Catalan English French German Italian Portuguese Spanish

Informació i novetats del món empresarialBlog Can Muntanyola

Can Muntanyola

Can Muntanyola

L'acord dóna continuïtat a les actuacions que l'Ajuntament ve realitzant en matèria de dinamització dels polígons industrials de Granollers i s'afegeix al ja existent amb l'Associació d'Empresaris del Polígon Industrial Coll de la Manya.

L'alcalde, Josep Mayoral, i el president de l'Associació d'Empresaris del Polígon Industrial Font del Ràdium de Granollers, Jaime Delapuente, van signar el passat mes de gener un conveni de col·laboració que pretén establir un marc de relacions i compromisos entre ambdues parts per tal de desenvolupar accions de millora del polígon d'activitat econòmica de la Font del Ràdium i de la competitivitat de les empreses que hi són ubicades.

Els àmbits d'actuació fixats en aquest conveni són: creació, millora i conservació de la base de dades d'aquest polígon; promoció i difusió de la seva activitat econòmica i de l'Associació d'Empresaris del Polígon Industrial Font del Ràdium; detecció de problemes i mancances i proposta i aplicació de solucions; dotació i gestió de serveis -tant bàsics com avançats- d'aquest polígon; promoció de serveis de cooperació i xarxes de col·laboració i foment de l'associacionisme entre les empreses d'aquest polígon industrial i col·laboració amb altres administracions.

Una comissió de seguiment, amb dos representants municipals i dos d'aquesta associació d'empresaris, es reunirà de manera periòdica per impulsar el desenvolupament d'accions.

La vigència d'aquest conveni és de caràcter indefinit i està obert a la incorporació de noves necessitats d'aquesta zona d'activitat econòmica de Granollers

El polígon industrial Font del Ràdium ocupa una superfície de 169.000 metres. L'Associació, gestionada per la delegació de Pimec al Vallès Oriental, compta amb una vintena d'associats, més del 27% del total d'empreses instal·lades. Es tracta d'una representativitat molt significativa, si bé un dels objectius és el de reforçar la participació del teixit existent.

Hem creat un portal immobiliari a aquesta pàgina web, amb l'objectiu d'estimular l'activitat als espais industrials i facilitar la identificació d'alternatives de localització a les empreses

A la pàgina web de Granollers Mercat s'ha creat un portal immobiliari que presenta l'oferta de solars i naus en venda i/o lloguer als polígons d'activitat econòmica de Granollers, i que ha de facilitar la identificació d'alternatives de localització. El recull ofereix una informació bàsica inicial per facilitar una primera consulta i deriva, en tot cas, als agents que operen en aquest sector.

Aquest primer recull presenta més de 100 propostes, majoritàriament naus industrials, repartides en els set polígons de Granollers. Les dimensions van des dels 200 metres quadrats als més de 12.000 metres quadrats, amb una mida mitjana al voltant dels 1.500. El lloguer concentra el gruix de l'oferta, amb més del 50% del total. Una part important, més del 25%, ofereix l'opció de triar entre compra o lloguer. 

El document s'ha elaborat a partir de la col·laboració dels agents de la propietat immobiliària i administradors de finques que disposen d'oferta a les àrees industrials i han volgut participar. Està previst que la informació s'actualitzi periòdicament i puguin participar tots els agents, administradors i particulars que vulguin informar de la seva oferta.

Accediu al Portal Immobiliari de naus i solars de Granollers

El programa es suspén arrel del nou Reial Decret que regula els incentius a les energies renovables.

El passat dia 27 de gener el govern va aprovar el Real Decret Llei 1/2012, publicat en el BOE del dia 28 de gener, pel qual es procedeix a la suspensió dels procediments de preassignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts de energia renovables i residus.

Davant d'aquesta situació, el Programa Enerville a Granollers, centrat en el lloguer de les cobertes industrials de la nostra ciutat per a la instal·lació de plantes fotovoltaiques, es veu obligat a aturar la seva activitat.

Es valoraran les noves alternatives, en el moment en que es conegui com quedarà regulada l’energia renovable dins del marc legal espanyol. Fins aleshores el Programa Enerville queda aturat per força major.

L'empresa Enerville ja ha comunicat la situació a les empreses que s'havien incorporat al programa la seva suspensió i ens ha demanat que us transmetem a la resta les seves disculpes per una banda i la seva convicció, per l'altra, de que les renovables tindran un paper clau com a font d’energia en un futur proper.

 

El Sector Urbanitzable 112 és un sector urbanitzable discontinu repartit en tres àmbits, situat al vèrtex més al sud del terme municipal.

El Ple de l'Ajuntament del 6 de març  ha aprovat definitivament el Pla Parcial del Sector Urbanitzable 112 (Ctra. Montmeló) de Granollers,  promogut per la Junta de Compensació Provisional del Sector 112.

