Imprimir aquesta pàgina
Divendres, 12 Febrer 2016 11:09

CONVOCADA LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT EL SISTEMA D'ARRENDAMENT FINANCER EN MODALITAT DE RENTING D'UN EQUIP DE FOTOCOPIADORA MASIA TRES TORRES

12/02/16 es publica la Resolució núm. 13/2016 relativa a adjudicar a l'empresa Sistemas y Métodos Reprográficos, SL el contracte de subministrament, mitjançant el sistema d'arrendament financer, modalitat de rènting, d'un equip de fotocopiadora multifunció per a la Masia Tres Torres, així com el servei de manteniment, que ha d'incloure els consumibles i l'assistència tècnica, durant el període 2016-2020, per import de 6.680,16 € (IVA exclòs)

RESOLUCIÓ