte amb empreses de Transport

Des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, ha entrat en funcionament el Servei de contacte amb empreses de transports adreçat, tant a ens locals, com a associacions o empreses de comerç. Aquest servei té per objectiu recollir les demandes d’entitats que necessitin repartir productes amb empreses de transports especialitzades en aquesta feina.

Més informació