El Sector Urbanitzable 112 és un sector urbanitzable discontinu repartit en tres àmbits, situat al vèrtex més al sud del terme municipal. La zonificació proposada és per a edificacions aïllades d'usos industrials. Es preveu una superfície de 50.000 m2 d'espais lliures paral·lel al riu Congost que donarà continuïtat a l'espai lliure del Bosc de Can Cabanyes.

El primer d'aquests àmbits, el situat més al nord, es troba situat a tocar del Polígon industrial Cal Gordi - Cal Català, a l'oest de la carretera BV-5003, sota el Circuit de Catalunya. Té una superfície de 48.309 m2 i tindrà la qualificació d' ús industrial.

El segon àmbit, abasta una franja de terrenys situats entre la carretera BV-5003 i el riu Congost, al sud de la via interpolar i a l'altra banda de la carretera de Montmeló.  Està qualificat d'espais lliures.

El tercer àmbit, situat a l'extrem més al sud del terme municipal a tocar del límit de terme municipal de Montornès del Vallès, entre la parcel·la destinada a tractament de residus situades al nord i els sòls industrials del sector J de Montornés, al sud. Actualment l'àmbit està ocupat per una planta de  formigó que desenvolupa part de la seva  activitat en terrenys pertanyents al municipal veí. Està qualificat d'ús industrial.

El passat 30 de març es va celebrar a la seu de la UEI-Cerclem una jornada sobre la importància de la gestió i millora dels polígons industrials per reforçar la competitivitat de les empreses. Accediu a la presentació.

La jornada va servir per presentar els objectius i funcionament previstos de la nova associació d'empresaris de Palou Nord que pretén millorar el polígon industrial i atendre les necessitats de serveis de les empreses que en formen part.

A la sessió, es va dur a terme la presentació "L'Associacionisme a polígons: avantatge empresarial en clau de territori", per part del Sr. Oriol Estela i el Sr. Santi Macià, ambdós experts de la Diputació de Barcelona en dinamització de polígons. Accediu a la presentació.

Amplieu la informació sobre l'Associació d'Empresaris de Palou Nord.

Dijous, 25 Octubre 2012 12:44

Seguretat als polígons industrials

EL dia 24 d'octubre s'ha realitzat una sessió informativa específica sobre la seguretat als polígons industrials. La sessió ha estat organitzada en col·laboració amb les associacions dels polígosn de Granollers.

L'Ajuntament i l'Associació d'empresaris del polígon Palou Nord han signat un conveni de col·laboració per millorar la gestió dels polígon.

El 19 de febrer ha tingut lloc la trobada, promoguda per Granollers Mercat i les associacions dels polígons Coll de la Manya i Font del Ràdium, amb la finalitat de promoure les relacions empresarials als polígons

L'Ajuntament de Granollers ha signat un conveni amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per al compartiment d'infraestructures i el desplegament d'infraestructures de fibra òptica a Granollers.

El conveni s'engloba en el projecte per al desplegament d'infraestructures que el CTTI està abordant per tal de dotar de fibra òptica a un conjunt de polígons industrials del territori de Catalunya, amb l'objectiu de fomentar la competitivitat del teixit empersarial.

Entre aquests polígons es troba el polígon industrial El Congost de Granollers. El CTTI es proposa complementar les infraestructures municipals existents al polígon per tal de dotar aquest polígon d'un xarxa FTTH de fibra òptica de gran capacitat.

Granollers Mercat ha realitzat uns tallers grupals sobre eficiència energètica a la indústria que es complementen amb l'assessorament individualitzat de cada participant.

Notícies

Més aparcament i un nou espai verd al po…

29-12-2017 Hits:849 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Ja es pot deixar el vehicle en l'aparcament que s'ha ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació l'aparcament ha passat de 212...

Llegir més

Més aparcament i un nou espai verd al po…

29-12-2017 Hits:710 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Ja es pot deixar el vehicle en l'aparcament que s'ha ampliat al carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del polígon industrial Congost. Amb aquesta ampliació l'aparcament ha passat de 212...

Llegir més

Subvencions per a l'adquisició de vehicl…

20-12-2016 Hits:1299 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

S'ha obert la convocatòria de subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres...

Llegir més

Assessorament a emprenedors a través del…

02-11-2016 Hits:1301 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Dijous 26 d’octubre vam començar un nou programa d’emprenedoria al punttic Muntanyola. Amb el títol “El meu negoci a les xarxes socials” hem volgut encetar un nova acció d’acompanyament i formació...

Llegir més

Oberta la 2a convocatòria del projecte “…

27-01-2016 Hits:806 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Les empreses del sector del metall que contractin els participants del programa POIL podran accedir a una subvenció de 1.000 euros.

Llegir més

Calendari comercial - especial Nadal '15

23-11-2015 Hits:899 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Calendari d'obertura autoritzada en dies Festius

Llegir més

Subvencions Programa de Garantia Juvenil

17-11-2015 Hits:793 Notícies Can Muntayola Can Muntanyola - avatar Can Muntanyola

Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al Programa de Garantia Juvenil

Llegir més